MEGHÍVÓ

 a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

 május 3-án 16:00 órakor a Társulat irodájában (Budapest Pusztaszeri út 35.) tartandó,

ennek határozatképtelensége esetén

 május 6-án 16:00-kor a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében (Budapest Pusztaszeri út 35.) megismétlendő

 2022. évi rendes közgyűlésére

 Napirend:

 1. Elnöki megnyitó, megemlékezések, köszöntések (Hegedűs Gyula)
 2. Szavazatszámláló bizottság és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 3. Döntés társulati kitüntetések odaítéléséről (Érembizottság)
 4. MKBT beszámolók
  • 2021. évi főtitkári beszámoló (Kosztra Barbara)
  • 2021. évi közhasznúsági jelentés és éves pénzügyi beszámoló (Kosztra Barbara)
  • A Felügyelőbizottság beszámolója (Dr Csepregi István)
  • Döntés beszámolók elfogadásáról
 5. Karszt és Barlang Alapítvány beszámolója (Dr Leél-Őssy Szabolcs)
 6. 2022. évi munkaterv és költségvetési terv, határozathozatal az elfogadásról (Kosztra Barbara)
 7. Alapszabály módosítás (kedvezményes tagdíj meghatározása)
 8. Tisztségviselők pótlása (MKBT FB póttag, KBA gazdasági vezető)
 9. Egyebek
 10. Elnöki zárszó

 A közgyűlésen azon rendes tagok szavazhatnak, akik a 2022-es tagdíjat befizették, illetve akik tagdíjelmaradásukat legkésőbb 2022. május 5-ig rendezik. Az utoljára 2020 előtt fizető tagoknak a tagdíjbefizetés mellé kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot kell leadniuk.

 A közgyűlésen szavazni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A kitöltött és aláírt meghatalmazást legkésőbb 2022. május 5-ig kérjük eljuttatni a Titkárságra levélben vagy szkennelve, elektronikus úton. Egy személy legfeljebb öt másik tagot képviselhet meghatalmazottként.

 A tárgyalandó dokumentumok (beszámolók, munkaterv, határozati javaslatok) a Társulat honlapján, illetve a Titkárságon lesznek elérhetők, legkésőbb a Közgyűlés előtt 8 nappal.

 A társulati kitüntetésekre jelöléseket (indoklással) postai úton a Társulat címére vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre várjuk 2022. április 21-ig. A kitüntetéseket novemberben a Barlangkutatók Szablyár Péter Szakmai Találkozóján adjuk át, a közgyűlésen csak odaítélésükről döntünk. Érem- és Oklevélszabályzatunk és a korábbi kitüntetettek listája a honlapon olvasható.

 Budapest, 2022. április 14.

Hegedűs Gyula sk.

    elnök

Értesítjük a tisztelt tagságot és a kedves érdeklődőket, hogy a május 7-re tervezett és meghirdetett 2021. évi rendes Közgyűlésünk - a hatályos rendeletek értelmében - nem kerül megtartásra, azt egy későbbi, a járványhelyzet (veszélyhelyzet) feloldását követő 90 napon belüli időpontra halasztjuk.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormány rendelet 4-5. §-ai miatt nem lehet személyes részvétellel megtartani a Közgyűlést. A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről  szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormány rendelet lehetővé teszi az online, illetve levélszavazásos megoldást. Ezek azonban sajnos számunkra nem járhatóak: előbbi technikai okból (nem rendelkezik minden tagunk az online részvételhez szükséges infrastruktúrával), az utóbbi annak költségei miatt (többszöri, ajánlott levélbeli értesítés több százezer forintos költsége).

A további részletekről a tagokat rövidesen értesítjük.

Titkárság

MEGHÍVÓ

 a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

 szeptember 27-én 17:30 órakor a Társulat irodájában (Budapest Pusztaszeri út 35.) tartandó, ennek határozatképtelensége esetén

 október 1-jén 14:30-kor

Budapest, II. Keleti Károly u. 13. alatti üzlethelyiségben megismételendő

 

 1. évi rendes közgyűlésére

 Napirend:

 1. Elnöki megnyitó, megemlékezések, köszöntések (Hegedűs Gyula)
 2. Szavazatszámláló bizottság és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 3. Társulati kitüntetések odaítélése (Érembizottság)
 4. A 2020. és 2021. évi Társulati kitüntetések átadása (Érembizottság)
 5. A Közgyűlés hatáskörében 2021. május 27-én hozott elnökségi határozatok megerősítése (Kosztra Barbara)
 6. A barlangászat alapvető etikai, valamint szakmai szabályai („etikai kódex”) elfogadása (Hegedűs Gyula)
 7. A Társulat Alapszabályának módosítása (Dr Csepregi István)
 8. A Társulat Éremszabályzatának módosítása (Érembizottság)
 9. A 2022. évre vonatkozó társulati tagdíjak megállapítása (Kosztra Barbara)
 10. Az Elnökség egy tagjának megválasztása (Dr Csepregi István)
 11. Egyebek
 12. Elnöki zárszó

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan napirenddel kerül megtartásra és a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlésen azon rendes tagok szavazhatnak, akik a 2021-as tagdíjat befizették, illetve akik tagdíjelmaradásukat legkésőbb 2021. szeptember 26-ig rendezik. Az utoljára 2020 előtt fizető tagoknak a tagdíjbefizetés mellé kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot kell leadniuk.

A közgyűlésen szavazni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A kitöltött és aláírt meghatalmazást, legkésőbb 2021. szeptember 25-ig (megismételt közgyűléshez szeptember 30-ig) kérjük eljuttatni a Titkárságra levélben vagy szkennelve, elektronikus úton. Egy személy legfeljebb öt másik tagot képviselhet meghatalmazottként.

 A tárgyalandó dokumentumok (május 27-i elnökségi határozatok, etikai kódex, éremszabályzat és alapszabály módosítási javaslatok) a Társulat honlapján érhetők el.

Elnökségi tagi jelölés(eke)t az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre várjuk lehetőség szerint szeptember 26-ig (jelölteket ugyanakkor a közgyűlésen is elő lehet terjeszteni).

 A közgyűlés időpontja és helyszíne az aktuális járványügyi intézkedések függvényében változhat, ezzel kapcsolatban a honlapunkon (www.barlang.hu) és egyéb megszokott kommunikációs csatornáinkon nyújtunk tájékoztatást. A közgyűlésen az aktuális járványügyi előírások betartása (pl. maszkviselés, távolságtartás) kötelező.

 Budapest, 2021. szeptember 9.

Hegedűs Gyula sk. elnök

Kedves barlangászok, barlangkutatók, MKBT tagok és nem-tagok!
 
Tegnap délután lezajlott a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 2020. évi rendes, egyben tisztújító közgyűlése. Az ott elhangzottakról a Közgyűlés Dokumentumtárba feltöltött anyagaiból tájékozódhattok, most azonban a lényeg.
A újonnan megválasztott/újraválasztott, 2024-ig tisztséget vállaló tagjaink:
 
MKBT Elnökség
Elnök: Hegedűs Gyula (elnöki program)
Főtitkár: Kosztra Barbara
Elnökségi tagok: Dr. Csépe Zoltán, Dr. Csépe-Muladi Beáta, Füredi Zoltán, Krkos Márk, Lénárt Ibolya, Marton Ádám, Novotnik Gergő
 
MKBT Felügyelőbizottság
Elnök: Dr. Csepregi István
Tagok: Fleck Nóra, Göröcs Dorka
Póttag: Sári Attila
 
MKBT Érembizottság
Elnök: Takácsné Bolner Katalin
Tagok: Kunisch Péter, Dr. Lénárt László, Dr. Szunyogh Gábor, Zihné Perényi Katalin
 
Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriuma
Elnök: Dr. Leél-Őssy Szabolcs
Tagok: Borzsák Sarolta, Dr. Hajnal Ágnes, Házi Zoltán, Zentai Péter
 
Minden tisztségviselőnek gratulálok, nekik és a meg nem választott jelölteknek is köszönöm, hogy vállalták a feladatot.
 
Az eddig tisztséget betöltő, maradó vagy leköszönő tisztségviselőknek az egész barlangásztársadalom nevében szeretnék köszönetet mondani az elmúlt négy évben, ezért a közösségért végzett rengeteg önkéntes munkáért.
 
Kosztra Barbara