Elnökségi ülés 2001. április 10.

Határozatok:

E-8/2001 Elfogadta az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót, valamint az elnökségi tagok beszámolóját az előző ülés óta végzett munkájukról.

E-9/2001 Elfogadta és a küldöttközgyűlés elé terjesztésre javasolta a 2000. évről szó-ló főtitkári beszámolót, valamint közhasznúsági jelentést.

E-10/2001 Elfogadta 4 fő új belépő tagfelvételi kérelmét.