Választmányi ülés 2001. március 12.

Határozatok:

V-1/2001 Elfogadta az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.

V-2/2001 Egyhangúlag elfogadta és a közgyűlés elé terjesztésre javasolta a Társulat 2001. évi költségvetését.

V-3/2001 Elfogadta a küldöttállítás módját, és az egyéni tagok küldöttválasztásával kapcsolatos szavazólapok értékelésére három fős jelölő bizottságot hozott létre, melynek tagjai: Börcsök Péter, Fehér Katalin, Takácsné Bolner Katalin.

V-4/2001 A Barlangterápiai Szimpóziumot felvette a társulati rendezvények sorába.