Választmányi ülés 2004. április 14.

Határozatok:

V-8/2004 Elfogadta az elmúlt választmányi ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.

V-9/2004 Tagdíjemelési javaslatot fogadott el, melyet a küldöttközgyűlés elé terjeszt. (Megjegyzés: a küldöttközgyűlés a javaslatot visszautalta a Választmány hatás-körébe, javasolva a részletesebb kidolgozást..)

V-10/2004 Jóváhagyta az Elnökség javaslatát, mely szerint a Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriumi tagjainak újbóli megválasztását javasolja a küldött-közgyűlésnek.