Kedves MKBT tagok és nem tag barlangászok!

Örömhír! Nagy megkönnyebbüléssel olvastuk a Fővárosi Törvényszék a héten kézhez kapott, 13.Pk.60.438/1989/60. számú végzését, amely arról értesített, hogy az MKBT 2016. május 21-én módosított Alapszabályát a Fővárosi Törvényszék a jogszabályoknak megfelelőnek találta, így az alapszabály változást és az új tisztségviselőket is bejegyezte.
Leél-Őssy Szabolcs elnök nevében is köszönöm mindenkinek, aki részt vett és segített az új alapszabály kidolgozásában és a közgyűlés sikeres lebonyolításában.

Emlékeztetőül, a hatályos alapszabályt itt találjátok:
http://www.barlang.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=978&Itemid=85

Kedves Barlangászok!

A tavalyi évhez hasonlóan az osztrák biztosításokhoz az érvényességi évet megelőző novemberben kell leadni a névsort, hogy a névre szóló plasztikkártyákat megkapjuk.

Ennek megfelelően idén november 10-ig kell összegyűjteni az igényeket és a pénzt is. Fontos változás még, hogy a név mellett a születési évet és a nemet is meg kell adni. Tehát, ha valaki többek részére hozza a pénzt, vagy a pénztárban hagyja, feltétlen legyen megadva a többiek születési dátuma is vagy legalább egy mobilszám az elérhetőséghez.
Tájékoztatásul: a díj előreláthatólag jövő évben még nem változik, de a biztosító már jelezte, hogy nagyobb mértékű emelést kíván érvényesíteni. Ebben az esetben a változás 2018-tól várható.
A jelenlegi biztosítási feltételeket itt találjátok: http://www.barlang.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=446:az-osztrak-barlangos-biztositas-uj-feltetelei&catid=55:egyeb&Itemid=38

Díjak:
- már biztosítással rendelkezőknek, ill. azoknak, akik megszakított tagságukat fel kívánják újítani vagy igazolványuk elveszett: 26 euró,
- új belépőknek 31 euró (ebből 5 euró az egyszeri beiratkozási díj). Fontos: az 1990 után születetteknek új biztosítás kötésekor nem kell fizetni az 5 eurós beiratkozási díjat. Árfolyamváltozás miatt csak eurót fogadunk el.
Nem MKBT tagoknak az ügyintézés a fenti összegen felül 1500 Ft.

Kérem, hogy az információt valamennyi csoport listájára küldjétek tovább.

Köszönöm.
Fleck Nóra

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Alapszabályának 9. §. (1) szerint a Közgyűlés által választott tisztségviselők, vezető tisztségviselők megbízatása 4 évre szól. A 14. §. (2) b) szerint a Közgyűlés kizárólagos hatásköre a Társulat elnökének, az elnökség tagjainak, valamint a Választmány tagjainak, a Felügyelőbizottság, illetve az Érembizottság elnökének és tagjainak megválasztása.

A 2011-ben megválasztott tisztségviselők mandátumát legutóbb a 2016. február 6-i Küldöttközgyűlése a 2016. évi rendes Közgyűlésig meghosszabbította. Ennek megfelelően a 2016. évi Közgyűlésen tisztújításra kerül sor. Az elnökség 2016. március 6-i ülésén Jelölő Bizottság felkéréséről döntött és úgy határozott, hogy a Jelölő Bizottság 9 fő elnökségi tag, 3 fő felügyelő bizottsági tag és 5 fő érembizottsági tag posztra keressen pályázókat.

Tisztségre azok választhatók, akik legalább három évi folyamatos tagsági viszonnyal rendelkeznek, vagyis a 2014-15-16. évi tagdíjuk rendezett. A 2016. évi tagdíj megfizetése azon tagok esetében is feltétele a választhatóságnak, akiknek az előző években még (tiszteletbeli tagságuk vagy 30 évnél régebbi tagságuk révén) nem kellett tagdíjat fizetniük. A 2016. évi tagdíj megfizetési határideje az Alapszabály értelmében 2016.03.31. volt. Az Alapszabály értelmében tiszteletbeli tagok tisztségre nem választhatók.

A Karszt és Barlang Alapítvány Alapító Okiratának 8. §. (1) szerint az Alapítvány öt főből (elnök, titkár, gazdasági vezető, tagok) álló Kuratóriumát – mely az Alapítvány legfőbb döntéshozó és kezelő szerve – az Alapító jelöli ki. Az Alapító által kijelölt Kuratórium megbízatása a kijelölést követő negyedik év június 30-ig tart. Ennek megfelelően a 2012. évi Közgyűlés által megválasztott Kuratórium megbízatása 2016. június 30-án lejár, így itt is tisztújításra kerül sor.

A tisztséget betölteni kívánókat tisztelettel felkérjük egy egyoldalas programtervezet megírására, mellyel a Közgyűlés döntési helyzetét is megkönnyítenénk. Az elkészült programokat a Közgyűlést megelőzően tagság számára közzétesszük.

A Jelölő Bizottság kéri a tagságot, illetve a tisztséget betölteni kívánókat, hogy a következők szerint nyilvánítson véleményt az általa megválasztani javasolt tisztségviselőkre. Kérünk javaslatokat:

9 fő elnökségi tagra, ezen belül a javasolt elnök és a főtitkár nevesítésével

3 fő felügyelő bizottsági tagra

5 fő érembizottsági tagra

5 főre a Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriumába, ezen belül javaslatot az elnök személyére

Kérjük a javaslatok és a programtervezetek eljuttatását legkésőbb 2016. május 10-i beérkezési határidővel a Társulat Titkárságára (1025 Budapest, Pusztaszeri út 35., E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

a Jelölő Bizottság

(Ambrus Gergely, Csepreghy Ferenc, Dolgos Miklós, Hegedűs Gyula, Polyák Ágnes, Szilágyi Zsolt)


Tájékoztatásul megadjuk a 2011-ben megválasztott jelenlegi tisztségviselők neveit:

elnök: Dr. Leél-Őssy Szabolcs

főtitkár: Bartha László

társelnökök: Adamkó Péter, Hazslinszky Tamás, Dr. Móga János

elnökségi tagok: Kalinovits Sándor, Szabó Zoltán, Vid Gábor

titkár: Göröcs Dorottya, Kosztra Barbara

gazdasági titkár: Szilágyi Zsolt


Felügyelő Bizottság

elnök: Dr. Lénárt László

tagok: Kiss Jenő, Körösi Gyula, Urbán Gabriella


Érembizottság

elnök: Dr. Dénes György (elhunyt)

tagok: Hegedűs András. Kesselyák Péter, Székely Kinga, Dr. Szunyogh Gábor


Kiadványok szerkesztője Hazslinszky Tamás


Karszt és Barlang Alapítvány 2012-ben megválasztott kuratóriuma

elnök: Hegedűs Gyula

titkár: Hajnal Ágnes

gazdasági vezető: Dr. Végh Zsolt

kuratóriumi tagok: Borzsák Sarolta, Eszterhás István

Sziasztok!

Emlékeztetőül: aki szeretne részt venni a május 21-i MKBT közgyűlésen és ott új alapszabályról és új tisztségviselőkről szavazni, az legkésőbb holnapután (május 5.) legyen kedves befizetni az idei tagdíját. (Társulatba visszalépő korábbi tagoknak a határidő május 9. és nekik belépési nyilatkozatot is kell csatolni.) Befizetéshez további infó itt: http://www.barlang.hu/index.php?option=com_contact&view=contact&id=12&Itemid=28

Nem gonoszságból vagy kitolásból találtuk ki ezt a szigorú határidőt, hanem azért, mert a közgyűlés határozatképességét csak úgy tudjuk megállapítani, hogy ismerjük szavazóképes tagjaink számát. Szavazóképes az a tag, aki időre befizette az idei tagdíjat.  Aki később (pl. Barlangnap előtt) szeretne fizetni, megteheti, de akkor sajnos a közgyűlésen már nem szavazhat. A fentiek a korábban tagdíjmentességet élvező 30 éves tagsággal rendelkezőkre is vonatkoznak!

Más: Aki NEM kapott e-mail-egyeztető e-mailt és/vagy NEM válaszolt az abban küldött kérdőívekre, megköszönnénk, ha most megtenné az alábbi linkek egyikén:

Válaszd a megfelelőt aszerint, mikor fizettél utoljára tagdíjat!

2016-os tagdíjat már befizetők: http://goo.gl/forms/EaZj8tLHwF

Legutóbb 2015-ben fizetők: http://goo.gl/forms/GeuIXaNXb0

Legutóbb 2015 ELŐTT fizetők: http://goo.gl/forms/TdLntKVmD6

Ha nem emlékszel, mikor fizettél, kérdezz! :)

Köszönettel a Titkárság nevében:

Barbara

2016. február 6-án sikeresen lezajlott a Társulat rendkívüli küldöttközgyűlése. Ezen, és a korábbi, 2015. májusi küldöttközgyűlésen elfogadott módosításokkal több ponton megváltozott a Társulat Alapszabálya. A változtatások jelentős része - így a közgyűlési rendszerre történő áttérés és a tagdíjfizetés rendjének változtatása - a tagság döntése alapján történt, másokra a jogszabályváltozások és a Fővárosi Törvényszék hiánypótlási felszólítása alapján kellett sort kerítenünk. Az új Alapszabály szövegét, valamint a két küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a társulat honlapján valamint a Társulat Titkárságán találjátok, az alábbiakban csak a legfontosabb és legtöbb tagot érintő változásokat soroljuk fel:

- A tagság számos fórumon kifejezett akaratának megfelelően a Társulat legfőbb döntéshozó szerve mostantól a Közgyűlés, ahol minden szavazásra jogosult tag személyesen vagy meghatalmazott útján szavazhat és ezáltal dönthet a Társulat fejlődésének irányáról. A következő közgyűlést az Elnökség 2016. május 21-re hívta össze (lásd az erről szóló külön hírt).

- 2016-tól az éves tagdíj fizetése a tárgyév március 31-ig esedékes. A tagdíj megfizetése a döntéshozatalban való részvétel (szavazási jogosultság) és tisztségre választhatóság feltétele. Az Elnökség 2016. március 3-i döntése értelmében a rendes tagsági jogviszony felújítása a legutóbbi fizetés óta felhalmozott tagdíjhátralék megfizetése nélkül is lehetséges (visszamenőlegesen nem kell kifizetni a tagdíjat, csak új belépési nyilatkozatot kell kitölteni, elsősorban adategyeztetési célból), ez azonban nem eredményez folyamatos tagsági jogviszonyt.

- Tekintettel a Társulat anyagi helyzetére, 2016-tól megszűnik a 30 éves tagsági jogviszonnyal rendelkezők tagdíjmentessége. Az érintett tagok szavazati joga és tisztségre választhatósága fenntartásának előfeltétele a tagdíjfizetés, azonban az Elnökség döntése alapján a Tájékoztató enélkül is kiküldésre kerül számukra. Az érintetteket külön levélben is értesítjük.

- Mostantól írásbeli értesítésnek minősül az elektronikus levél is, legalább 24 óra időkülönbséggel történő kétszeri küldéssel. Költségtakarékossági okból, valamint a gyorsabb kommunikáció érdekében törekszünk arra, hogy minél több tagot elektronikusan érjünk el. Ezért március folyamán egyeztetjük tagjaink nálunk nyilvántartásban lévő e-mailcímét, többszöri küldési kísérlettel. Kérjük továbbá azokat a tagjainkat, akiket eddig csak postai úton értünk el, hogy ha tehetik, e-mailcímük megadásával (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre) járuljanak hozzá az elektronikus értesítéshez.

Ha szükséges, további információval a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen és a + 36 20 935 0050 számon tudok szolgálni.

Köszönettel, az elnökség nevében:
Kosztra Barbara

© 2018 MKBT. All Rights Reserved. Építette: JoomlaAbc