A tavalyi évhez hasonlóan az osztrák biztosításokhoz az érvényességi évet megelőző novemberben kell leadni a névsort, hogy a nevesített plasztikkártyákat megkapjuk.
Ennek megfelelően idén november 9-ig kell összegyűjteni az igényeket és a pénzt is. A biztosítási díj összege nem változik:

  • már biztosítással rendelkezőknek, ill. azoknak, akik megszakított tagságukat fel kívánják újítani vagy igazolványuk elveszett: 26 euro,
  • új belépőknek 31 euro (ebből 5 euró az egyszeri beiratkozási díj). Fontos 1988 után születetteknek új biztosítás kötésekor nem kell fizetni az 5 eurós beiratkozási díjat.
  • Nem MKBT tagoknak az ügyintézés a fenti összegen felül 1500 Ft.

Az árfolyamváltozás lehetősége miatt csak eurót fogadunk el.
A Barlangkutatók Szakmai Találkozója az utolsó időpont a jelentkezésre, hogy utána az összesített listát el tudjam küldeni.
Kérem, hogy az információt valamennyi csoport listájára küldjétek tovább.

Köszönöm.
Fleck Nóra

Kedves Barlangkutató Társaink!

Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tevékenységét hazánk föld alatti természeti értékeinek védelme érdekében.
Adószámunk: 19815802-1-41

Köszönjük.

Kedves barlangkutatók, Társulaton innen és túl!

Fenti minőségemben még sohasem szóltam a nyilvánosság előtt hozzátok, de a Választmány 2013. március 12-i ülése arra késztet, hogy megosszam veletek a gondolataimat.Ezen az ülésen olyan elvárások merültek fel a Társulattal és velem szemben, amelyek mellett nem mehetek el szótlanul. Itt ugyanis elhangzott, hogy az én személyem akadályozza a Társulat megújulását, s a tagság elvárásainak teljesülését.
Azt hiszem, joggal mondhatom el, hogy életem nagy részét a Társulat szolgálatában töltöttem, hiszen több mint 30 éve vagyok az egyesület alkalmazottja és ugyanakkor egyéni tagja.
Egy dolgot azonban tisztázni kell, akik engem azonosítanak a Társulattal, s rajtam kérik számon a megújulást jelentő lépéseket, azokat sajnos ki kell ábrándítsam. Nekem sem alapszabály adta jogaim, sem kötelességeim nem teszik lehetővé, hogy érdemben fellépjek vagy tárgyaljak a hatóságokkal vagy más intézményekkel, ez a megválasztott vezetőség feladata. Azt azonban magam is megállapíthatom, hogy nem úgy haladnak a dolgok, ahogy azt szeretnénk.

Szervezeti felépítésünk:

2011-ben a Társulat és a szakosztály vezetése megegyezett, hogy változatlan formában, de gazdaságilag elkülönülve folytatja oktatási tevékenységét a Társulat szakosztályaként.
Szakosztályunkat a cégbíróság 2011. szeptember 21.-én MKBT Oktatás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven bejegyezte. Cégjegyzékszám: 13-09-149044. A Társulatot a Társaságban az MKBT elnöke, Leél Össy Szabolcs képviseli.

Tevékenységünk:

A 2012-es évben egy tavaszi és egy őszi Technikai 2.-es tanfolyamot szerveztünk, 12-12 fő részvételével. Nyár elején megtartottuk az évi rendszeres Központi vizsgát, ahol 120 személy vizsgázott két nap alatt Alapfokú és Technikai 1. barlangjáró elméletből és gyakorlatból.
Ősszel elkezdtük a 2013-as évre tervezett Kutatásvezetői tanfolyam szervezését, amely a napokban megkezdődött, 21 fő résztvevővel.
Jegyzeteket és kiadványokat adunk közre a tanfolyamok résztvevőinek, amelyekből többlet példányok közreadásával más érdeklődőknek is hozzáférhetővé tesszük a szakirodalmat.
A felszereléseknek kicsiny alapterületen, jól áttekinthető tárolási rendszert, raktárat alakítottunk ki, amelyet rendszeresen karbantartunk és leltározunk.
Kiemelkedő kutatási tevékenységeket felszereléssel, és annak kölcsönzésével támogatjuk.

© 2018 MKBT. All Rights Reserved. Építette: JoomlaAbc