Kedves Barlangászok!

Többen érdeklődtetek nálunk a barlangok nyitásáról a 4 millió beoltott után bevezetett intézkedések kapcsán. Megkeresésünkre a nemzeti park igazgatóságok barlangtani referensei türelmünket kérték,  amíg az ezzel kapcsolatos igazgatói döntések megszületnek.

A tegnapi napon a DINPI-nél született döntésről értesített minket Borzsák Sarolta barlangtani referens, akinek üzenetét alább idézzük:
"A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának döntése értelmében a négymilliomodik COVID-19 elleni oltás beadásáról a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozat közzétételét követő naptól nyitnak az Igazgatóság bemutató és szálláshelyei. Ettől a naptól kezdve a barlanglátogatások is lehetővé válnak, az igazgatói utasítás szövegéből idézve az alábbiak szerint:
„Barlanglátogatások
A látogatók számára meg nem nyitott barlangok látogatása a hatályos előírások betartása mellett lehetséges, azzal, hogy a vagyonkezelői hozzájárulásban az Igazgatóság a Korm. rendeletben rögzített, mindenkor hatályos rendelkezések betartásának kötelezettségét a túravezetésért felelős személy részére előírja.”

A nyitástól kezdve tehát befogadjuk a látogatási kérelmeket. Egyelőre viszont nem adunk ki 10 főnél nagyobb létszámra (a túravezetőt is beleértve) szóló barlanglátogatási hozzájárulásokat.
A hirtelen megnövekvő látogatási kérelmekre lehetőségeinkhez mérten igyekszünk mihamarabb reagálni, de jelenleg még a közigazgatásban is érvényes a home office elrendelése, ezért a hozzájárulások kiadása a szokottnál kicsit hosszabb időt fog igénybe venni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a túrákat a jövő hét végétől, de inkább az utána következő hétre lehet biztosan tervezni. (Jogszabály szerint 15 napunk van rá.)"

Ez tehát azt jelenti, hogy a túrákon csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek részt és túravezető kötelessége a védettségi igazolvány meglétének ellenőrzése.

A többi nemzeti park igazgatóság döntésével kapcsolatban amint híreket kapunk, azokat továbbítjuk felétek.

FRISSÍTÉS!

Aggteleki NPI: egyelőre nem adnak ki vagyonkezelői hozzájárulást barlanglátogatásra
Duna-Dráva NPI: vezetői állásfoglalásra vár a kérdés eldöntése
 
ÚJABB FRISSÍTÉS! (06.01.)
Balaton-felvidéki NPI: Az Agrárminisztérium állásfoglalása alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kiad barlanglátogatási célú vagyonkezelői hozzájárulást max. 10 fő létszámig (beleszámítva a túravezetőt is) azzal a feltétellel, hogy a túrán résztvevők védettségi igazolványainak ellenőrzése a túravezető kötelezettsége.
 
ÚJABB FRISSÍTÉS! (06.07.)
Bükki NPI: A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságtól érkezett tájékoztatás értelmében az igazgatási területükön található barlangokra is lehetővé vált túraengedélyek (azaz vagyonkezelő hozzájárulás) kiadása, az alábbi feltételekkel:
- A barlangtúrákon koronavírus ellen védett (védettségi igazolvánnyal / applikációban igazolással rendelkező) személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt;
- A résztvevők koronavírus elleni védettsége (védettségi igazolvány / igazolás megléte) és életkorának ellenőrzése a túravezető felelőssége és kötelessége;
- A túrákon a túravezetővel együtt legfeljebb 10 fő vehet részt (az István-lápai-barlangban is);
 
ÚJABB FRISSÍTÉS! (07.09.)
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a védelmi intézkedések enyhítését követően ismételten befogad barlanglátogatási kérelmeket. 
Kérjük a kérvények benyújtásánál az alábbiak figyelembe vételét:
- Baradla-barlang esetén napi két túrát tudunk fogadni úgy, hogy mindkét túrának 8-9.30 között be kell lépnie Aggteleken a barlangba és a két csoport indulása között minimum fél órának el kell telni.
- Béke-barlang a magas CO2 koncentráció miatt nem látogatható.
- Rákóczi 1. és 2. sz. barlang, valamint az Esztramos többi barlangja nem látogatható.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a vagyonkezelői hozzájárulásban rögzített előírások be nem tartása, valamint a Baradla-barlangban a turista forgalom megzavarása esetén az Igazgatóság intézkedést kezdeményez az előírást megszegők ellen, ami korlátozhatja barlanglátogatásokra vonatkozó vagyonkezelői hozzájárulások kiadását is.
 
 Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy fenti előírásokat, valamint a vagyonkezelői hozzájárulásban leírtakat tartsák be. Ellenőrzés esetére mindenkinél legyen ott a védettségi igazolvány (vagy appon az igazolás).

Kosztra Barbara

főtitkár

 

Néhány hónappal ezelőtt Lengyel Janó szervezésében látogatást tettek – főleg Janó barátai és kutatótársai – a kőbányai sörgyár üzemterülete alatt húzódó pincerendszerben. Második alkalommal szintén Janó indíttatására Társulati szervezésben ismételtük meg a látogatást. Igaz, az ászokpincék távol állnak a barlangtani értékektől, mégis részeként a „Föld alatti Budapestnek” igen nagyszámú érdeklődőt vonzottak le 2011. november 22-én este. A közel hetvenfős csapatunk 17 órakor gyülekezett a gyár aulájában, itt találkoztunk a csoport vezetőjével. Vincze Ernő 25 éve a sörgyár főépítésze, igaz alépítésze ezidő alatt sosem volt. Ernő felelős többek között a pincerendszer statikai vizsgálatától kezdve az állagmegóvásokon át a felújítási munkákig mindenért. Mondhatni, nagy teher nehezedik rá…

A térkép Vincze Ernő főépítész úr szíves közreműködésével, a Dreher Sörgyárak Zrt. archívumából származik. Nagyobb felbontásért klikkelj a térképre.