CHOLNOKY JENŐ

KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT

A Földművelésügyi Minisztérium támogatásával, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat ismét meghirdeti a Cholnoky pályázatot. E pályázat első kiírására éppen 40 esztendővel ezelőtt, 1976-ban került sor, és mindmáig Társulatunk egyetlen lehetősége arra, hogy tagjainak kiemelkedő kutató tevékenységét ne csak erkölcsi, de szerény anyagi elismerésben is részesítse. A pályázati feltételek értelemszerűen sokat módosultak az eltelt évtizedek alatt, de a cél kezdettől fogva változatlan: a kutató-munka szakszerű dokumentálásának ösztönzésével, a hazánk karsztterületeiről és barlangjairól mindannyiunk számára hozzáférhető információk gyarapítása.
A jelen pályázat – mivel kiírására tavaly nem volt lehetőség – a 2014. és 2015. évi eredmények bemutatására irányul. A témakörök további bővítésével minden kutató megtalálhatja a számára legkedvezőbb pályázati formát; így hozzájárulhat a Társulat adattárának, illetve az FM Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztálya által vezetett közhiteles barlang-, víznyelő- és forrás-nyilvántartás fejlesztéséhez.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat a Vidékfejlesztési Minisztérium
anyagi támogatásával
ismét
meghirdeti az immár hagyományos

CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZATOT

A 2011. évi pályázat célja: a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat keretén belül működő kutatócsoportok, személyek által a hazai karsztterületeken ill. barlangokban 2010-ben végzett feltáró és tudományos munka dokumentálásának ösztönzése, a dokumentáció színvonalának emelése, a KvVM Barlang- és Földtani Osztálya által a 13/1998. KTM rendelet szerint vezetett közhiteles barlang-, víznyelő- és forrás-nyilvántartás és a kapcsolódó adattár fejlesztése érdekében.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat a Vidékfejlesztési Minisztérium anyagi támogatásával
ismét
meghirdeti az immár hagyományos

CHOLNOKY JENŐ

 KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZATOT

A 2010. évi pályázat célja: a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat keretén belül működő kutatócsoportok, személyek által a hazai karsztterületeken ill. barlangokban 2009-ben végzett feltáró és tudományos munka dokumentálásának ösztönzése, a dokumentáció színvonalának emelése, a KvVM Barlang- és Földtani Osztálya által a 13/1998. KTM rendelet szerint vezetett közhiteles barlang-, víznyelő- és forrás-nyilvántartás és a kapcsolódó adattár fejlesztése érdekében.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal közösen 2009-ben is meghirdette a Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázatot a hazai karsztterületeken ill. barlangokban végzett feltáró és tudományos tevékenység dokumentálásának ösztönzése, s ezáltal a minisztérium Barlang- és Földtani Osztálya által vezetett közhiteles barlangnyilvántartás és az ahhoz kapcsolódó adattár fejlesztése érdekében. A pályázat anyagi fedezetét a minisztérium, továbbá a természetvédelmi nyilvántartások kialakítására elkülönített keret terhére az Aggteleki, a Balaton-felvidéki és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság biztosította.

 

A pályázatra az október 15-i határidőig csoport kategóriában 5, egyéni kategóriában 12 pályamunka érkezett be, melyek a pályázati kiírás feltételeinek kivétel nélkül megfeleltek. A pályamunkákat az 5 tagú bíráló bizottság (a MKBT képviseletében dr. Leél-Össy Szabolcs elnök, továbbá Maucha László, Perényi Katalin és Gazda Attila; a KvVM képviseletében Takácsné Bolner Katalin) a kiírásban megadott – immár csoport kategóriában is a pályázat célkitűzéseire koncentráló – szempontok szerint értékelte és pontozta. Az eredmények ünnepélyes kihirdetésére a Miskolcon rendezett Szakmai Napok keretében került sor.