CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT

Nyomtatás

CHOLNOKY JENŐ

KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT

A Földművelésügyi Minisztérium támogatásával, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat ismét meghirdeti a Cholnoky pályázatot. E pályázat első kiírására éppen 40 esztendővel ezelőtt, 1976-ban került sor, és mindmáig Társulatunk egyetlen lehetősége arra, hogy tagjainak kiemelkedő kutató tevékenységét ne csak erkölcsi, de szerény anyagi elismerésben is részesítse. A pályázati feltételek értelemszerűen sokat módosultak az eltelt évtizedek alatt, de a cél kezdettől fogva változatlan: a kutató-munka szakszerű dokumentálásának ösztönzésével, a hazánk karsztterületeiről és barlangjairól mindannyiunk számára hozzáférhető információk gyarapítása.
A jelen pályázat – mivel kiírására tavaly nem volt lehetőség – a 2014. és 2015. évi eredmények bemutatására irányul. A témakörök további bővítésével minden kutató megtalálhatja a számára legkedvezőbb pályázati formát; így hozzájárulhat a Társulat adattárának, illetve az FM Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztálya által vezetett közhiteles barlang-, víznyelő- és forrás-nyilvántartás fejlesztéséhez.

Egyéni kategóriában a Társulat minden tagja pályázhat a karszt- és barlangkutatással kapcsolatos:

Csoport kategóriában a legalább három társulati tagból álló kutató kollektívák (a Társulat keretében működő csoportok, szakosztályok, egy adott célkutatásra szerveződött társulások stb.) pályázhatnak:

A pályázat mind a két témakört is tárgyalhatja, ekkor a pályamunka elejére kerülő összefoglalónak mindkét témakörre ki kell terjednie.
A pályamunkák egyik kategóriában sem tartalmazhatják a Földművelésügyi Minisztérium vagy a nemzeti park igazgatóságok megbízásából végzett tevékenységet; az ilyen eredményeket bemutató pályamunkákat a Bíráló Bizottság kizárja a pályázatból.

A pályázatok beadási határideje (postabélyegző kelte): 2016. szeptember 30.

A pályamunkákat az egyéni kategória publikáció témakörében 3 azonos kivitelű példányban; az egyéni kategória digitális fotódokumentáció, illetve mozgófilm téma-körében 1 digitális példányban; minden más pályázat esetében 1 kinyomtatott és 1 digitális példányban (CD-n vagy DVD-n) kell a következő címre eljuttatni:

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
Jelige: „Cholnoky Karszt- és Barlangkutatási pályázat”
1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

A pályázatokat a Társulat Elnöksége által felkért, öt főből álló Bíráló Bizottság érté-keli. Az egyéni és csoport kategória legjobbjai számára egy-egy I., II. és III. díj adható; de a Bíráló Bizottság fenntartja a jogot az értékelést követően a díjak számának megváltoztatására, vagy különdíj odaítélésére is.

A pályamunkák értékelésének szempontjai

Egyéni kategória:

Összesen       100 pont

Csoport kategória:

Összesen     100 pont

Az eredmények ünnepélyes kihirdetésére és a díjak átadására a Barlangkutatók „Szablyár Péter” Szakmai Találkozóján, 2016. novemberében kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

FM Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály
tel.: (1) 325-9503, 325-9504

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
tel.: (1) 346-0494, 346-0495, (70) 881-1477

Joomla SEF URLs by Artio