Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázat - 2011

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat a Vidékfejlesztési Minisztérium
anyagi támogatásával
ismét
meghirdeti az immár hagyományos

CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZATOT

A 2011. évi pályázat célja: a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat keretén belül működő kutatócsoportok, személyek által a hazai karsztterületeken ill. barlangokban 2010-ben végzett feltáró és tudományos munka dokumentálásának ösztönzése, a dokumentáció színvonalának emelése, a KvVM Barlang- és Földtani Osztálya által a 13/1998. KTM rendelet szerint vezetett közhiteles barlang-, víznyelő- és forrás-nyilvántartás és a kapcsolódó adattár fejlesztése érdekében.

 

Pályázni két kategóriában lehet:
Egyéni kategóriában a Társulat egyénileg és csoportokban tevékenykedő tagjai egyaránt pályázhatnak a karszt- és barlangkutatással kapcsolatos:
-     2010-ben megjelent magyar nyelvű publikációval;
-     2010-ben elhangzott magyar nyelvű előadás(ok) teljes anyagával (az előadás helyének, időpontjának és a rendezvény programjának csatolásával);
-     2010-ben készített magyar nyelvű doktori értekezéssel, szakdolgozattal, TDK dolgozattal vagy középiskolai, szakmai tanulmányi versenyre készült dolgozattal;
-     saját kutatási eredményeket összefoglaló, még nem publikált tanulmánnyal;
-     egyéni bibliográfiai tevékenységgel (szakbibliográfia, időszaki bibliográfia);
-     mozgófilm készítésével.

Csoportos kategóriában kizárólag a Társulat keretében működő csoportok, ill. kutató kollektívák (nem megbízásos munkát végző ad hoc bizottságok, legalább három egyéni kutatóból álló munkacsoportok) pályázhatnak – figyelembe véve a tagságtól érkezett visszajelzéseket – az eddigi merev felépítésű „csoportjelentések” helyett:
-     a hazai karsztterületeken és barlangokban 2010-ben végzett felderítő, feltáró és állagvédelmi tevékenység dokumentálásával (szöveges ismertetés + térkép- és fotódokumentáció, műszaki leírás, stb., a pályamunka elején a tartalom tömör összefoglalásával)
-      a karszt- és barlangtan területén végzett tudományos tevékenység dokumentálásával (vizsgálat, megfigyelés, mérés, kísérlet, kutatási módszer és eszközfejlesztés, stb. módszerének és eredményeinek szöveges és grafikus bemutatása, kiértékelése, stb., a pályamunka elején a tartalom tömör összefoglalásával)

A pályamunka mindkét témakörben végzett tevékenységet is tartalmazhatja, ebben az esetben természetesen a kötet elejére kerülő összefoglaló mindkét témakörre terjedjen ki.

A pályázatok értékelésének szempontjai:

Egyéni pályázatok:

 • A témaválasztás újszerűsége                                                                        0-10 pont
 • A munka alapossága, szakszerűsége                                                              0-30 pont
 • Az elért eredmények jelentősége (egyediség, szakmai újdonság,                
  dokumentatív érték, stb.)                                                                           0-40 pont
 • A megjelenítés színvonala (logikai felépítés, nyelvezet, helyesírás,           
  illusztrációk minősége, stb.)                                                                          0-20 pont

Összesen:                                                                                                        100 pont

Csoportos pályázatok:

 • Az összefoglaló informatív értéke                                                                 0-5 pont
 • A végzett tevékenység és az eredmények bemutatásának alapossága,        
  szakszerűsége                                                                                        0-30 pont
 • A pályamunka dokumentatív értéke (részletesség, adatszerűség,                
  precizitás, illusztrációk szemléletessége, stb.)                                                  0-30 pont
 • Az elért eredmények jelentősége                                                                 0-20 pont
 • A megjelenítés színvonala (logikai felépítés, nyelvezet, helyesírás,           
  illusztrációk minősége, stb.)                                                                        0-15 pont

Összesen:                                                                                                        100 pont

A pályamunkák nem tartalmazhatják a minisztérium illetve a nemzeti park igazgatóságok megbízásából végzett tevékenységek eredményeit; a Bíráló Bizottság az ilyen adatokat illetve dokumentumokat tartalmazó pályamunkákat a pályázatból kizárja
A pályázatokat öt főből álló Bíráló Bizottság értékeli, melynek tagjait a MKBT javaslata alapján a minisztérium kéri fel.
Az egyéni és csoportos kategóriában egyaránt egy-egy I., II. és III. díj adható. A Bíráló Bizottság a pályázatok értékelését követően fenntartja a jogot a díjak megváltoztatására.
Az eredmény ünnepélyes kihirdetésére, a díjak átadására a Barlangkutatók Szakmai Találkozóján, 2011. novemberében kerül sor.

A pályázatok beadási határideje (postabélyegző kelte): 2011. október 17.

A pályamunkákat (a korábbi évek gyakorlatától eltérően) három azonos kivitelű példányban,  továbbá – amennyiben a pályamunka számítógépen készült – 1 példányban CD-n a következő címre kell beküldeni:

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
Jelige: "Cholnoky Karszt- és Barlangkutatási pályázat"
1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Barlang- és Földtani Osztály tel.: (1) 325-9503, 325-9504
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tel.: (1) 346-0494, 346-0495