Elnökségi ülés 2003. január 21.

Határozatok:

1/2003 Állást foglalt a Karszt és Barlang 1998/99 számának megjelenésével kapcsolatban, a kiadványt támogató az Eurometro-nak, illetve Tóth Álmosnak írandó levél tartalmáról.

2/2003 Fleck Nóra ügyvezető titkár alapbérét 110.000 Ft-ban állapította meg.

3/2003 Elfogadta 4 fő új belépő tagfelvételi kérelmét.