Kedves Jövő Évet Színes-Barlangosban Tervezők!
 
Megjelent az MKBT 2021-es, magyar és külföldi barlangok fotóival illusztrált naptára, amely idén a BMSz 60 éves fennállását is ünnepli. Fotók: Ambrus Gergely, Berentés Ágnes, Egri Csaba, Hegedűs András, Kalotai Zsófia, Kocsis Ákos, Kovács Márton, Kovács Richárd és Sári Attila.

A naptár közel A3-as méretű, fekvő formátumú, spirálozott, 12+2 lapot tartalmaz, félkemény, matt műnyomó papírra nyomtatva.

Ára 3000 Ft darabonként.
 
Az idei évben a naptárak eljuttatása hozzátok egy kicsit nehezebb lesz, mint az eddigi években. Ezért kérjük, ha tudtok, akár csoportonként, városonként fogjátok össze, hogy nektek se legyen drága a szállítás.
 
A naptár rendelést ezen az űrlapon tudjátok leadni: https://forms.gle/7rR8rPRYZGukDupV9

Az űrlapot kérjük lehetőleg 2020.11.30-ig töltsétek ki, hogy mihamarabb indíthassuk a nyomtatást és mihamarabb megkapjátok a naptárakat!
A naptárak tehát még nincsenek kinyomtatva, a nyomtatást a beérkező rendelések függvényében és ütemében indítjuk. A postázás/átvétel  indításáról e-mailben értesítünk.
 
Üdvözlettel:
Titkárság
 

A Társulat Érem- és Oklevélszabályzata az Alapdokumentumok között olvasható.

 

É R M E K

 

 Herman Ottó érem (alapítva 1962-ben)

Adományozható: a magyar karszt- és barlangkutatás előbbre vitelét szolgáló kimagasló társulati munkásságért

 

1962 – Jakucs László dr.

1964 – Bertalan Károly dr.

1966 – Horváth János

1967 – Dénes György dr.

1968 – Schönviszky László

1969 – Barátosi József

1971 – Jamrik Károly

1972 – Venkovits István

1974 – Benedek Endre

1975 – Maucha László

1976 – Balázs Déner dr.

1977 – Juhász András dr.

1978 – Székely Kinga (10 évi példás titkár munka, rendezvényszervezés, kiadványszerk.)

1979 – Hazslinszky Tamás (sokévi társulati munka: kiadványszerk, szaktitkár, konferenciák)

1980 – Gráf Andrásné (a magyar barlangkutatás ügyét szolgáló 3 évtizedes tevékenység)

1982 – Jánossy Dénes dr. (másfél évtized a Társulat és az őslénytani szakbizotts. vezetésében)

1984 – Böcker Tivadar (15 éve a vezetőségben: szakbiz.vez, főtitkár, elnökségi tag, társelnök)

1986 – Szathmáry Sándor dr. (25 éves Számvizsgáló bizottsági elnökség, alapszabály kidolg.)

         – Vid Ödön (évtizedes vezetőségi munka, rendezvényszervezés, kapcsolattartás, okt.)

1987 – Szablyár Péter (a társulati munka segítése: Barlangbibl. Figyelő, tud. titkár, főtitkárh.)

1988 – Hevér Éva (magas színvonalú gazdasági titkári munka)

1989 – Borzsák Péter (hosszú idő óta a Társulat munkájának segítése)

1991 – Kraus Sándor (szakmai munka népszerűsítése, barlangföldtani jegyzet és –túrák)

1992 – Juhász Márton (Észak-Dunántúli területi szervezet alapítása, tanfolyam és táborszerv.)

1996 – Kósa Attila dr. (több évtizedes társulati munka: titkár, elnökségi tag, társelnök, angol-magyar szakszótár, konferencia-szervezés, kiadványszerkesztés)

1999 – Zentai Ferenc (>3 évtizedes csoport- és kutatóbázis szervező és irányító munka)

2007 – Börcsök Péter (a Társulat megújítását célzó szervezőmunka, kutatóképzés irányítása)

2008 – Adamkó Péter (több évtizedes munkásságáért)

2011 – Fleck Nóra (a munkaköri kötelességen messze túlmutató, 3 évtizedes ügyvezetői tev.)

2012 – Berczik Pál (a Társulati rendezvények és feltáró kutatás 4 évtizedes műszaki segítése)

2013 – Laufer Csaba (több mint fél évszázada a kutatás és a Társulat „szürke eminenciása”)

2016 – Szilvay Péter (a Társulat munkájának fél évszázados segítése)

2017 – Veress Márton dr (karsztkutatás területén évtizedek óta végzett, kiemelkedő tudományszervező és oktató-nevelő munkásság)

2019 – Kiss Jenő - posztumusz (Társulat céljainak megvalósítását különösen a barlangkutató emlékkert gondozásával elősegítő, lelkiismeretes munka)

2020 - Csepregi István dr (a Társulat jogszerű működését több évtizede hathatósan segítő munka és a barlangokkal kapcsolatos jogszabályalkotás terén kifejtett tevékenység)

2021 - Hegedűs András (a Társulat céljainak megvalósítása érdekében különösen az oktatás terén végzett munka)

 

Kadić Ottokár érem (alapítva 1962-ben)

Adományozható: a karszt- és barlangkutatás szakterületén végzett kiemelkedő tudományos munkásságért.

 

1962 – Dudich Endre dr.

1964 – Szabó Pál Zoltán dr.

1966 – Jánossy Dénes dr.

1967 – Vértes László dr.

1969 – Kretzoi Miklós dr.

1971 – Láng Sándor dr.

1972 – Boros Ádám dr.

1974 – Jakucs László dr.

1977 – Gábori Miklós dr.

         – Gáboriné dr. Csánk Vera

1978 – Böcker Tivadar dr. (széleskörű karszthidrológiai tudományos munkásság, publikációk)

1979 – Kordos László dr. (megpályázta: 92 cikk a társulati élettől őslénytani eredményekig)

1980 – Fodor István dr. (két évtizedes klimatológiai kutatómunkát összegző kandidátusi)

1984 – Gádoros Miklós (barlangi klíma és hidrológiai távmérések megindítása, 18 szakcikk)

1985 – Balázs Dénes dr. (a karszt- és barlangtan több területén elért és publ. új eredmények)

1986 – Leél-Össy Sándor dr. (közel félszáz karszt- és barlangvonatkozású tanulmány)

1987 – Cser Ferenc dr. (aeroszol-képződés, heliktitképződés, keveredési korrózió kutatása)

1988 – Zámbó László dr. (évtizedes karsztológiai mérés-sorozaton alapuló kandidátusi)

1989 – Hevesi Attila dr. (kiemelkedő eredmények a Bükk karsztjának kutatásában)

1990 – Topál György dr. (denevérkutatási eredmények és összefoglaló munka)

1991 – Lénárt László dr. (Létrási Vizes komplex vizsgálata, oktatási rendszer, konferenciák)

1992 – Hír János dr. (barlangi ásatások őslénytani feldolgozása, számos népszerűsítő cikk)

1994 – Maucha László (szivornyaműködés és beszivárgás vizsgálata, közel 60 publikáció)

1995 – Dénes György dr. (összefüggés és izotóp-hidrológiai vizsgálatok, tudománytörténet)

1997 – Szunyogh Gábor dr. (gömbfülke-képződés modellezése, állékonyság-vizsgálati és barlang-biztosítási módszerek kidolgozása)

1998 – Veress Márton dr. (karsztmorfológiai kutatás és modellezés, iskolateremtés)

1999 – Móga János dr. (a Gömör-Tornai karszt felszínmorfológiai kutatása és térképezése)

2000 – Kubassek János dr. (számos szakmai-tudományos kutatás és publikáció, múzeumig.)

2001 – Ernst Lajos (posztumusz: a keveredési korrózió elméleti alapjainak kidolgozása)

2002 – Müller Pál dr. (karszthidrológiai, barlanggenetikai és paleokarszt kut., 100 szakcikk)

2005 – Kevei Ferencné dr. Bárány Ilona (karsztmorfológiai és -ökológiai kut. eredmények)

2006 – Ringer Árpád dr. (bükki paleolit-kutatás, ÉK-magyarországi Pl kronosztatigráfia)

2009 – Hazslinszky Tamás (karszthidrológiai, lámpaflóra és tudománytörténeti publikációk)

2010 – Eszterhás István (nemkarsztos barlangok évtizedes kutatása és rendszerezése)

2012 – Takácsné Bolner Katalin (hévizes barlangok és kiválásaik genezisének kutatása)

2014 – Stieber József (két évtizedes klimatológiai mérések és műszertechnikai újítások)

2015 – Patay Pál dr. (> fél évszázados munkásság a barlangok régészet kutatása terén)

2016 – Surányi Gergely dr. (uránsoros korhatározás széleskörű hazai barlangi alkalmazása)

2017 – Kraus Sándor (hévizes barlangok földtani viszonyainak és fejlődésének kutatása)

2018 – Székely Kinga (a barlangkutatás története és kimagasló személyiségei tárgyában évtizedek óta folytatott tudománytörténeti, biográfiai és bibliográfiai munkásságáért)

2020 - Virág Magdolna dr (a rózsadombi barlangok fejlődéstörténetének kutatásában elért eredményeit és azok széleskörű hazai és nemzetközi publikálása)

 

 

Vass Imre érem (alapítva 1962-ben)

Adományozható: a karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló eredményért

 

1962 – Kessler Hubert dr.

1963 – Balázs Dénes dr.

1967 – Révész Lajos

1968 – Szilvássy Andor

1971 – Jaskó Sándor dr.

1972 – Gyenge Lajos

1974 – Borbély Sándor

1976 – Mészáros Károly

1978 – Dénes György dr. (20 év feltárási eredményei – kiemelve a Meteor-barlangot)

         – Plózer István (posztumusz: víz alatti feltáró kut. hazai megszervezése, új felfedezések)

1979 – Zentai Ferenc (Alba Regia és más bgok feltárásának, dokumentálásának irányítása)

1980 – Varga Csaba (Hajnóczy-barlang és más odorvári feltárások irányítása)

1981 – Várszegi Sándor (bükki barlangfeltárások több évtizedes irányítása)

1984 – Vidics Zoltánné (Danca-barlang feltárásának és kutatásának irányítása)

1985 – Adamkó Péter (József-hegyi-barlang feltárási munkáinak irányítása)

1986 – Kárpát József (Cserszegtomaj továbbkutatás irányítása és más barlangfeltárások)

1988 – Kiss Attila (Pál-völgyi-barlang >5 km-es új feltárásainak irányítása)

         – Szeremley Szabolcs (Szamentu és más bükki barlangok feltárása, térképezése)

1989 – Takácsné Bolner Katalin (Pál kutatások irányítása, eredmények dokumentálása)

1996 – Rose György (posztumusz: Alsó-hegyi zsombolyfeltárások)

1998 – Börcsök Péter (Gortaniban 5 km új feltárás irányítása, expedíciószervezés)

1999 – Eszterhás István (több száz nemkarsztos barlang dokumentálása, kollektívavezetés)

2000 – Leél-Össy Szabolcs (József-hegyi-barlang feltáró és tudományos kutatása)

2001 – Jakucs László dr. (évtizedeken át elért kiemelkedő barlangfeltárások)

2002 – Szenthe István (Bükki és Alsó-hegyi barlangfeltárások)

2003 – Kalinovits Sándor (Molnár János új részének feltárása és dokumentálása)

2004 – Rónaki László (a Mecsek és Villányi-hgs. barlangfeltárásainak több évtizedes irány.)

2008 – Zih József – Zihné Perényi Katalin (Bihari és Királyerdei feltárások: Valea Rea, V5)

2009 – Kovács Richárd (a 3,6 km-es Vacska-barlang feltárásának és felmérésének vezetése)

2010 – Nagy András Jenő „Balu” (Hideg-lyukban 3 km új feltárás irányítása)

2011 – Szilaj Rezső (Berger Károly-barlang feltárás irányítása, Berger – Kórház összekötés)

2012 – Sűrű Péter (Szivárvány- és Sebes-barlang összekötése)

2014 – Rántó András (a Bányász-barlangot legmélyebbé tevő feltárás és odorvári kutatások)

2016 – Nagy Gergely Domonkos dr. (Harcsaszáj és Kétlyukú/Montenegró feltárás-irányítás)

2019 – Lengyel János  (Nyugati-Bükk barlangjainak feltáró kutatásában évtizedek óta betöltött irányító szerepe)

 

 

Papp Ferenc-érem (alapítva 2006-ban)

Adományozható: a karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudományszervező és tudományos ismeretterjesztő munkásságért

 

2007 – Hazslinszky Tamás (magyar eredmények hazai és nemzetközi megismertetése)

2008 – Dénes György dr. – indoklás nem lett publikálva

2009 – Szablyár Péter (félszáz ismeretterjesztő cikk és könyv, emlékkert és tájház-alapítás)

2010 – Székely Kinga (ismeretterjesztő írások – köztük a „Magyarország fokozottan védett barlangjai” könyv, konferenciák és kiállítások szervezése)

2012 – Egri Csaba (a barlangkutatást népszerűsítő ismeretterjesztő előadások 3D-ben)

2013 – Borzsák Péter (a hatásos publikálást több évtizede segítő, művészi barlangfotózás)

         – Lieber Tamás (számos ismeretterjesztő írás turisztikai folyóiratokban és könyvekben)

2016 – Leél-Össy Szabolcs dr. („Kristálybarlang a nagyváros alatt” könyv és a szpeleológia több évtizedes népszerűsítése az egyetemi hallgatók körében)

2017 – Veress Márton dr. (több évtizedes tudományszervező és oktató-nevelő munka a karsztkutatás területén)

2018 – Regős József (a Bükk régészeti jelentőségű barlangjaival kapcsolatban hosszú ideje kifejtett, magas színvonalú tudományos ismeretterjesztő tevékenységéért)

2019 – Fleck Nóra (társulati tanulmányutak szervezése révén évtizedek óta kifejtett, színvonalas ismeretterjesztő tevékenység)

 

 

Mikolovits Veronika-érem (alapítva 2010-ben)

Adományozható: 35 évesnél fiatalabb kutatók számára, példamutató terepi és/vagy publikációs-dokumentációs tevékenységért; csoportszervezési tevékenységért; illetve a barlangkutatás népszerűsítése terén elért eredményekért.

 

2011 – Csomor Miklós (Verocs szakosztálybeli tevékenység)

2012 – Polyák Ágnes (fogyatékos-túráztatás, oktatás és utánpótlás-nevelés)

2014 – Muladi Beáta (népszerűsítés, utánpótlás-nevelés, rendezvényszervezés)

2016 – Katzer-Sölétormos István (MKBT könyvtárrendezés megszervezése és vezetése)

2021 - Berentés Ágnes (ismeretterjesztő céllal, magas színvonalon végzett fotódokumentációs tevékenység)

 

 

E M L É K L A P O K

 

 Herman Ottó Emléklap (alapítva 1962-ben)

Adományozható: a magyar karszt- és barlangkutatás előbbre vitelét szolgáló kimagasló kollektív munkásságért

 

1962 – Kinizsi Természetbarát Egyesület Barlangkutató Szakosztálya

1965 – Szabó József Geológiai Technikum

1966 – Fővárosi Tanács Sportkörének Természetbarát Szakosztálya

1974 – Miskolci Herman Ottó Barlangkutató Csoport

1975 – Miskolci Herman Ottó Barlangkutató Csoport

1976 – Alba Regia Barlangkutató Csoport

1977 – Alba Regia Barlangkutató Csoport

1978 – Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztály (társulati munka sokévi segítése)

1979 – Mecseki Karsztkutató Csoport – indoklás nincs publikálva

1982 – VMTE Baradla Barlangkutató Csoport (eredményes tud. és megbízásos munkák)

1984 – Alba Regia Barlangkutató Csoport (a barlangkutatást elősegítő dokumentációk)

1986 – Baradla – Papp Ferenc – Kinizsi Barlangkutató Csoportok (vándorgyűlés megszerv.)

1987 – Papp Ferenc Barlangkutató Csoport (tagok szerepe a Társulatban és a tud. képzésben)

1988 – Adamkó P. – Börcsök P. – Szablyár P. (az első társulati kutatótábor megszervezése)

1990 – UIS Kongresszus Szervező Bizottsága (a X. világkongresszus példás megszervezése)

2007 – Mikolovics Veronika vezette kollektíva (fogyatékos gyermekek barlangi túráztatása)

2012 – Bódvaszilasi múzeumalapító kollektíva (a múzeum létrehozásáért)

2018 - Kosztra Barbara által vezetett, társadalmi szemléletformáló kollektíva (a Társulat képviseletében külső rendezvényeken megjelenés)

2019 - „Inverse Everest” c. film alkotógárdája (magyar barlangkutatók elismertségét széles körben növelő tudományos-ismeretterjesztő tevékenység)

2020 - Hazslinszky Tamás és Fleck Nóra, a Karszt és Barlang leköszönő szerkesztői (a Társulat szakmai folyóiratának színvonalas megjelenése érdekében másfél évtizeden át végzett, lelkiismeretes munka)

 

Kadić Ottokár Emléklap (alapítva 1962-ben)

Adományozható: a karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő kollektív tudományos tevékenységért

 

1962 – ÉKME Ásvány-Földtani Tanszék Barlangkutató Csoportja

1963 – Dobó István Gimnázium Barlangkutató Csoportja

1976 – Alba Regia Barlangkutató Csoport

1977 – VMTE Baradla Barlangkutató Csoport

1978 – FTSK Barlangkutató Szakosztály Szabó József Csoport (a Kevélyek és a Hosszú-hegy barlangjaiban 10 év óta végzett földtani vizsgálatok)

1979 – FTSK Delfin Könnyűbúvár Szakosztály – indoklás nincs publikálva

1980 – VMTE Baradla Barlangkutató Csoport (a Baradla komplex barlangtani vizsgálata)

1981 – Mecseki Karsztkutató Csoport (a Ny-Mecsek szpeleológiai és karszthidrológiai kut.)

1982 – Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport (bakonyi tud. és dokumentációs munkák)

1983 – Vértes László Barlangkutató Csoport (gerecsei barlangok dokumentálása)

1984 – Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport (Pál-kőfejtő barlangjainak komplex kut.)

1986 – Acheron Barlangkutató Szakosztály (1984-85-ös jelentéseik vizsgálati eredményei)

1987 – Marcel Loubens Barlangkutató Csoport (sokirányú, jól dokumentált tud. kutatások)

1990 – ATOMKI Report szerzői kollektívája (barlangi radonkutatási eredmények publikálása)

1991 – Nemkarsztos Munkabizottság (nemkarsztos barlangok vizsgálata és dokumentálása)

1998 – Élettani és Klimatológiai Munkacsoport (Cserszegtomaj klíma, élettani, mikrobiol kut)

2004 – Gerecse Barlangkutató és Természetvédő Egyesület (Gerecse denevérfaunisztikai kut.)

2013 – Barlangklimatológiai és terápiai munkacsoport (nagypontosságú mérések terápiai alk.)

 

Vass Imre Emléklap (alapítva 1962-ben)

Adományozható: a karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollektív eredményért

 

1962 – Miskolci Barlangkutató Csoport

…… – VMTE Barlangkutató Szakosztály

1963 – Dorogi Kadic Ottokár Barlangkutató Csoport

1964 – Budapesti Vámőrség SE Természetbarát Szakosztály Barlangkutató Csoportja

1966 – Diósgyőri Vasas Tornaklub Természetbarát Szakosztálya

1969 – Miskolci Bányász Sportegyesület Barlangkutató Szakosztálya

1972 – Vecsem-bükki-zsomboly kutató kollektívája

1977 – Amphora Könnyűbúvár Barlangkutató Csoport

         – Papp Ferenc Barlangkutató Csoport

1978 – Hajnóczy József Barlangkutató Csoport (Hajnóczy-barlang feltárása, felmérése, vizsg)

1979 – Miskolci NME TDK Barlangkutató Csoport – indoklás nincs publikálva

1980 – Herman Ottó Barlangkutató Csoport (a Bolhási-víznyelőbarlangban végzett feltárások)

1981 – Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport (Pál-völgyi-barlang új részének feltárása)

1982 – Alba Regia Barlangkutató Csoport (Tési barlangok feltáró kutatása)

1983 – VMTE Barlangkutató Szakosztály és Vízalatti Szakosztály (Alsó-barlang feltárása)

1984 – Acheron Barlangkutató Szakosztály (Cserszegtomaji barlangok feltárása, térképezése)

1986 – VMTE Baradla Barlangkutató Csoport (Baradla Vörös-ág feltárás)

1991 – Alba Regia Barlangkutató Cs. + Labirint Barlangkutató Cs. (Csodabogyós feltárása)

1992 – MÁFI Barlangkutató Csoport (Leány és más pilisi barlangok feltáró kutatása)

1994 – Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület (Jáspis-barlang feltárása)

1995 – Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport (Pál Jubileumi-szakaszának feltárása)

1996 – BEAC és MAFC csoportok Alsó-hegyi kutató kollektívája (zsombolyfeltárások)

1998 – Gortani-barlang kutató kollektívája (5 km új feltárás)

2002 – Acheron – Bekey – Meteor (Pál-Mátyás összekötés)

2008 – Montenegrói kutatókollektíva (montenegrói kutatóexpedíciók eredményei)

2009 – Molnár János-bg Kessler-termi táró kollektívája (a száraz bejárat áttörése)

         – Vacska-barlang kutató kollektívája: Ariadne – Szent Özséb (Vacska-barlang feltárása)

2010 – Mecseki Karsztkutató Csoport (Spirál-víznyelőbarlang feltárása)

         – UTTE Szabó József & Barit Barlangkutató Csoport (Hideg-lyuk és Harcsaszáj feltárás és összekötés)

2011 – Amphora Könnyűbúvár Klub (Kossuth Reménytelen-szifon, Rákóczi I-II. tó összek.)

         – Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület (Ariadne-barlangrendszer)

2012 – Bekey – UTTE Szabó József – Barit Barlangkutató Csoportok (Pálvölgyi-bgrendszer)

2013 – Plecotus Bgkcs – Plózer István Vízalatti Barlangkutató Csoport (Tapolcai-bgrendszer)

2014 – Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület (feltárások a Szoplaki-ördöglyukban és az Ajándék-barlangban)

2018 – Baradla-barlang Jósvafői-szakaszát kutató, Ba Julianna és Polacsek Zsolt által vezetett kollektíva (Hosszú-Alsó-barlang)

2019 – Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége (a Magas-Bakony első jelentős hosszúságú barlangját képviselő Hárskúti-cseppkőbarlang feltárása)

2020 - Szabó Zoltán és Krkos Márk által vezetett kürtőmászó kollektíva (a Baradla Aggteleki szakaszán nyíló kürtők felderítése és dokumentálása céljából ötödik éve, innovatív módszerrel végzett tevékenység)

 

TISZTELETI TAGOK ÉS TISZTELETBELI TAGOK

 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteleti és tiszteletbeli tagjai

Név (születési és – az időközben elhunytak esetében – halálozási dátum): kitüntetés éve

 

Tiszteleti tagok

(elkülönítésük a tiszteletbeli tagoktól 2016-ban a 12/2016. (V.21.) Közgyűlési határozattal)

 

Adamkó Péter (1950-): 2014

Balázs Dénes dr. (1924-1994): 1992

Barátosi József (1909-1990): 1978

Bertalan Károly dr. (1914-1978): 1978

Bogsch László dr. (1906-1986): 1972

Borbély Sándor (1915-1994): 1984

Csekő Árpád (1936-2020): 1999

Cser Ferenc dr. (1938-): 2005

Dénes György dr. (1923-2015): 1992

Dénes Györgyné (1938-): 2012

Eszterhás István (1940-2020): 2009

Fodor István dr. (1938-): 1998

Frojimovics Gábor dr. (    -): 2020

Gádoros Miklós (1936-2008): 1998

Gráf Andrásné (1909-1992): 1986

Hazslinszky Tamás (1934-): 1998

Házi Zoltán (?): 2014

Hevesi Attila dr. (1941 - ): 2021

Horváth János (1924-2006): 1989

Jakucs László dr. (1926-2001): 1986

Jamrik Károly (1916-2008): 1992

Jaskó Sándor dr. (1910-1998): 1984

Jánossy Dénes dr. (1926-2005): 1990

Juhász András dr. (1930-2012): 1997

Kalmár László (1912-1999) 1999

Kesselyák Péter (1935-): 2009

Kessler Hubert dr. (1907-1994): 1978

Kincses Júlia (1922-2008): 1999

Körösi Gyula (1941-): 2012

Kretzoi Miklós dr. (1907-2005): 1986

Leél-Össy Sándor dr. (1924-1998): 1991

Magyari Gábor (1932-): 2016

Markó László dr. (1928-): 1988

Maucha László (1934-2010): 1998

Papp Ferenc dr. (1901-1969): 1968

Ráday Ödön dr. (1927-2004): 2000

Rónaki László (1932-2019): 2014

Sárváry István dr. (1933-2019): 2016

Schőnviszky László (1901-1979): 1971

Simsa Péter (1943-): 2014

Sohár István (?): 2016

Szathmáry Sándor dr. (1919-2001): 1992

Szentes György dr. (1941-): 2004

Székely Kinga (1945-): 2012

Szilvássy Gyula (1918-2005): 1992

Szolga Ferenc (1948-): 2017

Tardy János dr. (1948-): 2000

Taródi Péter (1946-): 2012

Tóth Álmos (?): 2012

Vass Béla (1923-2013): 2000

Várszegi Sándor (1933-2015): 2004

Venkovits István (1913-2006): 1997

Vidics Zoltánné (1930-): 2004

Zentai Ferenc (1938-2020): 2017

 

 Tiszteletbeli tagok

 

Bacsák György dr. (1870-1970): 1969

Bagaméri Béla (1922-2013): 1997

Balogh Ernő dr. (1882-1969): 1968

Bárdossy György dr. (1925-2013): 2000

Berecz Lajos (1933-2015): 1988

Bódis Istvánné (1930-2019): 2012

Böcker Tivadar dr. (1931-2015): 2016

Czajlik István dr. (1938 - ): 2018

Dancza János (1899-1985): 1984

Dinev, Ljubomir dr. (1911-1986): 1978

id. Dudich Endre dr. (1895-1971): 1968

ifj. Dudich Endre dr. (1934-2016): 2002

Ford, Derek C. dr. (1935-): 1989

Géze, Bernard dr. (1913-1996): 1978

Gvozdeckij Nikolaj dr. (1913-1994): 1978

Kleb Béla dr. (1938-): 2016

Koch Sándor dr. (1896-1983): 1969

Madarasné Benedek Anikó (19xx -): 2020

Marosi Sándor dr. (1929-2009): 2000

Nógrády György dr. (1919-2013): 1985

Panoš, Vladimír dr. (1922-2002): 1978

Patay Pál (1914-2020): ????

Rakonczay Zoltán (1929-2018): 1986

Réthly Antal dr. (1879-1975): 1969

Roda István ph. mr. (1927-2001): 1982

Schweitzer Ferenc dr. (1939-): 2001

Trimmel, Hubert dr. (1924-2013): 1978

Tulogdi János dr. (1891-1979): 1968

Vitális György (1929-2020): 2000

Warwick, Gordon dr. (1918-1983): 1978

Wójcik, Zbigniew dr. (1931-): 1978

Kedves barlangászok, barlangkutatók, MKBT tagok és nem-tagok!
 
Szeptember 4-én lezajlott a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 2020. évi rendes, egyben tisztújító közgyűlése. A közgyűlés anyagai folyamatosan kerülnek fel a  dokumentumtárba
A újonnan megválasztott/újraválasztott, 2024-ig tisztséget vállaló tagjaink:
 
MKBT Elnökség
Elnök: Hegedűs Gyula (elnöki programja itt olvasható)
Főtitkár: Kosztra Barbara
Elnökségi tagok: Dr. Csépe Zoltán, Dr. Csépe-Muladi Beáta, Füredi Zoltán, Krkos Márk, Lénárt Ibolya, Marton Ádám, Novotnik Gergő
 
MKBT Felügyelőbizottság
Elnök: Dr. Csepregi István
Tagok: Fleck Nóra, Göröcs Dorka
Póttag: Sári Attila
 
MKBT Érembizottság
Elnök: Takácsné Bolner Katalin
Tagok: Kunisch Péter, Dr. Lénárt László, Dr. Szunyogh Gábor, Zihné Perényi Katalin
 
Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriuma
Elnök: Dr. Leél-Őssy Szabolcs
Tagok: Borzsák Sarolta, Dr. Hajnal Ágnes, Házi Zoltán, Zentai Péter
 
Minden tisztségviselőnek gratulálok, nekik és a meg nem választott jelölteknek is köszönöm, hogy vállalták a feladatot.
 
Az eddig tisztséget betöltő, maradó vagy leköszönő tisztségviselőknek az egész barlangásztársadalom nevében szeretnék köszönetet mondani az elmúlt négy évben, ezért a közösségért végzett rengeteg önkéntes munkáért.
 
Jó szerencsét!
 
Kosztra Barbara

Az alábbiakban találjátok az MKBT könyvtárában fellelhető külföldi barlangos vonatkozású folyóiratok listáját:

folyóirat címe

jár/t  -tól-ig

ország

ISSN

leltári szám

interneten megtalálható archívum

megjegyzés archívumhoz

milyen nyelven van írva?

UIS-ben így vették fel a címét:

A Gruta - Boletin Informativo Espeleologico - Espeleo Grupo de Brasília (EGB)

1991

Brazília

 

 

 

 

portugál

 

Abhadlungen zur Karst und Höhlenkunde (München)

1985-2004

Németország

0179-3696

 

 

 

angol, német

 

Acta Carsologica - Krasoslovni Zbornik (Academia Scientiarium et artium Slovenica, Historia naturalis Institutum Carsologicum) - Régebben: Porocila

1955-2010

Szlovénia

0583-6050

4837

http://carsologica.zrc-sazu.si/
?stran=issues

 

angol nyelven, szlovén abstractokkal

Acta carsologica. The Slovene Academy of Sciences and Arts , Scientific Research Center of SASA, Classis IV: Historia naturalis. Ljubljana (Slovenia). ISSN 0583-6050. vol. 27/1,

Acta Geologica Polonica - Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Geologicznych

1978

Lengyelország

 

4161

http://www.geo.uw.edu.pl/agp/
table/index.html

 

lengyel, angol

 

Actas Espeleologicas - Instituto de Estudios Espeleologicos Sabadell

1979, 1986

Spanyolország

0210-816X

4434

 

 

spanyol

 

Al Ouat'ouate. Bulletin du Speleo-Club du Liban

1963

Libanon

 

 

 

 

francia

Al-Ouat'Ouate. Revue libanaise de spéléologie et de karstologie. Spéléo Club du Liban. B.P. 70-923 Antelias (Liban).

Algar - Boletim da Sociedade Portuguesa de Espeleologia

1987

Portugália

0870-4473

4975

 

 

portugál

 

Algarocho - Boletim interno da Sociedade Portuguesa de Espeleologia

1985, 1987

Portugália

 

4821

 

 

portugál

 

Almondinha - Sociedade Torrejana de Espeleologia e Arquologia

1988

Portugália

 

4874

 

 

portugál

 

Alpi Giulie - Rassegnadella sez. Di Trieste del Club Alpino Italiano, Societá Alpina delle Giulie

1965-70

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Anales del Instituto de Geologia - Universidade Nacional Autonoma de Mexico

1959, 1960

Mexikó

 

 

 

 

spanyol

 

Andalucia Subterranea - Federacion Andaluza de Espeleologia

1981-82, 1986-88, 1990-91, 1993, 1996

Spanyolország

 

5038

http://espeleo.com/general/
divulga/subterranea/subterra15.htm

 

spanyol

 

Annual Report of the Cave Research Foundation

1974-76, 1978-80

USA

 

 

 

 

angol

 

Annuario - Federación Espanola de Espeleologia

1982-83, 1987

Spanyolország

 

 

 

 

spanyol

 

Anthéo - Rivista del Gruppo Speleo - Archeologico "Giovanni Spano" di Cagliari

1986-87, 1999-2000

Olaszország

 

 

http://web.tiscalinet.it/gsags_antheo/
index.htm

 

olasz

 

Aragonit - Casopis správy slovenskych Jaskyn

1996

Szlovákia

 

 

 

 

szlovák

 

Archives of Swedish Speleology - Arkiv för Svensk Grotteforskning

1961-64, 1966

Svédország

 

 

 

 

 

 

ARSIP - Bulletin Annuel Activités

1966-67

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

ARSIP INFO - Association de Recherches Spéléologiques Internationales de la Pierre Saint Martin

1990-1998

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Atlantis - Zeitschrift Landesverein für Höhlenkunde in Salzburg

1978, 1982-2008

Ausztria

 

 

http://www.hoehlenverein-salzburg.at/
index.php?option=com_content&view=
article&id=60:atlantis&catid=45:
publikationen&Itemid=56

csak tartalomjegyzék

német

 

Atti e Memorie della Comissione Grotte "Eugenio Boegan" - Societa Alpina delle Giulie, Trieste

1961-2003, 2009

Olaszország

 

5079

http://www.boegan.it/index.php?id=404

 

olasz

Atti e Memorie Commissione Grotte "E. Boegan". Trieste : Società Alpina delle Giulie.

Australian Cave & Karst Management Association - Newsletter

1988-1993

Ausztrália

 

 

 

 

angol

Australasian Cave and Karst Management Assoc. Journal. PO Box 332, Williamstown, Victoria 3016 Australia (quarterly).

Basler Beitrage zur Geographie

1965, 1969, 1977

Svájc

 

 

 

 

 

 

BCRA Bulletin - British Cave Research Association -> Caves &Caving

1976-78

Nagy Britannia

 

 

 

 

angol

 

BCRA Transactions - British Cave Research Association -> Cave Science

1976-1988, 1993-1996

Nagy Britannia

 

 

 

 

angol

 

Beiträge zur Alpinen Karstforschung

1956, 1957, 1960, 1962

Ausztria

 

 

 

 

német

 

Beiträge zur einer Hydrologie Steiermarks

1949-1953

Ausztria

 

 

 

 

német

 

Berichte der Deutschen Gesellschaft für Geologischen Wissenschaften Reihe A (Geologie und Paleontologie (Berlin))

1967-71

Németország

 

 

 

 

német

 

Bilten - Planinsko Drustvo "Zeleznicar" Jamarske Sekcije

1964

Szlovénia

 

 

 

 

szlovén

 

Boletim da Sociedade Portuguesa de Espeleologia

1963-64

Portugália

 

 

http://www.spe.pt/espeleologia/
Publicacoes/Boletim-da-Sociedade
-Portuguesa-de-Espeleologia-Serie
-Antiga.html

 

portugál

 

Boletin - Centro de Exlporaciones Espeleologicas de La Universidad Simón Bolivar

1981

Venezuela

 

 

 

 

 

 

Boletin de Informacion - Sección de Investigaciones y Recuperaciones Espeleológicas

1969

Spanyolország

 

 

 

 

spanyol

 

Boletin de la Sociedad Venezolana de Espeleologia

1967-78, 1984, 1986, 1988, 1990-2008

Venezuela

0583-7731

2900

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_issues&pid=0583-7731&
lng=en&nrm=iso

 

spanyol

Boletín de la Sociedad Venezolana de Espeleología. Apartado 47-334, Caracas 1041-A (Venezuela); ISSN 0583-7731.

Boletin del Museo de la Espeleologiá - Museo Andaluz de la Espeleologia

1988-1996, 2005

Spanyolország

1132-1725

 

 

 

spanyol

Boletin del Museo Andaluz de la espeleologia. Apartado de correo 1251. E-18080 Granada. ISSN 1132-1725.

Boletin GET - Publication de la agrupacion espeleologica GET, Madrid

1996

Spanyolország

 

 

 

 

spanyol

 

Bolleino Attivitá GASV

1979-81

Olaszország

 

3685

 

 

olasz

 

Bolletino - Club Alpino Italiano. Corpo Nazionale Soccorso Alpino Delegazione Speleologica

1973, 1976, 1978, 1983

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Bolletino del Gruppo Speleologico Impriense CAI

1971-92, 1998, 2001

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Bolletino del Gruppo Triestino Speleologi

1990-91

Olaszország

 

5082

 

 

olasz

Bollettino del Gruppo Triestino Speleologi. Viale XX settembre 83b, Casella postale 814, I-34100 Trieste.

Bolletino Informativo de la Biblioteca Sociedad Venezolana de Espeleologia

1967-68

Venezuela

 

 

 

 

spanyol

 

Bolletino Sat - Societá Alpinisti Tridentini

1991

Olaszország

 

 

http://www.sat.tn.it/default.aspx?
fn=loadarea&idarea=22

2003-2009

olasz

 

Bulletin Bibliographiq - Société Suissse de Speleologie - Alcím: Speleological Abstracts

1969-77

Svájc

 

 

 

 

angol

 

Bulletin de la Sociéte Speleologique de Namur

1991-1993

Belgium

 

 

 

 

francia

 

Bulletin de la Sociéte Speleologique et Prehistorique de Bordeaux

1952-1976

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Bulletin d'Information de la Féderation Spéléologique de Belgique

1957, 1958

Belgium

 

 

 

 

francia

 

Bulletin Mensuel de la Section de Montreaux du C.A.S.

1961

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Bulletin of the Akiyoshi-Dai (Science Museum of Natural History)

1967, 1974-75, 1977-98, 2006-2010

Japán

 

 

 

 

 

 

Bulletin of the Kitakyushu Museum of Natural History -> Bull. of the K. Mus. Of Nat. Hist. And Human Hist. Series A

1979-2001, 2006-2010

Japán

 

 

 

 

 

 

Caliza - Federacion de Espeleologia de la region de Murcia

1988

Spanyolország

 

 

 

 

spanyol

 

Carbonato Agripació Excursionista Muntanya - Barcelon

1990

Spanyolország

 

 

 

 

spanyol

 

Carso - Parque Natural Das Serras de Aire e Candeeiros - Boletim Informativo

1990-91

Portugália

 

5051

 

 

portugál

 

Carsologica Sinica

1988-93

Kína

1001-4810

5070

 

 

 

 

Castelli Sottoterra - Trimestrale di Speleologia edito Dalla DSV

1971

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Cave - Journal of the Speleological Society of Korea

1988-89

Korea

 

5064

 

 

 

 

Cave Notes = Caves and Karst (1967től) - A Review of Cave and Karst Research - Publication of Cave and Karst Association

1959-1973

USA

 

 

 

 

angol

 

Cave Studies - Publicationof Cave Research Associates

1953-59, 1964

USA

 

 

 

 

angol

 

Cavernas - Grupo de Espeleologia de Badalona

1970-71, 1973, 1976, 1979

Spanyolország

 

 

 

 

spanyol

 

Caves and Caving (előtte: BCRA Bulletin - Bull. Of the British Cave Research Association)

1978-1997

Nagy Britannia

 

 

 

 

angol

 

Československo Kras - Česky Speleologicky Klub Brné

1948-1989

Csehország

 

 

 

 

cseh

 

Česky Kras - Sborník prospeleologicky vyzkum (Bull. For. Speleological Research)

1976-1989

Csehország

 

 

 

 

cseh

 

Chranené Územia Slovenska

1995-97

Szlovákia

 

 

 

 

szlovák

 

Chronmy Przyrode Ojczysta (Polskiej Akademii Umiejetnosci)

1951

Lengyelország

 

3888

 

 

lengyel

 

Ciencias de la Terra y del Espacio - Academia de Ciencias de Cuba

1979-86

Kuba

0138-6026

4577

 

 

spanyol

 

Clair Obscure (Bull. Informatif de la Sociéte Speleologique de Wallonie)

1984, 1985

Belgium

 

 

 

 

francia

 

Clup Alpino Italiano - Sez.di Napoli Notiziario Sezione (Nuova Serie)

1981-83

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Communications (Sydney Speleological Society )

1960-62, 1965

Ausztrália

 

 

 

 

angol

 

Compte Rendu D'Activités - Commission des relations et expeditions internationales

1993-2006

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Dansk Grotteforening - Danish Speleological Society

1985

Dánia

 

 

 

 

 

 

Deltion - Bull. De la Societé Spéléologique de Gréce

1961-1978

Görögország

 

 

 

 

 

 

Der Abseiler - Mitteilungen der HAG und der HAFGN

1985-98

Németország

 

 

 

 

német

 

Der Balneologe - Zeitschrift für die Gesamte Physikalishe und Diatliche Therapie

1942-43

Németország

 

 

 

 

német

 

Der Frankische Höhlenspiegel

1990-1999

Németország

 

 

 

 

német

 

Der Höhlenforscher - Mitteilungsblatt der Höhlenforscher Gruppe Dresden

2001

Németország

 

 

 

 

német

 

Der Schlaz - Verein für Höhlenkunde in München E. V.

1971-72

Németország

 

 

 

 

német

 

Die Grotte - Mitteilungen der Fachgruppe Höhlen und Karstforschung Kittelstahl

1980-82

Németország

 

 

 

 

német

 

Die Heimkehle - Mitteilungen des Karstmuseums Heimkehle

1981, 1984, 1986, 1991

Németország

 

 

 

 

német

 

Die Höhle - Zeitschrift für Karst - und Höhlenkunde

1961-2010

Ausztria

 

 

http://www.hoehle.org/diehoehle.php

 

német, angol összefoglalókkal

 

Echo des Vulcains - Groupe Spéléologique Vulcain

1981-89, 1994-98, 2003-10

Franciaország

 

 

http://groupe.vulcain.free.fr/echo

1999-2009

francia

 

Eesti Loodus

1972

Észtország

 

 

 

 

 

 

Eksplorancik - Biuletyn Informacyjny Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego Przy Krakowskiy Oddziale PTTK

1983

Lengyelország

 

 

 

 

lengyel

 

El Guacharo - Publication e la Biblioteca - Sociedad Venezolana de la Espeleologia

1969, 1971-74

Venezuela

0583-774X

 

 

 

spanyol

 

Endins - Publicació d'Espeleologia - Comité Balear d'Espeleologia - Mallorca

1976-1995

Spanyolország

0211-2515

 

http://www.raco.cat/index.php/Endins

1974-2008

spanyol

 

Equipe Spéléo de Bruxelles (ASBL)

1965-73

Belgium

 

 

 

 

 

 

Espeleología - Revista de Espeleología SIES

1992

Spanyolország

 

 

 

 

spanyol

 

Espeleo-Sur - Boletino Informativo de la Sociedad de Grupo de Espeleologos Granadinos

1991-92, 1999

Spanyolország

 

 

 

 

spanyol

 

Espeleotemas - Revista de Espeleología

1995

Spanyolország

1130-7978

 

 

 

spanyol

 

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés

1962-68, 1980, 1984

Spanyolország

 

4496

 

 

spanyol

 

Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Alava - Reviste de Ciencias Naturales

1989-2008

Spanyolország

0214-915X

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/
revista?codigo=539

csak tartalomjegyzék

spanyol

 

Euryale - Boletín de Estudios Speleológicos

2006

Spanyolország

1886-4309

 

 

 

spanyol

 

Expedicion - Boletin Nacional de Espeleologia

1978

Spanyolország

 

 

 

 

spanyol

 

Exploracions - Espeleo Club de Grácia - Barcelona

1980-89, 1991, 1993

Spanyolország

 

5096

 

 

spanyol

 

Feuilles d'Information du Speleo-Club Senior S.C.S.

1962

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

FPME Journal - International journal by the Faculty of Petroleum and Mining Engineering

1980

Líbia

 

3320

 

 

angol, arab

 

Fundgrube - Für Geologie, minralogie,paleontologie und spelaologie

1965-86

Németország

 

 

 

 

német

 

Furada - Revista dos espeleológos galegos

1987-1995, 2006

Spanyolország

 

4935

http://www.espeleoloxia.es/es/
fuEdiciones.html

csak tartalomjegyzék

spanyol

 

Geograficky Casopis - Slovenská Akadémia Vied, Bratislava

1953, 1957, 1962-90

Szlovákia

1335-1257

3858

 

 

 

 

Geografski Vestnik - Casopis za Geografijo in Sorodne Vede - Bull. De la Sociéte de Ljubljana

1964

Szlovénia

 

1239

 

 

 

 

Geografski Zbornik - Acta Geographica

1961-97

Szlovénia

 

4992

 

 

 

 

Geographia Polonica (Institute of Geography, Polish Academy of Sciences)

1965, 1968, 1972, 1974

Lengyelország

 

 

 

 

lengyel, angol

 

Geographica Iugoslavica - Bulletin of the Union of the Geographical Societies of Yugoslavia

1981

Szlovénia

1351-3238

 

 

 

angol

 

Geologicky Pruzkum

1973

Csehország

 

 

 

 

cseh

 

Glasznik… - Bulletin de la Societé Serbe de Géographie

1964-68, 1970, 1972-78

Szerbia

0350-3593

3196

 

 

 

 

Gouffio - Bull. Du Spéléo-Club de l'Agenais

1975

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Graben - Bolletino Interno del Gruppo Grotte Valdagno CAI

1999, 2000

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Grotolaz - Biuletyn Krakowskiej Oddziakowej Sekcij Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznaw Czego

1956-57

Lengyelország

 

3774

 

 

lengyel

 

Grottan - Organ für Sveriges Speleolog Förbund

1970-2008

Svédország

0345-4215

 

 

 

svéd

 

Grotte - Gruppo Speleologico Piemontese

1988-95

Olaszország

 

5044

 

 

olasz

 

Grotte e Dintorni -Rivista del Museo Speleologico Franco Anelli e delle Grotte di Castellana

2001, 2003

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Grottes et Gouffres (Speleo Club de Paris - Club Alpin Francais - Ile de France)

1962-2006

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Gruttas e Nuras - Quaderni del Gruppo Grotte Nuroese

1999

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Helictite - Journal of Australian Cave Research

1963-1993

Ausztrália

0017-9973

 

http://www.caves.org.au/helictite/
helindex.html

 

angol

 

Höhlenkundliche Mitteilungen (Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich)

1962-2011

Ausztria

 

 

http://www.cave.at/de/hkm.php

jelszót kér!

német

 

IFRI - Association de Speleologie (Speleo Club Boufarik)

1988

Algéria

 

 

 

 

 

 

Il Carso - Gruppo Speleo "Luigi Vittorio Bertarelli"

1983

Olaszország

 

4124

 

 

olasz

 

Il Grottesco - Bolletino del Gruppo Grotte Milano CAI - SEM

1992(?!)-95

Olaszország

 

4811

 

 

olasz

 

InFo EFS - Feuille d'Information & de Liaison de l'École Francais de Spéléologie

1983, 1986-87, 1990, 1992-93, 1995-96

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Informativo SBE - Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE)

2001, 2004

Brazília

 

 

 

 

 

 

Informator Speleo' - Komisja Taternictwa Jasiniowego PZA, Komisja Speleologii ZG PTTK

1980

Lengyelország

 

3085

 

 

lengyel

 

Inside Earth - The World of Caves and Karst

1997

?!

 

 

 

 

angol

 

internario das Grutas de Portugal - Sociedade Portuguese de Espeleologia

1974

Portugália

 

 

 

 

portugál

 

International Caver

1991-1999

Nagy Britannia

 

 

 

A folyóirat megszűnt 1999-ben.

angol

 

Inventário das Grutas de Portugal

 

Portugália

 

 

 

 

portugál

 

Ipoantropo -Bolletino del Gruppo Speleologco Paleontologico Gaetano Chierici di Reggio Emilia

1982-84, 1987, 1990, 1995

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Ipogea - Bolletino del Gruppo Speleologico Faentino (GSF)

1981-87

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Itinerari Speleologici - Rivista della Federazione Speleologica Pugliese O.N.L.U.S. e del Centro de Documentazione Speleologica Pugliese "F. Orofino"

1999

Olaszország

 

 

 

 

olasz, angol abstractokkal

 

Jahreshefte für Karst und Höhlenkunde

1960-68-69

Németország

 

 

 

 

német

 

Jamar

2008

Szlovénia

1855-2579

 

 

 

szlovén

 

Jaskinie (Kraków)

1966, 1997-99

Lengyelország

 

 

http://www.sktj.pl/epimenides/
jaskinie/index.html

1999-2009

angol

 

Jaskyniar - Slovenská Speleologická Spolocnost

1991

Szlovákia

 

 

 

 

 

 

JO - Jugend Organisation der Sektion Bern, Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung

1976-79

Svájc

 

 

 

 

 

 

Journal of the Sydney Speleological Society

1971-1994

Ausztrália

 

 

http://www.sss.org.au/Shop/
Shop_JSSS.htm

1957-2010

angol

 

Karaitza - Union de Espeleologos Vascos

1992-1995

Spanyolország

 

 

http://www.euskalespeleo.com/
index.php?doc=23&idioma=1

1992-2009

spanyol, baszk, angol

 

Karst Schafts - ICRC Israel Cave Research Center

1984

Izrael

 

 

 

 

 

 

Karst und Höhlen - Verband Deutschen Höhlen und Karstforschung e v , München

1977-2006-7

Németország

 

 

 

 

német

 

Karstologia

1985, 1989, 1992-94, 1996

Franciaország

 

 

http://publications.ffspeleo.fr/
karstologia.php

csak tartalomjegyzékek, 1993-2008

francia

 

Kobie -Boletín del Grupo Espeleologico Vizcaino, Revista de Ciencias (1980-), Ciencias Naturales (1987-)

1969-1994

Spanyolország

0211-1942

4972

 

 

spanyol

 

Kras i speleologia (Katowice) (Continuation of early bulletin: "Speleologia)

1977-2000

Lengyelország

 

 

 

 

lengyel

 

Kras v Československu (Speleologicky klub Moravské Museum, Brno)

1962-65

Csehország

 

 

 

 

cseh

 

Krasovy Sborník - Spolecnost národniho Musea v praze Krasová Sekce

1958-1971

Csehország

 

 

 

 

 

 

Krásy Slovenská

1933, 1935, 1940, 1943-44, 1946-60, 1966, 1970-71

Szlovákia

 

3871

http://www.krasy-slovenska.sk/
index.php?a=archiv

2004-2010

szlovák

 

La Vie Souterraine - Bulletin d'Information du G.S.L. (Groupe Spéléologique Luxemburgeois)

1966

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Labirinti - Bolletin Del Gruppo Grotte CAI Novara

2006

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Laichinger Höhlenfreunde

1970-2009

Németország

0344-6832

5121

 

 

német

 

L'Appenino - Notiziario bimestriale del  CAI, Sez. Di Roma

1977-1979

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Le Grotte d'Italia

1927-34, 1936-37

Olaszország

 

2745

 

 

olasz

 

Le Pharafouilleur (Bulletin du Spéléo Club Godinnois)

1988-89

Belgium

 

 

 

 

francia

 

Leize Kobaue - Gaztetxeko espeleologi taldea

1999-2002

Spanyolország

 

 

 

 

spanyol

 

Leizeak - Espeleologico Eusko Batzordea

1981, 1983

Spanyolország

 

 

 

 

spanyol

 

L'Électron (Revue Mensuelle D'Informations Spéléologiques Internationales)

1967-1971

Belgium

 

 

 

 

francia

 

L'Électron (Revue Speleologique Belge)

1962-1969

Belgium

 

 

 

 

francia

 

Les Cahiers de l'EFS - Ecole Francais de Spéléologie

1987, 1988, 1994

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Lese Steine - Mitteilungen und Berichte Berlin

1962-63

Németország

 

 

 

 

német

 

Letopis - Slovenske Akademije znanosti in Umetnosti

1959-2009

Szlovénia

0374-0315

4491

 

 

szlovén, angol

 

Lo Scarpone - Notiziario del Club Alpino Italiano

1985

Olaszország

 

4998

 

 

olasz

 

MAD - Magara Arastirma Dernegi Bülteni - Cave Research Association Bulletin

2007

Törökország

977-1307-8534

 

 

 

török

 

Miscellaneous report of the Topoyashi Museum of natural History

1993-2001, 2006-2010

Japán

 

 

 

 

 

 

Mitteilnugen der Höhlenforscher - később: Der Höhlenforscher

1970, 1972, 1980-88, 1990-93

Németország

0138-2519

5059

 

 

német

 

Mitteilungen der Abteilung für Geologie, Paleontologie und Bergbau am Landesmuseum Joanneum

1975

Ausztria

 

 

 

 

német

 

Mitteilungen der Höhlenkommission (Beim Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft)

1952-53

Ausztria

 

 

 

 

német

 

Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft

1962

Ausztria

 

 

 

 

német

 

Mitteilungen des Landesvereins für Höhlenkunde in der Steiermark

1972-2001

Ausztria

 

 

 

 

német

 

Mitteilungen des Museums für Bergbau, Geologie und Technik - Am Landesmuseum Joanneum - Graz

1961-1974

Ausztria

 

 

 

 

német

 

Mitteilungen des Verband der Deutscher Höhlen und Kerstforscher - München

1961-2010

Németország

0505-2211

519

 

 

német, összefoglalók: angolul, franciául

 

Mitteilungen für Höhlenkunde - később: Mitt. Des Landesverein für Höhlenkunde im Graz)

1908-1919

Ausztria

 

 

 

 

német

 

Mitteilungen über Höhlen und Karstforschung

1928-41, 1988-90

Németország

 

3877

 

 

német

 

Mondo Ipogeo - Gruppo Speleologico Alpi-Maritime, CAI Cuneo

1984, 1988

Olaszország

 

4325

 

 

olasz

 

Mondo Sotterraneo - Rivista semestrale del circolo speleologico e idrologico friuliano

1978-91

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Nas Krs - Bulletin of Speleological Society Bosansko Hercegovacki Krs

1981, 1985-6, 1988-90

Boszna-Hercegovina

0351-1502

4571

 

 

bosnyák-szerb v. horvát?!

 

Nase Jame - Buletin of the Speleological Association of Slovenia

1959-2000

Szlovénia

0547-311X

5030

 

 

szlovén, összefoglalók angolul

 

Nase Planine - Revija Planinskog Saveza Hrvatske

1957-59

Horvátország

 

 

 

 

 

 

Natura Bresciana

1981, 1988

Olaszország

0391-156X

 

 

 

olasz

 

NaturaNascosta - Notiziario di paleontologia, geologia e speleologia

2002

Olaszország

1509-9522

 

 

 

olasz, angol

 

Newsletter - Cave Research Group of Great Britain

1960-72

Nagy Britannia

 

 

 

 

angol

 

Newsletter on Annotated Bibliography

1994-98

Japán

 

 

 

 

 

 

Nikrot Zurim - journal of the Cave Research Centre in Israel

1982-1993

Izrael

 

 

 

 

 

 

Norsk Geografisk Tiddskrift - Norvegian Journal of Geography

1984

Norvégia

0029-1951

4383

 

 

angol

 

Notas sobre la cueva del Guacharo - Centro de Exploraciones Espeleológicas de la Universidad Simón Bolivar

?

Venezuela

 

3159

 

 

 

 

Noticiero Espeleologico - Boletim Soc. Venezolana Espeleologica

1973

Venezuela

 

 

 

 

 

 

Notiziario - Gruppo Spelelogico CAI Roma - Speleo Club Roma

1978-1980

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Notiziario - Speleologia Emiliana

1968-75

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Notiziario del Circolo Speleologico Romano

1979

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Notiziario del Gruppo Speleologico Stroncone

1980

Olaszország

 

3304

 

 

olasz, angol

 

Notiziario Speleologico Ligure - A Cura del "Gruppo Speleologico Ligure" Arturo Issel

1962-1972

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Notizie - Del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Espeleologico

1995-99

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

NSS Bulletin (Quarterly Journal of Caves &Carst Studies; Journal of Cave and Karst Studies -1996-tól) - Bull. of the National Speleological Society

1965-2010

USA

0146-9517; 1090-6924

 

http://www.caves.org/pub/journal/
NSS_Bulletin.htm

1939-1995
http://www.caves.org/pub/journal/
1996-2009 <

 

angol

 

NSS News (National Speleological Society) - America's Caving Magazine

1965-2011

USA

0227-7010

 

 

 

angol

 

O Carste

1996-2003

Brazília

 

 

 

 

portugál

O Carste. Grupo Bambuí de Pesquisas espeleologica. Caixa postal 488, Belo Horizonte, M.G .30161-970 (Brazil). ISSN 0104-9356

O Morcego - Boletim de divulgação de actividades espeleologicas

1983, 1985, 1987

Portugália

 

4533

 

 

portugál

 

Oberrheinische Geologische Abhandlungen

1963-84

Németország

078-2393

4183

 

 

német

 

Ochrana Pryrody - Casopis Státni Ochrany pryrody v CSSR

1967

Csehország

 

 

 

 

 

 

Orso Speleo Biellese -Gruppo Speleologico Biellese CAI

1976-99

Olaszország

0392-1247

5067

 

 

olasz

 

Paleontologia Mexicana - Universidade Nacional Autonoma de Mexico

1958-1959, 196

Mexikó

 

 

 

 

 

 

Pomátky a prĭíroda Ročník

?!

Csehország

 

 

 

 

cseh

 

Poszebna Izdania Szpriszka Akademija Nauka I Umetnosztyi Geografszki Insztyitut "Jovan Cvijity" - Monographies  - Académie Serbe des Sciences et des Arts. Institut de Geographie "Jovan Cvijic"

1967, 1970, 1974-78, 1983-84

Szerbia

0350-7602

2764

 

 

 

 

Poszebna Izdania Szrpszkog Geografszkog Drustva (Editions Spéciales de la Société Serbe de Géolgraphie

1973, 1974-76, 1978-1990

Szerbia

 

2737

 

 

 

 

Práce - Brnĕské Základny Československé Akademie Věd

1961

Csehország

 

 

 

 

 

 

Prezglad Geograficzny (Polska Akademia Nauk, Institut Geografii)

1955-1996

Lengyelország

 

 

 

 

lengyel

 

Priroda - Naucsno-Populjaren Dvumeszcsnyik za esztesztvenoj Sztoricseszki Znanija

1970

Bulgária

 

 

 

 

 

 

Proceedings of the Speleological Society (University of Bristol)

1966-2010

Nagy Britannia

 

 

 

 

angol

 

Progressione - Rassegna di Attivitá della Comissione 'Grotte Eugenio Boegan', Societá Alpina delle Giulie

1979-80, 1982, 1985-91, 1994, 1998-2003

 

 

5053

 

 

olasz

 

Puglia Grotte - Bolletino del Gruppo Puglia Grotte - Castellana Grotte

1986-87, 1995, 1996, 2000

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Puig Castellar - Boletim de la Sección de Estudios del Centro Excursionista - Barcelona

1971

Spanyolország

 

 

 

 

spanyol

 

Quaderni del Museo di Speleologia V. Rivera L'Aquila

1973, 1976-78, 1980

Olaszország

 

4127

 

 

olasz

 

Quebra-Corpo - Boletim informativo do Grupo Pierre Martin de Espeleologia SBE

1990-91

Brazília

 

 

 

 

portugál

 

Rassegna Speleologica Italiana

1949-1973

Olaszország

 

3878

 

 

olasz

PAVAN  M.  e  PAVAN M., 1955 -  Speleologia  Lombarda.  Parte  I: Bibliografia ragionata. Rassegna Speleologica Italiana e Società Speleologica Italiana, Mem. I, Pavia, 1954: 1-143.

Razprave - Dissertationes - Academia Scientiarium et Artium Slovenica

1961, 1967, 1874, 1978, 1989, 1993-98

Szlovénia

0352-5090

 

 

 

szlovén, angol

 

Reflektor - Zeitschrift der Jugendorganization der Sektion Bern SGH

1980-87

Svájc

 

4552

 

 

olasz

 

Regards (Bulletin trimestriel de'l Union Belge de Speleologie)

1987-1993

Belgium

0744-4617

 

 

 

 

 

Regio Basiliensis - Hefte für Juraschiche und Oberrheinische Landeskunde

1963-86

Svájc

 

4721

 

 

német, francia

 

Revista de Ciéncias Naturais - Gabinete de Estudos de Ciéncias naturais do Centro Universitario de Lisboa

1970

Portugália

 

 

 

 

portugál

 

Rivista Speleologica Toscana - Federaziona Speleologica Toscana

1986

Olaszország

 

4636

 

 

olasz

 

Rudolstandter Heimathefte - Beitrage zur Heimatkunde des Kreises Rudolstadt

1967-68

Németország

 

 

 

 

német

 

Salamanca - Revista del Grupo

1990

Argentina

0327-3199

 

 

 

 

 

Scialet - comité Départmental de Spéléologie de l'Isére

2006

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Science Report of the Toyotashi Museum of Natural History

1991-2001, 2006-2010

Japán

 

 

 

 

 

 

SCV Activités - Spéléo Club de Villeurbane

1972-1996

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Serie Espeleologica Y Carsologica - Academia de Ciencias de Cuba - La Habana

1967-74

Kuba

 

 

 

 

spanyol

 

SGCAF - Bulletin Annuel

1964-65

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

SGT-SSH - Sociéte Suisse de Spéleologie - Mitteilungsblatt der Schweiz - Gesellschaft für Höhlenforschung

1963

Svájc

 

 

 

 

 

 

Sinter - Informacny Bulletin Slovenskeho Múzea Ochrany Prírody a Jaskiniaristva v Liptovkom Mikulasi

1993-97

Szlovákia

 

 

 

 

szlovák

 

Slovensky Kras - Sbornik Múzea Slovenského Krásu

1956-82, 1984-96, 1998-1999, 2009

Szlovákia

 

 

 

 

szlovák

 

Sociedade Portuguesa de Espeleologia - Publicação special  - Extracto do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa

1963-64, 1972, 1985, 1987

Portugália

 

4382

 

 

 

 

Sottoterra - Rivista Quadrimestrale di speleologia del Gruppo Speleologico Bolognese CAI

1976, 1982-94, 1998-2007

olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Sous le Plancher - Organe du Speleo Club de Dijon Fonde en 1950

1964-1977

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Spealp - Bulletin d'Informations G.S.A.B. - S.S.S.

no.1.

Belgium

 

 

 

 

 

 

Spelaeologia Croatica - Speleological society of Croatia - Speleosko Drustvo Hrvatske

1990-92, 2005-06

Horvátország

0353-6327

 

http://public.carnet.hr/
~mgarasic/spelcro.htm

csak címlap

 

 

Speleo -Ceská Speleologická Společnost

1990-94

Csehország

 

 

http://www.speleo.cz/article.asp?
nDepartmentID=171&nArticleID
=420&nLanguageID=2

csak tartalomjegyzék

 

 

Spéléo Flash (Bulletin Mensuel D'Informations Speleologiques de la F.S.B.

1969-79, 1981-84

Belgium

 

 

 

 

francia

 

Spéléo Magazine

1999-2006

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Spéléo Québec - Bulletin Officiel de la Société Québecoise de Spéléologie

1974-1980, 1981-82

Kanada

0317-6215

4202

 

 

francia

 

Speleo' zin - Glasilo Karlovačkih Speleologa

1993, 1994, 2006

Horvátország

1333-1302

 

 

 

 

 

Speleobih - Bilten saveza Speleologia Bosne i Hercegovine

1988, 1990, 2000

Bosznia és Hercegovina

 

 

 

 

angol abs.

 

SpeleoCAI

1990-1995

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

SpeleoCENS

1997-2000

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Speleofórum (Czech Speleological Society)

1985-2008

Csehország

 

5027

http://www.speleo.cz/Article.asp?
nDepartmentID=172&nArticleID
=422&nLanguageID=2

1982-2010 csak tartalomjegyzék

cseh

 

Speleolog - Časopis Speleoške Sekcije Planinarskog Društva "Zeliezničar" u Zagrebu

1955

Horvátország

 

 

 

 

 

 

Speleolog - Casopis za Speleologiju Zagreb

2005

Horvátország

0490-4109

 

http://www.speleolog.hr/speleolog/
speleolog

1953-2005, csak tartalomjegyzék

 

 

Speleologia - Biuletyn Speleoklubu Warszawskiego

1959-60, 1967-72, 1974-75

Lengyelország

 

 

 

 

lengyel, angol, francia

 

Speleologia - Rivista della Societá Speleologica Italiana

1979-2004

Olaszország

 

 

http://www.ssi.speleo.it/it/
pubblicazioni/speleologia.htm

1979-2010, csak tartalomjegyzék

olasz

 

Speleologia del Lazio - Notiziario della Federacione Speleologia del Lazio

2001

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Speleologia Emiliana - Rivista Edita Dall'Unione Speleologica Bolognese / Rivista Italiana De Speleologica

1969-73, 1976-78

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Speleologia Umbria - Periodico semestrale del catasto speleologico dell' Umbria

1979

Olaszország

 

3141

 

 

olasz

 

Speleologia Veneta - Elenchi Catastali delle Grotte del Veneto X Aggiornamento (Organo Uffiziale della Federazione Speleologica Veneta)

2005

Olaszország

 

 

http://www.speleologiaveneta.it/
pubblicazioni/speleologia-veneta.html

1993-2009

olasz

 

Speleologica Belgica (Revue de L'Union Belge de Spéléologie F.N.S.A. - N.V.S.A. et C.N.S.B. - B.N.K.S)

1973, 1975

Belgium

 

 

 

 

 

 

Speleologicky Věstnik - Geograficky Ústav ČSAVv Brné

1972, 1973, 1975

Csehország

 

 

 

 

 

 

Speleologie - Bulletin du Club Martel, Sect. Spéléologique du Clu Alpin Francais

1976-1993

Franciaország

 

6111

 

 

francia

 

Speleologie - Dossiers (Comite departmental de Speleologie du Rhone - Bulletin Periodique)

1982-1997

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Speleologie (Bull. Annual du Comité Belge de Speleologie)

1980-1984

Belgium

 

 

 

 

 

 

Speleosoccorso - Corso Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

1990-92

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Spelunca

1961-2010

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Spelunca - Mémoires

1961-2009

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Speomund - Revista Federatiei Romane de Speleologie

2002-03, 2006, 2009

Románia

 

 

http://frspeo.ro/frspeo/index.php?
option=com_content&task=blogcategory
&id=50&Itemid=125

1996-2009

román

 

SPES - Sociedade Grupo de Espeleológus Granadinos

1985, 2001

Spanyolország

 

 

 

 

spanyol

 

Spravodaj - Slovenskej Speleologicky Spolocnosti (Bulletin of SSS)

1974-88, 1995-96, 1998

Szlovákia

 

4154

 

 

szlovák, angol összefoglalókkal

 

Spravodajce - Ochránenych Územiach Slovenska (Slovenskej Speleologickej Spolocnost)

1982

Szlovákia

 

 

 

 

 

 

Stalactite - Organe de la Societé Suisse de Spéleologie

1961-80, 1983-96, 2002-2008

Svájc

0038-9226

5025

 

 

francia, angol, német

 

Stalagmit (Bull. Of Central Committee of Czech Speleological Society)

1981-1989

Csehország

 

 

 

 

 

 

Stalattite - Bolletino Interno - Gruppo Grotte Schio, CAI

1996-98, 1998-2000

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Stalattiti e Stalagmiti - Bolletino Interno del Gruppo Speleologico Savonese

1967-78

Olaszország

 

 

 

 

olasz

 

Steierische Beiträge zur Hydrologie

1958-65, 1971-75, 1978-1991

Ausztria

 

 

 

 

német

 

Studia Geographica (Czechoslovak Academy of Sciences - Institute of Geography, Brno)

1969, 1973, 1980

Csehország

 

 

 

 

 

 

Studies in Speleology (William Pengelly Cave Studies Trust Ltd.)

1964-1969, 1977-1995

Nagy Britannia

 

 

http://www.pengellytrust.org/
publications/studies.htm

csak tartalomjegyzék: 1964-2008

angol

 

Subterra (Bull. D'Information de la L'Équipe Spéléo de Bruxelles)

1974-1987

Belgium

 

 

 

 

 

 

Subterranea - Revista de Espeleologia

1994-96, 1999-2005, 2007

Spanyolország

 

 

 

 

spanyol

 

Subterranea Belgica (Sociéte Belge de Recherche et D'Etude des Souterrains

1996

Belgium

 

 

 

 

 

 

Subterranea Croatica

2007, 2008

Horvátország

1334-5281

 

http://www.speleo-klub-samobor.hr/
SC/subterranea_croatica_br.htm

2003-2008, csak tartalomjegyzék

 

 

Szpelaia Kai Allai Karsztikai Morfai Tesz Kretesz

1973

Görögország

 

 

 

 

 

 

Taternik

1957-1960, 1978, 1984-1988

Lengyelország

 

 

 

 

lengyel

 

The Bibliography of the Publications of the Slovene Academy of Sciences and Arts

1973, 1982

Szlovénia

 

3731

 

 

szlovén

 

The British Caver (A Netherworld Journal)

1970, 1974, 1978, 1982

Nagy Britannia

 

 

 

 

angol

The British Caver. c/o Tony Oldham, Rhychydwr, Crymych, Dyfed, SA41 3RB (UK).

The Bulletin - South African Spelaelogical Association

2007

Dél-Afrika

0560-9879

 

 

 

 

 

The Grampian Speleological Group Bulletin

1975, 1977

Nagy Britannia

 

 

 

 

angol

 

The Journal of the Geological Society of Jamaica

1979, 1981

Jamaica

 

 

 

 

 

 

The Transactions of the Cave Research Group of Great Britain

1961-1972

Nagy Britannia

 

 

 

 

angol

 

To Idaion Antron

1965

Görögország

 

 

 

 

 

 

Travaux del Instituti de Spéleologie "Émile Recovitza"

 

Románia

0301-9187

 

 

 

román, francia

 

Trogle - Boletim de Associação de Estudos Subterrâneos e Defesa do Ambiente

1995

Portugália

 

 

http://www.aesda.pt/trogle.html

 

portugál

 

Tscechoslowakei Monatschrift für Fremdenverkehr (Illustrierte Monatschrift Reise-Bäder-Sport)

1928

Csehország

 

 

 

 

 

 

Tubes - Bulletin du départmental de Spéléologie de l'Ardéche

2004, 2006

Franciaország

 

 

 

 

francia

 

Union Internationale de Spéleologie

1970-78

Nemzetközi

 

 

http://www.uis-speleo.org/publicat.html#uisbulletin

1994-2009

 

 

Verbandsnachrichten (Mitteilungsblatt des Verband Österreichischer Höhlenforscher)

1989-2008

Ausztria

 

 

 

 

német

 

Vodohospodársky casopis - Slovenska Akademia Vied, Bratislava

1953-54, 1957

Szlovákia

 

 

 

 

 

 

Vodohospodársky Casopis - Slovenská Akadémia Vied, Bratislava

1953-54, 1957

Szlovákia

 

 

 

 

 

 

Wereld Zonder Zon (Vlaamsa speleologen Vereining)

1996

Belgium

 

 

 

 

 

 

William Pengelly Cave Studies Trust Limited - Newsletter

1963-1999

Nagy Britannia

 

 

 

 

angol

 

Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift "Die Höhle"

1956-1971, 1969, 1975-76, 1978, 1992, 1994

Ausztria

 

 

 

Internationale Bibliographie für Speleologie

német

 

Zborík Vychodoslovenskéhó Múzea - Acta Musei Slovaciae Regionis Orientalis Kosice

1973-1988, 1992-93

Szlovákia

 

 

 

 

 

 

Zbornik Radova… - Recueil e Travaux

1951-57, 1959-60, 1967, 1969-70, 1972, 1974-77, 1980-81, 1983-87, 1989, 1993-94

Szerbia

 

4990

 

 

szerb, francia

 

Zborník Vychodoslovenského Múzea - Acta Musei Slovaciae Regionis Orientalis Kosice

1973-88, 1992-93

Szlovákia

 

 

 

 

szlovák

 

Zemepisny Sborník - Slovenskej Akadémie vied a umeni

1951-52

Szlovákia

 

 

 

 

szlovák