Barlangtérképező Szakkör alakult a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karán

2012. október 05-én hivatalosan is megalakult a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karán a Jantsky Béla Barlangtérképészeti és Barlangvédelmi Szakkör.
A Szakkör céljairól és működésének feltételeiről az alul olvasható alapító okiratból lehet többet megtudni.

Alapító okirat

A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karán, a mai napon, 2012. 10.05-én jelen okirattal hallgatói öntevékeny szervezetként szakkört alapítunk.

A szakkör teljes neve: Jantsky Béla Barlangtérképészeti és Barlangvédelmi Szakkör

A Szakkör székhelye: 8000, Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8.

A Szakkör vezetője (név, munkahely): Tarsoly Péter, Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Geodézia Tanszék

A Szakkör célja: A Szakkör célja olyan szakmai közösség építése és fenntartása a Geoinformatikai Karon, amely érdeklődik a barlangok, a barlangkutatás, a barlangvédelem és a barlangtérképészet iránt. Célunk, hogy magunkhoz vonzzuk mindazokat a hallgatókat, akik szeretnék jobban megismerni a barlangtérképezés eszközeit, módszereit, technológiai eljárásait továbbá jártasságot szeretnének szerezni mindazon térképi megjelenítési lehetőségekben, amelyek aktuálisan a földalatti terek ábrázolását teszik lehetővé. A Szakkör elsődleges céljának tekinti a Velencei-hegység barlangtani és földtani értékeinek megismerését és védelmét, földtani és természetvédelmi értékeinek értékmentés céljából történő dokumentálását a geoinformatika eszközeivel. A Szakkör tagjai rendszeresen szerveznek és vesznek részt az ország különböző részein barlangtúrákon; az ott tapasztaltakat előadás/dolgozat/fotósorozat stb. formájában a Szakkör tagjaival és a szélesebb közösséggel megosztják. Közösségi, szakmai, alkotó és értékvédő szervezetként kívánunk működni; igyekszünk az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket önállóan megteremteni. Célunk, hogy a tevékenységünk által megszerzett tapasztalatokat szakmai körökben és az intézményben megismertessük és terjesszük; és tagjaink úgy a Karon, mint az Egyetemen, továbbá a szélesebb társadalmi környezetünkben elismerést és megbecsülést szerezzenek.

A Szakkör működésének formája: A Szakkör előadások, konzultációk, konferenciák, egyéni felkészítések, kutatások, kísérletek, szakmai kirándulások és gyakorlatok révén biztosítja az elméleti és gyakorlati tapasztalatszerzést és képességfejlesztést. Törekszünk arra, hogy a Szakkör munkájában a demokrácia, az önkormányzatiság, a csoportmunka elvei érvényesüljenek, ezzel járulva hozzá ahhoz, hogy hallgatóink az itt megszerzett tapasztalatokat tanulmányaik és későbbi munkájuk során kamatoztatni tudják.