A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Fővárosi Bíróság 1999. január 19-én 13.Pk.60.438/1989/11 számon 1998. január 1. napjától kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette.

1. Egyszerűsített beszámoló, eredménylevezetés                                            adatok e Ft-ban

Tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

Az összes közhasznú tevékenység bevétele

12 295

11 247

Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

2 794

2 062

Pályázati úton elnyert támogatás

1 000

2 364

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

6 435

4 651

Tagdíjból származó bevétel

1 955

2 117

Egyéb bevétel

111

53

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

Tényleges bevétel

12 295

11 247

 

 

 

Közhasznú tevékenység ráfordításai

12 959

12 580

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

Adózás előtti eredmény

0

0

Tárgyévi közhasznú eredmény

-664

-1 333

Társulatunk vállalkozási tevékenységet sem 2009-ben, sem 2010-ben nem folytatott.

2. Vagyonkimutatás

a 2009. december 31-i állapot szerint:                                                  adatok e Ft-ban

Tárgyi eszközök

66

156

Követelések

456

0

Készletek

499

500

Pénzeszközök

3 839

1 366

Aktív időbeli elhatárolások

289

389

Eszközök összesen

5 149

2 411

 

 

 

Saját tőke

2 423

1 090

Tartalék

0

0

Kötelezettségek

748

1 070

Források összesen

5 149

2 411

3. Társulatunk 2010-ben kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Tagságunk részére az előző évekhez hasonlóan elkészíttettük a színvonalas plasztikkártyás tagsági igazolványt, valamint kéthavonta megjelentettük a legfontosabb hazai és külföldi barlangkutatással kapcsolatos eseményeket, információkat, kiadványokat ismertető MKBT Tájékoztató kiadványunkat.

5. Társulatunk kiemelkedően közhasznú tevékenységeinek kiadásaihoz 2010-ben

– a Nemzeti Civil Alapprogram országos hatókörű szervezetek részére kiírt működési célú pályázatán a Társulat működési kiadásainak fedezéséhez 700 000 Ft-ot,

– a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint központi költségvetési szerv Költségvetési főosztályától az V. Európai Szpeleofórum és a SpeleoHungary100 nemzetközi konferencia megrendezése céljára 500 000 Ft-ot,

– Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalától ugyancsak az V. Európai Szpeleofórum és a SpeleoHungary100 nemzetközi konferencia megrendezése céljára 250 000 Ft-ot,

– Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzatától a SpeleoHungary100 nemzetközi rendezvény lebonyolításához 50 000 Ft-ot,

– a Nemzeti Kulturális Alaptól a 100 éves a szervezett magyar barlangkutatás című kiadványhoz 800 000 Ft-ot,

– a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumától a Karszt és Barlang 2009. évi számának kiadásához 864 000 Ft-ot,

– az ADDETUR Alapítványi Gimnáziumtól a fogyatékos fiatalok számára szervezett szabadidős programokhoz 50 000 Ft-ot.

– a Karsztvízgazda Bt.-től működési célra 31 000 Ft-ot kapott.

2010 év folyamán a Társulat a magánszemélyek jövedelemadójának 1 %-ából 655 256 Ft-ot kapott.

6. A Társulat törvény szerinti vezető tisztségviselői részére a Társulattól 2010. évben kifizetés nem történt. A Társulatban munkaviszonyban álló alkalmazott részére 2010. évben járulékokkal együtt 2 650 200 Ft került kifizetésre.

 

7.  Beszámoló a kiemelkedően közhasznú tevékenységről

 

Társulatunk taglétszáma jelenleg 515 fő.

– A Társulat tagjai, kutatócsoportjai és egyéni kutatói által karsztvidékek és barlangok bejárásával, megismertetésével, feltárásával olyan társadalmilag hasznos tevékenységet végeztek, amelynek megismertetésével, hasznosítási javaslatok kidolgozásával állami és önkormányzati szervek munkáját támogatták.

– Karsztterületek és barlangok rendszeres bejárásával és kataszterezésével, járatok térképezésével olyan természetvédelmi (barlangvédelmi) feladatokat láttak el, amelyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény végrehajtását segítették elő.

– Tagjai a megszerzett ismeretek széles körű elterjesztésével (előadások, publikációk, szakmai találkozók megszervezése) a társadalom tudatformálását szolgálták.

– Tagjai a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősége megvalósításának mind teljesebb körű elősegítése érdekében szabadidős programokat szerveztek.

– Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel együttműködve, a magyar karszt- és barlangkutatás, az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti és szakmai-tudományos tevékenysége koordinációs, információs feladatok ellátására is kiterjedt.

– A Társulat könyv-, térkép- és dokumentáció tára egyedi gyűjteményeinek nyilvános használhatóságával szintén közhasznú tevékenységet lát el.

 

Fenti tevékenységei közül Társulatunk 2010 folyamán 2 hazai nagyrendezvényt szervezett. A barlangkutatók hagyományos éves találkozója, a Barlangnap 260 résztvevővel Orfűn került megrendezésre. A Barlangkutatók Szakmai Találkozója 120 fő részvételével Esztergomban került megrendezésre. A szervezett magyar barlangkutatás megalapításának 100. évfordulója tiszteletére megszerveztük a SpeleoHungary100 nemzetközi rendezvényt, mely egyúttal helyet adott az Európai Szpeleológiai Szövetség közgyűlésének és elnökségi ülésének is. A rendezvényen több mint 200 regisztrált résztvevő vett részt. Társulatunk oktatási szakosztálya két technikai tanfolyamot és egy központi alapfokú barlangjáró vizsgát bonyolított le. Hazai és külföldi karsztvidékek megismertetése érdekében 3 szakmai programot szerveztünk meg, melybe minden alkalommal bevontuk a helyi civil szervezeteket, illetve nemzeti park igazgatóságokat. Az esélyegyenlőségi programok keretében mozgássérült fiatalok számára barlangi túrákat szerveztünk. Folytattuk honlapunk korszerűsítését és átalakítását, valamint könyvtári állományunk módszeres és szakszerű átköltöztetését és tételes feldolgozását.

 

Budapest, 2011. május 5.

Dr. Leel-Össy Szabolcs

elnök

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Fővárosi Bíróság 1999. január 19-én 13.Pk.60.438/1989/11 számon 1998. január 1. napjától kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette. 

1. Egyszerűsített beszámoló, eredménylevezetés                             adatok e Ft-ban 

Tétel megnevezéseElőző évTárgyév
Az összes közhasznú tevékenység bevétele9 43910 875
     Közhasznú célra, működésre kapott támogatás1 2291 869
     Pályázati úton elnyert támogatás2 100953
     Közhasznú tevékenységből származó bevétel3 9676 096
    Tagdíjból származó bevétel2 0431 860
    Egyéb bevétel10097
    Vállalkozási tevékenység bevétele00
Tényleges bevétel9 43910 875
   
Közhasznú tevékenység ráfordításai10 40110 728
Vállalkozási tevékenység ráfordításai00
Adózás előtti eredmény00
Tárgyévi közhasznú eredmény-962147

Társulatunk vállalkozási tevékenységet sem 2007-ben, sem 2008-ban nem folytatott. 

2. Vagyonkimutatása 2008. december 31-i állapot szerint:                                           adatok e Ft-ban

Tárgyi eszközök175106
Követelések96198
Készletek501499
Pénzeszközök2 7674 808
Aktív időbeli elhatárolások85
Eszközök összesen3 5475 616
   
Saját tőke2 9403 087
Tartalék00
Kötelezettségek589364
Források összesen3 5475 616

3. Társulatunk 2008-ban központi költségvetési szervtől, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.  

4. Cél szerinti juttatások kimutatásaTársulatunk tagsága részére 2008. első félévében heti rendszerességgel szerveztünk szakmai, ismeretterjesztő előadásokat, bemutatókat, melyen a részvétel ingyenes. Tagságunk részére kéthavonta megjelentettük az MKBT Tájékoztató kiadványunkat. 

5. Társulatunk kiemelkedően közhasznú tevékenységeinek kiadásaihoz 2008-ban

– a Nemzeti Civil Alapprogram országos hatókörű szervezetek részére kiírt működési célú pályázatán a Társulat működési kiadásainak fedezéséhez 900 000 Ft-ot,

– a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma által kiírt pályázaton a Társulatnak az Európai Unió Szpeleológiai Szövetségében  esedékes 2008. és 2009. évi tagdíjához  52 624 Ft-ot 

– Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzatától a Társulat újjáalakulásának 50. évfordulója alkalmából tartott ünnepi rendezvényhez 50 000 Ft-ot, 

– a SIEMENS PSE Kft.-től a Társulat Mozgás- és Élményterápiás Szakosztályának működéséhez 600 000 Ft-ot kapott

– a PROLAB Bt.-től működési célra 10 000 Ft-ot,

– a Karsztvízgazda Bt.-től működési célra 30 000 Ft-ot kapott.  

2008. év folyamán a Társulat a magánszemélyek jövedelemadójának 1 %-ából 806 040 Ft-ot kapott, melyet részben a könyvtári szekrények rendszerének továbbfejlesztésére, részben az új tagsági igazolványok színvonalasabbá tételére fordítottuk. 

6. A Társulat törvény szerinti vezető tisztségviselői részére a Társulattól 2008. évben kifizetés nem történt. A Társulatban munkaviszonyban álló alkalmazott részére 2008. évben járulékokkal együtt 2 744 000 Ft került kifizetésre. 

7.  Beszámoló a kiemelkedően közhasznú tevékenységről Társulatunk taglétszáma jelenleg 630 fő.

– A Társulat tagjai, kutatócsoportjai és egyéni kutatói által karsztvidékek és barlangok bejárásával, megismertetésével, feltárásával olyan társadalmilag hasznos tevékenységet végeztek, amelynek megismertetésével, hasznosítási javaslatok kidolgozásával állami és önkormányzati szervek munkáját támogatták.

– Karsztterületek és barlangok rendszeres bejárásával és kataszterezésével, járatok térképezésével olyan természetvédelmi (barlangvédelmi) feladatokat láttak el, amelyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény végrehajtását segítették elő.

– Tagjai a megszerzett ismeretek széles körű elterjesztésével (előadások, publikációk, szakmai találkozók megszervezése) a társadalom tudatformálását szolgálták.

– Tagjai a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősége megvalósításának mind teljesebb körű elősegítése érdekében szabadidős programokat szerveztek. 

– Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel együttműködve, a magyar karszt- és barlangkutatás, az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti és szakmai-tudományos tevékenysége koordinációs, információs feladatok ellátására is kiterjedt.

– A Társulat könyv-, térkép- és dokumentáció tára egyedi gyűjteményeinek nyilvános használhatóságával szintén közhasznú tevékenységet lát el. 

Fenti tevékenységei közül Társulatunk 2008 folyamán 2 hazai nagyrendezvényt, egy barlangi technikai, egy barlangi túravezetői, egy barlangi kutatásvezetői tanfolyamot és egy központi alapfokú barlangjáró vizsgát bonyolított le. Az esélyegyenlőségi programok keretében mozgássérült fiatalok számára barlangi túrákat szerveztünk. Megkezdtük honlapunk korszerűsítését és átalakítását, valamint folytattuk könyvtári állományunk módszeres és szakszerű átköltöztetését és tételes feldolgozását.

Budapest, 2009. április 26. 

Dr. Leel-Össy Szabolcs elnök