Fájó szívvel adjuk hírül, hogy szeretett címzetes elnökünk, Hazslinszky Tamás 2024. március 28-án, élete 90. évében elhunyt.

Drága halottunktól 2024. május 3-án 12 órakor veszünk búcsút a Farkasréti temető ravatalozójából. A búcsúztatás részleteit a gyászjelentésben olvashatjátok.

Tamás tudása és derűs lénye nem pótolható, a barlangászok közösségének örökké hiányozni fog.

Isten nyugosztaljon, Tamás!

 


Sajnos bekövetkezett az, ami az elmúlt pár hónapban már benne volt a levegőben és többünk fejében úgy motoszkált, hogy EZ NEM TÖRTÉNHET MEG!!!

"Ki nem látta még a csend világát,

úgysem érti ezt..."- Nyugodj békében Frédi


Szövegközi kép 1

http://www.caverescue.hu/index.php/8-hirek/154-zsolyomi-zsolt-fredi-elment

A szervezők a 61. Barlangnapot Frédi emlékének ajánlják.

A szombat esti koncerten együtt emlékezünk fájdalmasan fiatalon elhunyt barátunkra. Aki csatlakozni szeretne, hozzon magával még mécsest, gyertyát.

Őszinte fájdalommal vettük tudomásul, hogy

Dr. Dénes György

dr. Dénes György 2a magyar barlangkutatás korelnöke, a 20. századi  barlangkutatás kimagasló egyénisége,
a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat tiszteletbeli elnöke,
a Magyar Barlangi Mentőszolgálat megalapítója és örökös tiszteletbeli elnöke,
a barlangi mentők nemzetközi szervezetének tiszteletbeli elnöke,2015. április 30-án reggel 3 órakor, 92 éves korában, örökre eltávozott.

Dr. Dénes György 1923. szeptember 3-án, Orosházán született. Egyetemi tanulmányait Pécsett végezte, ahol jogi doktorátust szerzett. Részt vett a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1958. évi újjászervezésében, melynek először titkára, később főtitkára, majd tiszteletbeli elnöke lett. 1961-ben megalapította a ma is eredményesen tevékenykedő Barlangi Mentőszolgálatot. Irányítása alatt számtalan ember életét sikerült megmenteni. Aktivitását mutatja, hogy elnökségi tagja volt a Magyar Földrajzi Társaságnak, a Magyar Természetbarátok Szövetségének, elnöke az MTSZ Barlangbizottságának, a Meteor Természetbarátok Turista Egyesületének is.
1957-ben Ő szervezte meg a kimagasló eredményeket elérő, ugyancsak máig működő Vörös Meteor Barlangkutató Szakosztályt. Nevéhez főződik – többek között - a Meteor-barlang 1961. évi feltárása, a Baradla Raisz-ágának és esztramosi, nemzetközi jelentőségű őslénytani lelőhelyek felfedezése. Megszámlálhatatlan barlang kutatásának volt irányítója, részese, az ország különböző karsztvidékén, bár kedvenc területe az Aggteleki-karszt volt.
Tudományos munkássága kiterjedt a karszthidrológiától a történelmen át a nyelvészetig. Klasszikus műveltsége lehetőséget biztosított számára, hogy a ma már ritkaságnak számító oklevélkutatásaival ismeretlen adatokat hozzon az érdeklődők tudomására. Pontosan, érthetően, hitelesen fogalmazott, és élvezetes előadásokon osztotta meg tudását. Magyarországon és külföldön megjelent publikációinak száma több mint 300.
Életében mindvégig élvezhette a barlangkutató társadalom megbecsülését, de a társadalmi és állami szervek is elismerve tevékenysége jelentőségét nagyszámú kitüntetésben részesítették.
Emlékét nemcsak mi, élők őrizzük, de munkássága eredményeit az utókor is nagy becsben fogja tartani. Búcsúztatásáról később adunk tájékoztatást. A föld legyen könnyű felette, nyugodjon békével.