MAGYARORSZÁG BARLANGJAI

(Nyerges Attila — Takácsné Bolner Katalin)

2003

 

Magyarországon a karsztosodásra alkalmas karbonátos kőzetek az ország felszínének csupán 1,5 %-át alkotják. A karsztterületek kis kiterjedése ellenére hazánkban jelenleg több mint 3700 barlangot tartunk nyilván, közülük azonban csak 109 éri el a 200 m-t, és csupán 30 az 1 km-es hosszúságot. A karsztterületek középhegységi jellegéből adódóan barlangjaink függőleges kiterjedése sem jelentős: az 50 m-es mélységet 97 barlang éri el, s csupán három mélyebb 200 m-nél.

 

 

 

A térképvázlat jelmagyarázata:

1. Keszthelyi-hegység; 2. Balaton-felvidék és a Tapolcai-medence; 3. Déli-Bakony;

4. Északi-Bakony; 5. Vértes; 6. Gerecse; 7. Pilis; 8. Budai-hegység; 9. Fertő melléke; 10. Mecsek; 11. Villányi-hegység és a Beremendi-rög; 12. Déli-Börzsöny; 13. Cserhát (Naszály, Romhányi-, Csővári-, Nézsai-rögvidék); 14. Bükk és az Upponyi-hegység; 15. Aggteleki-karsztvidék, kibővítve a Rudabányai-, a Szalonnai és a Szendrői-rögök területeivel.

 

 

Barlangjaink között a "klasszikus" karsztbarlangok a karsztterületekre érkező patakok vizét mélybe vezető víznyelőbarlangok; a karsztvízszint közelében kialakuló, közel horizontális patakos barlangok; a karsztvizeket ismét felszínre juttató forrásbarlangok és a gyakorlatilag csak függőleges kiterjedésű aknabarlangok, azaz zsombolyok. Ezek mellett világviszonylatban is jelentős azoknak a barlangoknak a száma, melyeknek kialakulásában hévizeink játszottak jelentős szerepet. Széles körű elterjedésük a karszthegységeink előterében több száz méter mélységbe zökkent karbonátos tömegekben a világátlagot jóval meghaladó geotermikus gradiens hatására kialakult regionális karsztvízáramlási rendszerekkel magyarázható. E vízáramlási rendszereknek a természetes megcsapolási pontjait a helységperemeken a vízzáró üledékek alól felszínre bukkanó karbonátos hegyrögök jelentik. Az itt feltörő melegvizek általában keverednek a csatlakozó nyílt karsztterületek leszálló, hideg karsztvizével is; "hévizes" barlangjaink kialakulását és sajátos formakincsét a keveredéskor fellépő erős korróziós hatásra vezetjük vissza.

 

 

Hazánk egyik legjellegzetesebb karsztterülete az Aggteleki-karszt, melynek fő tömegét középsőtriász, ún. wettersteini mészkő alkotja. E területen jelenleg 250 barlangot tartunk nyilván, köztük az ország leghosszabb, legismertebb és legrégebben kutatott barlangját, a közel 25 km hosszúságú Baradla-Domica barlangrendszert, amelynek 19,5 km-es szakasza esik Magyarország területére. E rendszer 22 km2-nyi terület vizeit vezeti víznyelőkön át a Jósva-völgy völgyfőjében fakadó forrásokhoz. Impozáns méretű, változatos formájú és színezetű cseppkövekkel gazdagon díszített Fő-ágán azonban ma már csak áradások alkalmával folyik végig a barlangi patak, az év többi részében a Baradla alatt kialakult Hosszú és Rövid Alsó-barlang vezeti a vizeket. Ez utóbbit eddig 1 km-es hosszúságban sikerült feltárni, 16 szifonnal tagolva. A barlang jelentős régészeti lelőhely is: cseréptöredékek és csontmaradványok ezrei, egykori cölöpépítmények és tűzhelyek maradványai, valamint különböző használati eszközök tucatjai tanúskodnak arról, hogy a bejárati szakaszok már a neolitikum emberének is tanyahelyül szolgáltak. 1987-ben tárták fel a Baradla-barlang fölött, attól csupán 400 m távolságban nyíló Baradla-tetői zsombolyt, melyet jelenleg -87 m mélységig ismerünk.

A környék további jelentős patakos barlangjai csak az ötvenes évek sikeres feltáró kutatásainak eredményeként váltak ismertté. Hazánk harmadik leghosszabb barlangját a Béke-barlangot (7183 m) a tudományos kutatás már "előre jelezte": a víznyomjelzések kimutatták ugyanis, hogy a Jósva-forrástól csupán 400 m-re fakadó Komlós-forrás egy független nagy barlang vizét vezeti a felszínre ! E kisebb vízgyűjtőjű barlang folyosói keskenyebbek, cseppkődíszes főágát helyenként teljes szélességében kitölti és hófehér mésztufagátakkal lépcsőzi a föld alatti patak. Gyógyhatású levegőjét asztmás betegek kezelésére használják.

A terület harmadik leghosszabb barlangját, a jellegzetesen meanderező folyosójú égerszögi Szabadság-barlangot (3073 m) ugyancsak egy víznyelő kibontásával, míg a jósvafői Kis- és Nagy- Tohonya-források jellegzetesen emeletes barlangjait, a Vass Imre- és a Kossuth-barlangot a forrásszájak omladékzónájának áttörésével sikerült feltárni. A víznyomjelzések alapján ezekhez még jelentős ismeretlen szakaszok kapcsolódhatnak, de az 1410 m-es Kossuth-barlang tovább kutatását -32 m mélységet is meghaladó szifon (vízzel teljesen kitöltött járatszakasz) hátráltatja, míg a Haragistya alatt húzódó 1 km-es Vass Imre-barlang mögött feltételezett 5 km-nyi rendszer megismerését egy hatalmas omladékzóna zárja le. A Haragistya nyelő-üregeinek kutatása máig több lehetőséget kínál, a legjelentősebbek az erősen feltöltődött Musztáng-barlang (100m/-23m), és a fosszilis Por-lyuk (90m/-16m).

Az ugyancsak Égerszög határában nyíló, s 1983-ban 1390 m hosszban feltárt Danca-barlang érintetlen szépségű belső szakaszát a természet szintén állandó vizű és hígsáros kis szifonnal védi.

További jelentős, több kilométer hosszú barlangrendszerek húzódhatnak még a Bolyamér-, Kopolya-, Fedor-, Teresztenyei-forrás, és Babot-kút mögött, ez idáig még csak részben feltárt kisebb barlangokból.

Az 50 km2-es, K-Ny-i irányban hosszan elnyúló Alsó-hegy tövében fakadó nagy karsztforrásokhoz tartozó feltételezett horizontális patakos barlangrendszerek zömébe azonban sem a források, sem a víznyelők felől nem sikerült még bejutni. E terület legnagyobb kiterjedésű ismert víznyelőbarlangja a 1672 m hosszúságú, lépcsőzetesen mélyülő Meteor-barlang, amelynek alsó részén található az ország második legnagyobb barlangterme, a 110 m hosszú, 20-30 m széles, hatalmas állócseppkövekkel és oszlopokkal díszített Titánok csarnoka. A közelben húzódó ugyancsak lépcsőzetes Kopaszgally-oldali- (450m/-116m) és Pócsakői-víznyelőbarlang (87m/-50m) szintén a Vecsem-forrás felé vezeti le a befolyó vizeket, míg a Bába-völgy négy kisebb víznyelőbarlangja az Acskó-forrás ill. a szlovák oldal felé kommunikál.

 

Jelenleg az Alsó-hegyen 112 zsomboly ismert, ebből 64 található a magyar oldalon. Az Alsó-hegyi zsombolyok több mint felének ismert mélysége a -20 m-t sem haladja meg. -50 m-nél mélyebbre 20, -100 m-nél mélyebbre csak 6, a szlovákiai Natrhnutá (-120m), Hlinos (-105 m) és az Óriás-zsomboly (-100 m) — hatol le, míg a magyar oldalon a legmélyebb közülük az országhatár mellett nyíló -236 m-es Vecsembükki-zsomboly (900m), amely párhuzamosan elhelyezkedő, nagy keresztmetszetű aknákból álló rendszerével sokáig az ország legmélyebb barlangjának számított. 83 m-es, cseppkődíszes középső aknája ma is az ország legnagyobb egybefüggő barlangaknája. A -151 m mélységű, de 950 m hosszúságú Szabó-pallagi zsomboly ugyancsak párhuzamos aknasorokkal jellemezhető, az Almási-zsomboly éppen –100 m mély, hatalmas cseppkőlefolyását sokan megcsodálták, mivel a legelsőként feltárt zsomboly volt, 1927-ben a BETE kutató elsőként járták be. Érdekesség zsombolyoktól eltérő genetikájú, oldásos formakincsű Kopasz-vigasz- (220m/-38m) és a Magas-tetői-barlang (168m/-34m).

Melegvizes behatást tükröző üregrendszerek az Aggteleki-karszton is előfordulnak. Legszebb képviselői a Rákóczi-barlangok, melyek a bódvarákói Esztramos-hegyen tárultak fel a bányaművelés következtében. Az 1. számúban (650m/-44m,+27m) a járatok jelentősebb része a karsztvízszint alatt húzódik ideális barlangi búvár merülő helyet kínálva, a felette kiépített járófelület a látogatást teszi lehetővé. A 2. számú (Surrantós)-barlangban (523m/-53m) a 14 vízfelületből az egyik az ország legnagyobb földalatti tava, mely 60 m hosszú. Sajnos a bányászat során közel 500 m hosszú barlangjárat (22 üreg) semmisült meg, amiről biztosan tudunk. Meleg vizes hatásra vallanak a Szögliget mellett nyíló Rejtek-zsomboly (448m/-66,5m) falait rendkívül gazdagságban borító korall- és gombaszerű borsókő kiválások, valamint a Csörgő-forrás és barlangjának (120m) kevert melegvize, melyet a falu ivóvízellátására hasznosítanak, továbbá a Szendrői-1. sz. barlang (64m/-7m) devon rakacai márványban kialakult üstös oldásformákkal tagolt terme, amit ma jelentős pleisztocén kavicsterasz felhalmozódás tölt ki.

Az Rudabányai-hegységet keresztül szelő Telekes-völgy tucatnyi kisebb barlangot tár fel, benne a jellegzetesen kerekded szádájú fosszilis Ördög-gát-lyukkal (74m/-8m) és a zsomboly szerűen mélyülő cseppköves Csengő-kúttal (50m/-23m).

 

 

Hazánk barlangokban leggazdagabb karsztterülete a zömében szintén triász üledékes kőzetekből felépülő Bükk, ahol jelenleg több mint 1000 barlangot tartunk nyilván. A Bükk barlangjainak kutatása a nagy fosszilis forrásszájak régészeti ásatásával kezdődött meg a XX. század elején. Az egyetlen hatalmas bejárati csarnokból álló barlangok majd mindegyike szolgáltatott több-kevesebb paleolit leletanyagot. Közülük a legismertebbek a Nagy-fennsík nyugati peremén nyíló Istállós-kői-barlang és Peskő-barlang, az aurignaci kultúra emlékeivel, déli peremén a Balla-barlang és a Pongor-lyuk, a Lillafüred melletti Szeleta-barlang, amely tipikus kőeszközeivel a "szeleta" kultúra névadójává vált; valamint a Déli-Bükkben, Cserépfalu határában nyíló Suba-lyuk, ahol a Mousterien kultúra leletei mellett ősemberi koponyamaradványok is előkerültek.

A Bükk legnagyobb víznyelőbarlangjai a Nagy-fennsík északi részén, a nem karsztosodó agyagpala és vulkanittömegek közé ékelődő triász mészkősáv peremén sorakoznak. Részben a Nagy-és Kisfennsíkot elválasztó Garadna-völgy forrásaihoz, részben pedig a Lillafüred környékén fakadó forrásokhoz vezetik le a vizeket. E barlangok kutatása az 1950-es évek óta folyik változó szerencsével; a többnyire csak időszakosan aktív, aknasoros nyelő szakasz alatti, közel vízszintes vízvezető járatokat eddig nyolc barlangban sikerült jelentősebb hosszban feltárni. Közülük öt, az emeletekre tagolható 2,9 km-es Létrási-vizes-barlang, a meredeken lejtő Speizi-víznyelőbarlang (300m/-96m), a 2,5 km hosszúságú és -158 m mélységű Létrás-tetői-barlang (vagyis az újonnan összekötött Szepesi-Láner Olivér barlangrendszer), valamint a több mint 6 km-es hosszával a Bükk leghosszabb és -253 m-es mélységével Magyarország legmélyebb barlangjának számító István-lápai-barlang feltehetően egyetlen, hatalmas, összefüggő rendszert alkot. Az ismert emeleti nyelőrendszerek és patakos járatok között még kiterjedt feltáratlan szakaszok lehetnek, melyeket alul mély szifonok zárnak el a kutatók elől. E rendszer legalsó tagja a Szinva-völgyében, az országút mellett nyíló Szent István-barlang (711m/+33m, -13m) is, melynek cseppkődíszes, Idegenforgalmilag kiépített szakasza a bükki kirándulások kedvelt célpontja.

A Garadna-forrás rendszeréhez tartozó legnagyobb kiterjedésű ismert barlang az 5470 m hosszúságú Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer. A kiterjedt nyelőlabirintusok aknákkal tagolva csatlakoznak be az emeletes és több vízvezető járatból összeálló fő-ágba, aminek a forráshoz közeli szakasza már dolomitban kanyarog. A 70-es évek jelentős kutatási eredményei közé tartozik a Bükk legnagyobb dolomitban kialakult, igen összetett nyelő-rendszere: a tekenősi Fekete-barlang (2200m/-174m), valamint a Bánkúton található, -161 m mélységű 1 km hosszú Diabáz-barlang feltárása. Az utóbbi elnevezését arról kapta, hogy benne több helyen tanulmányozható a mészkő és a vulkanikus eredetű, nem karsztosodó kőzet határa. A mészkő és a porfirit határán keletkezett az 1993-ban feltárt veszélyes omladékáról és a névadó ásvány előfordulásáról ismert -191 m mélységű Jáspis-barlang (827m), valamint a közelében található részben brecsában lévő Balekina-barlang (600m/-90m). A fennsík talán legkevésbé járt nyelője a Szirén-barlang (735m/-61m) bonyolult hasadékrendszere, ami csak 2002-ben került részletes felmérésre. Egy másik mészkősáv jellegzetes nyelő-zónája rejti a kissé feledésbe merülő, de rendkívül változatos és szép aknasorú Borókási 2 sz. (503m/-95m) és a jóval keskenyebb 4 sz. víznyelőbarlangot (500m/-102m).

A Nagy-fennsík délnyugati előterében kialakult víznyelősor legjelentősebb tagja a -146 méter mély Pénz-pataki-víznyelőbarlang. Végpontját állandó szifon zárja le, melynek vízszintje egy éven belül akár 42 m-t is változhat. A déli-bükki Odor-hegy oldalában nyílik az érintetlen szépségű cseppkőképződményeiről, tágas termeiről híres Hajnóczy-barlang, melynek hossza a hetvenes évek elejétől folyó kutatások eredményeként eléri a 3 km-t (150 m szintkülönbséggel). A hegység legnagyobb barlangtermét (53x40x12 m-es) a -117 m mély Kiskőháti-zsomboly rejti, ahol több ezer egyedből álló denevérkolónia telel át rendszeresen. Szintén a fennsík központi részétől kissé távolabb található az aktív vízelvezetésű Mexikó-völgyi- (425m/-79m), a függőleges aknasorú Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang (344m/98m), és a Diósgyőr feletti, hatalmas kalcit kristályairól nevezetes Vár-tetői-barlang (532m/-102m), a keskeny kanyargós járatú Viktóri-barlang (480m/-44m), oldalágában vakrákokkal.

A Garadna-völgy északi oldalán emelkedő Kis-fennsík mészkőtömegében található számos barlang közül egy sem éri el az 1 km-es hosszúságot. E kisebb barlangok közül legismertebbek a Kecske-lyuk (458m/-23m) időszakos forrásbarlangja, az Udvar-kő (46m/-26m) szakadéktöbre, a turisták által gyakran látogatott Vidróczki-barlang (27m/-5m) és Felső-forrási-barlang (60m/+15m) tágas bejárati része, a barlangi medve maradványairól híres Kő-lyuk (484m/-20m), és a mellette nyíló ősember szálláshely a Cölöplyukas-termet is magába foglaló Hillebrand Jenő-barlang (213m/-15m). A Bükk második legtágasabb barlangtermét (35x20m) rejtő 975 m hosszú víznyelője a Szamentu-barlang, egy emlékezetes 120 m hosszú vízben kúszással közelíthető meg. A Szeleta-zsomboly (500m/-90m) szépen oldott lépcsőzetes aknarendszere csak a kisebb termetű kutatók számára bejárható. Viszonylag enyhe lejtésű, keskeny és kanyargós járatairól ismert Vénusz-barlang (637m/-38m) gazdag cseppkő képződményeiről a Lilla-barlang (180m/-15m) és a nemrégiben feltárt Bronzika-barlang (280m/-31m).

A hegység nagy karsztforrásaiból kiváló forrásmészkő tömegek lerakódásuk során gyökerek és egyéb növénymaradványok bekéregzésével kisebb-nagyobb üregeket, ún. mésztufa-barlangokat zártak körbe. A legtöbb ilyen barlang Lillafüreden ismert, ahol a Szinva-patak vízesése által lerakott mésztufadomb belsejének üregeit a mesterséges áttörésekkel kialakított Anna-barlang fűzi fel 600 m hosszú összefüggő rendszerré. A közkedvelt Szalajka-forrás barlangrendszere a forrás felől csak búvár módszerekkel bejárható 150 méteres szakaszon ismert, azonban a fennsík felől több ponton is intenzív kutatások folynak a feltárás érdekében (Kopasz-réti-, Kálmán-réti-, Laci bácsi-, Peskő-katlani-, Szikla-forrási-felső-barlang).

A Bükk délkeleti előterében kialakult termálkarsztos vízáramlási rendszer természetes megcsapolási pontja Miskolctapolcán található, amelynek neve is a hegy lábánál fakadó melegforrás-csoportra utal. Itt, a langyos vizű tavakkal kitöltött Miskolctapolcai tavasbarlangban az ötvenes évek óta közkedvelt barlangfürdő működik. Nem sokkal felette a mészkőbányászat során több tucat barlang került elő, köztük a legnagyobb a hévizes oldás formáiról is nevezetes Fecske-lyuk (210m/-9, +17m).

 

Az Upponyi-hegység tágabb értelemben a Bükkhöz tartozik, ám azt a Szilvás– és Bán-patak választja el attól. A látványos óidei kőzetekből (devon-karbon mészkő) felépült Upponyi-szorosban 25 kisebb barlang található, melyek főleg pleisztocén őslénytani leleteik miatt értékesek. A hegység ÉK-i részén szarmata andezit agglomerátum tömbökben található az ország második leghosszabb nem karsztos üregrendszere a lejtőcsuszamlás hatására kialakult Damasa-szakadék (170m).

 

 

Az Északi-középhegység többi tagja túlnyomó részt miocén vulkanitokból és törmelékes üledékekből áll. E képződményekben általában csak kis tektonikus hasadékbarlangok, kimállott odúk, sziklaereszek fordulnak elő. A legnagyobb, nem karsztosodó kőzetben kialakult barlangunk a Mátrában az ágasvári Csörgő-lyuk 428 m hosszúságú, omladékos hasadékrendszere.

 

 

 

A Cserhát változatos domborzatú rögcsoportjának nyugati elvégződésénél, a Naszályon ismét felszínre bukkanó sasbérc triász mészkőtömege közel 100 ürege mellett rejti hazánk hatodik legmélyebb barlangját, a lépcsőzetesen mélyülő, -171 m mélységű, 1700 m hosszúságú Naszályi-víznyelőbarlangot. A hegy nyugati oldalán lévő hatalmas mészkőbánya több kisebb barlangot tárt fel, de eddig mindegyik lefejtésre került, kivéve a 2002-ben megismert Nincskegyelem-aknabarlang (250m/-73 m), amely három óriási átmérőjű párhuzamos aknával mélyül le. A hegy keleti részén közel 30 barlangüreg bújik meg a sziklás északi oldalban, köztük a mondájáról is nevezetes, tágas bejáratú Násznép-barlang (200m/+20m).

A Naszálytól elkülönült mészköves rögcsoportban közel 30 barlang található. Legjelentősebb az erős légáramlású, de helyenként omladékos járatú Nézsai-víznyelőbarlang (200m/-60m), valamint a Csővári rög kisebb üregei. A Romhányi rögcsoportban a Felsőpetényi tűzálló agyag bánya tárórendszere számos (30 db) kisebb üreget harántol, bennük különleges ásványkiválásokkal. A legnagyobb méretű üreg egy 28 m átmérőjű, törmelékes aljzatú, hatalmas terem. Sajnos a bánya jelentősen feltöltötte azt és így képződményei szinte teljesen megsemmisültek.

 

 

A Dunántúli-középhegység északkeleti tagjaira a melegvizes kialakulású, illetve ilyen hatást is tükröző barlangok nagy aránya jellemző. Hazánk legnagyobb melegvizes eredetű barlangrendszerei a Budai-hegységben találhatók, ahol a jelenleg nyilvántartott 184 barlang többségét a kőbányászat tárta fel századunk első felében. A barlangokban leggazdagabb körzet a Szépvölgy-Rózsadomb térsége, melynek hálózatos alaprajzú, labirintusszerű nagy barlangrendszerei eocén mészkőben oldódtak ki.

Közülük a legnagyobb a XX. század eleje óta ismert, de csak 2001-ben összekötött Mátyás-hegyi—Pálvölgyi-barlangrendszer. Összhossza már meghaladja a 18,5 km-t. A jellegzetes üstös oldásformákkal díszített, hasadékjellegű járatrendszerben a barlangot egykor kitöltő melegvizek ásványlerakódásai és a cseppkövek egyaránt megtalálhatók. A Pál-völgyi-barlang kiépített bejárati szakasza évtizedek óta a főváros kedvelt kirándulóhelye. A szomszédos kőfejtőben nyíló, önállóan véve az 5 km-es Mátyás-hegyi barlang, tágas folyosóival, a karsztvízszintig lenyúló, többszintes hasadékaival a budapesti barlangkutatók "iskolabarlangja".

A Szemlő-hegyi-barlang (2201m/-50 m) és a Ferenc-hegyi-barlang (5km/-70m)a Rózsadomb kezdődő beépülése során, az 1930-as években tárult fel. Ezek voltak az első olyan budai barlangok, melyeknek jellegzetes ásványegyüttese, szőlőfürtökre emlékeztető borsókövek, "karfiolok", kalcitlemezek, gipszkiválások alapján már felismerték meleg vizes eredetét. Az ilyen ásványkiválásokban leggazdagabb a József-hegyi-barlang (5486m/-103 m), amely csupán 1984 óta ismert. Ennek tágas, fő járatszintjét hófehér gipsz, borsókő és törékeny, tűs aragonitkristályok tömege borítja, további ritkaságként több dm-es "gipsztőrök", csavarodó gipszvirágok és hajszálvékony gipszszálak is előfordulnak itt.

A környék kőfejtői számos kisebb barlangüreget rejtenek. A Francia-bánya nyolc barlangja közül a legnagyobb a 4 Co-os, erős légmozgású Látó-hegyi-barlang (60m/-25m), a Mátyás-hegyi DK-i kőfejtőben lévő 17 üreg közül Barit-barlang (128m/-22m) kiválásai a leginkább említésre méltóak. A Pál-völgyi kőfejtő 13 barlangja között több jelentős méretű és kiterjedésű is található: Bagyura—Harcsaszájú—Kishideg-lyuk barlangrendszere (440m/+16m, -28m), Bekey-barlang (174m/-40m), és a Hideg-lyuk (152m), melyek a kőfejtő létezése előtt nyílván összefügghetett a nagy rendszerrel.

Meg kell említeni a manapság folyó építkezéseknél az alapgödrökben feltárt barlangokat, melyek közül több is eséllyel pályázhat a már meglévő több km-es rendszerek közé, ha kitartó kutatás övezi azokat, úgy mint például: Buda-barlang (217m/-69m), és a Ferenc-, Szemlő-, József-hegy barlangjai.

A hegység egyetlen jelentős kiterjedésű aktív meleg vizes barlangja a szintén a Rózsadomb tövében található, a Lukács-fürdőt tápláló Molnár János-barlang, melynek nagyméretű víz alatti hasadékos járatait a könnyűbúvárok eddig közel 3 km-es hosszúsában tárták fel, benne egy hatalmas teremmel (60x25x12m). Szintkülönbsége: 80 méter, legmélyebb pontja a vízszint alatt -62 méter mélységben található.

Kultúrtörténetileg jelentős a főváros névadója, a pest szó eredetét adó, ma pedig sziklakáponaként működő Gellért-hegyi-barlang. Hasonló tágas szádával már messziről is látható a tűzköves triász dolomitban ferde tektonikus sík mentén kialakult óbudai Tábor-hegyi-barlang (117m/-23m), és az Apáthy-sziklánál lévő Kőkapu 20 m-es dolomit-átjárója.

A fővárostól távolabbi Remete-szurdok barlangjai régóta ismertek, akárcsak a kötéltechnikai gyakorlóhelyként számontartott Hét-lyuk-zsomboly (70m/-33m). A 60-as években kőfejtés során került elő az ásványkiválásairól nevezetes Rácskai-barlang (80m/-34m) széles barlangterme.

A Solymár község határában a hét kisebb üreget is feltáró kőfejtő felett nyíló Solymári-ördöglyuk (3500m/-75m) az egyetlen, természetes bejárattokkal rendelkező budai nagybarlang, amely triász dachsteini mészkőben alakult ki. Tektonikus hasadékait jellegzetes gömbfülkék teszik változatossá. Rendkívül bonyolult összefüggéseket mutató járatait már a XX. század eleje óta rendszeresen felkeresték a barlangkutatók, de manapság is az egyik legnépszerűbb túrabarlang. A közeli Nagykovácsi mellett nyílik a Bronz-barlang (150m/-30m), ahol az elmúlt évtized intenzív kutatásainak eredményeképpen számos pleisztocén őslénytani lelet került napvilágra.

Ugyancsak triász mészkő a kőzete a Hárs-hegy csúcsán nyíló Bátori-barlangnak (364m/-42m), amelyet bejárati csarnokának régészeti leletei alapján már a neolitikum emberei is ismertek, majd remetelakként és pénzhamisító műhelyként is szolgált. A formagazdag kis barlang különös kultúrtörténeti ismereti érdekessége, hogy a középkorban, egyes járataiban magas vas-, sőt némi ezüst- és aranytartalmú ásványtelérek bányászata folyt.

A sóskúti Kálvária-hegy mellett miocén szarmata mészkőben húzódik a Vasbanya vagy Zelezna-baba-barlang (70m), melynek tágas folyosóiban a török megszállás idején a helybéliek menedékre leltek.

A budai Vár-hegy felszíne alatt húzódó Vár-barlang ugyancsak szpeleológiai s egyben kultúrtörténeti különlegesség: ennek eredeti kis barlangüregeit a melegforrások által lerakott édesvízi mészkő alsó szintjébe oldotta bele a források egy fiatalabb generációja. Ezeket a középkorban pincékké bővítették, majd a második világháború előtt légvédelmi célból összefüggő, több km-es labirintusrendszerré alakították.

 

 

A triász karbonátokból felépülő Pilis csaknem 400 barlangjából több mint 270 darab 10 m-nél kisebb üreg. A leghosszabb a Klastrompuszta melletti jellegzetes sziklabordában nyíló Leány-Legény-barlangrendszer, melynek hossza meghaladja a 3,5 km-t, szintkülönbsége -104 m. Járatai több meredeken lejtő tektonikus sík mentén alakultak ki, melyeket nagyobb termek és szűk átjárók tagolnak. Közvetlen közelében nyílik a hasonló genetikájú Ajándék- (300m/-49m) Rejtekút-barlang (194m/-30m), és Csévi-szirti Indikációs-barlang (638m/-53m), melyek további lehetőséget kínálnak a barlangrendszer növelésére.

A Pilis központi részének, kezdő barlangászok által leggyakrabban látogatott barlangjai a fokozatosan emelkedő Pilis-barlang (470m/+39m,-6m) és a tágas aknával szájadzó és meredeken lejtő Szoplaki-ördöglyuk (200m/-38m). A turisták által kedvelt célpont a nagyszádájú Kis-kevélyi- (Mackó-bg 65m/+11m,-3m), Macska-barlang (170m/-24m) és a Pilisszántói-kőfülke (10m/+8m).

A Kevély hegycsoport részben (oligocén) homokköves fedőrétege alatt húzódik a Papp Ferenc-barlang (400m/-66m), az oldásos formáiról nevezetes Szabó-József-barlang (152m/-18m). Kissé távolabb a meredeken lejtő gömbfülkés Arany-lyukba (92m/-42m), Kevély-nyergi-zsombolyba (80m/-21m) és Rókalyukba (100m) lehet leereszkedni.

A Pilis egyetlen jelentős aktív víznyelője az Ürömi-víznyelőbarlang (214m/-28m), ami sajnos a közeli kommunális hulladékok miatt veszélyeztetett, akárcsak az Amfiteátrum-barlang (294m/-77m), ahol a Csókavári-kőfejtőben lerakott cián tartalmú gázgyári salakból fejlődik egyre erősödő széndioxid a karsztvízszintet is elérő hasadékrendszerben. Pomáz határában a nemrégiben felfedezett Amazonok-barlangja (141m/-13m) és Pomázi Felső-barlang (300m/-45m) az ősi Dera-patak földalatti folytatását jelentő nyelőit tárja fel.

A Leányvár közelében lévő kőfejtő foglalja magába Nagy-Somlyó-hegyi-barlangot (80m/-52,5m), aminek hasadéka egy kipreparálódott kalcit telér mentén lépcsőzetesen lejtve alakult ki.

A hegység legnevezetesebb barlangja a Dorog határában, kőfejtés során feltárult Sátorkő-pusztai-barlang, melynek 324 méter összhosszúságú, –46 m mély üregrendszere gyöngysorszerűen összekapcsolódó gömbfülkékből áll. Egykor gazdag, a József-hegyi barlangéhoz hasonló ásványegyüttesét a felfedezés óta eltelt 57 év alatt az ismétlődő feltörések következményeként szinte teljesen kifosztották.

 

 

A Gerecse fő karsztos tömegét ugyancsak vastagpados triász mészkő alkotja. Itt a nyilvántartott barlangok száma meghaladja a 420-at, melyből több mint a fele (250 darab) 10 m-nél kisebb üreg. Az erősen összetört, medencékkel tagolt karsztterület két legnagyobb barlangja a Tatabánya mellett nyíló, bonyolult szerkezetű, s levegőjének rendkívül magas CO2-tartalmáról hírhedt Lengyel-barlang (585 m/-70 m), valamint a hegység központi részén található, s egykor több tízezres denevérkolóniáknak tanyahelyet biztosító Pisznice-barlang, melynek hosszúsága 560 m, formaelemei a keveredő meleg és hideg vizek korróziós hatását tükrözik.

A hegység legmélyebb barlangját Tatabánya mellett a kőbányászat nyitotta meg: a -115 m mélységű 400 m hosszú Keselő-hegyi barlang hasadékjellegű aknasorának és termeinek falán helyenként szép, borsókövekből álló kristálycsoportok figyelhetők meg. A bányában nyíló tárórendszer több barlangot is harántolt, köztük két függőleges 50 m-es szintkülönbségű aknarendszert is (Keselő-hegyi 2-es és a 4-es számú barlang). Ezen felül jelentős még a 11-es számú, amit 1986-ban tárták fel, benne két párhuzamos -30 ill. -60 m mély aknával.

A Gerecse nyelői és zsombolyai egyre nagyobb számban válnak ismerté. Leglátványosabb a Jura-zsomboly (137m/-52m) magashegyi jellegű két párhuzamos 40 m-es aknája. Jelentősebbek a jellegzetes víznyelő-formákat mutató lépcsőzetesen mélyülő Vértes László- (123m/-62m) Paksi M.- (110m/-40m), Névtelen- (80m/-32m), Kullancsos- (180m/-42m), és Döbbenet-barlang (102m/-50,5m).

A Gerecsében számos régészetileg kiemelkedő barlang is található, közülük a legismertebbek a Tatabánya feletti Szelim-lyuk (80m/-18m) impozáns méretű, felszínre szakadt sziklacsarnoka és a hozzá hasonlatos bajóti Öreg-kő melegvizes kialakulású Jankovich-barlangja.

A melegforrás-tevékenység jellemezte a Tata-Bicskei-árok üledékeiből sasbércszerűen kiemelkedő tatai Kálvária-domb térségét is. Az itt található 280 m hosszú Megalodus-barlang elnevezését a falain kipreparálódott kagylókövületek tömegéről kapta. Az Angyal-forrási (20m/-8m) és a Tükör-forrási-barlangok (35m/-30m) cementált oligocén kavicsban kifejlődött járatai az elmúlt évtizedek karsztvízszint-sülyesztése miatt váltak szárazzá, de a bányászat leállítása óta folyamatosan emelkedik bennük a vízszint.

 

 

A túlnyomórészt triász-dolomitból felépülő Vértes-hegységben a kőzetanyag karsztosodásra kevésbé hajlamos volta miatt csak kevés és kisméretű barlang alakult ki. Az itt nyilvántartott 104 barlang közül a legjelentősebb a Gánti-barlang 130 m összhosszúságú, inaktív forrásjárat-rendszere, valamint az európai hírű őslénytani lelőhelyként számontartott, 90 m-es Csákvári-barlang. Különleges ásvány kiválásai miatt érdemel említést és fokozott védelmet a 2000-ben megismert Vértessomlói-barlang (120m/-25m).

 

 

A Dunántúli-középhegység délnyugati része hazánk barlangokban második leggazdagabb karsztterülete. Itt a mezozóos karbonátok mellett jelentős a nem karsztosodó kőzetek aránya is. Közel 900 nyilvántartott barlangjának zöme (több mint 500 db) kis kiterjedésű, inaktív, feltöltődő-pusztuló üreg.

Az Északi-Bakony barlangjai, víznyelői több koncentrált csoportban helyezkednek el. A legjelentősebbek a Som- és Kőris-hegy térségében találhatóak, úgymint: a legmagasabban nyíló Kőris-hegyi Ördög-lik (60m/-36m), a széndioxidos Futómacskás-barlang (80m/-50m), az erősen omladékos Pipa-zsomboly (130m/-50m), Pénz-lik (56m/+6m), Hajszabarnai Pénz-lik (120m/-12m, +7m), a bányászat során feltárult Takó-barlang (180m/-30m); valamint a Hárskúti-fennsíkon lévő víznyelők. Feltétlenül megemlítendő az Odvas-kői-barlang (31m), ami legkorábbi barlangot említő írásos nyelvemlékünknek számít, mivel már XII. században említik nevét.

Az elmúlt 30 éves kutatások során bebizonyosodott, hogy a vékony lösztakaróval borított Tési-fennsík számos időszakos víznyelője folytatódik ember számára is járható méretű barlangban. A kataszterbe vett közel 300 barlang legnagyobbja az Alba Regia-barlang, amely jelenleg 3,6 km és -200 m mély. Időszakos víznyelőkhöz kapcsolódó, s az alsó-jura mészkőréteg ferdén kibillent dőlését követő, lapított szelvényű főfolyosói lépcsősen egymás mellett elhelyezkedő emeleteket alkotnak, alsó szakaszainak továbbkutatását a magas CO2-tartalom nehezíti. A zömmel csak függőleges ismert kiterjedésű, jellegzetesen aknasoros üregrendszerek itt is zsomboly megnevezéssel szerepelnek. Közülük a 100 m-es mélységet három a Csengő- (-134m), a Jubileum- (-121m) és a Háromkürtő-zsomboly (-105m) haladja meg. Jelentősebb még a Bongó- (165m/-38m), Csipkés- (180m/-73m), Károly-házi-zsomboly (100m/-65m), a Szelelő-lyuk (174m/-22m), és a Tábla-völgyi-barlang (350m/-78m).

A Déli-Bakonyban közel 150 barlang ismert, meglehetősen elszórtan. A legtöbb és a legjelentősebb a Kab-hegy bazaltos felszínének mészkőablakaiban nyelik el a sokszor igen jelentős áradmányvizeket, erősen feltöltődve ezáltal (Pl.: Macska-lik). Kivételt képez a Pulai-bazaltbarlang (150m/-22m) omladékos járata és a Halász Árpád-barlang (72m/-6m) vízzel kitöltött lávacső ürege, amelyek nem érik el a mészkőréteget. A bakonyi barlangkutatók nagy reményeket fűznek az eddig megismert lépcsőzetes Bujó-lik (176m/-40m), a párhuzamos aknákkal szabdalt Öreg-köves- (270m/-55m), és legnagyobb vízgyűjtő-területű Zsófiapusztai-víznyelõbarlang (170m/-35m) további feltárásához, valamint az eltérő genetikájú fosszilis Szentgáli Kő-lik-hoz (298m/-39m)

 

 

A Balaton-felvidék több mint, 100 üregének csaknem fele a vulkanikus eredetű Tihanyi-félszigeten található, de azok csupán néhány méteresek. A Leghíresebb a Tihanyi Apátsággal szemben található 14 m hosszú és kivilágított Forrás-barlang terme, mely az Aranyház üregeihez hasonlóan az egykori gejzírműködés kapcsán jött létre. A Balaton-felvidék leghosszabb barlangja az idegenforgalom számára többször is megnyitott balatonfüredi Lóczy-barlang (141m/-20m), amit már 1882-ben feltártak. A szépen oldott és látványosan gyűrt, vékonypadosan rétegzett triász mészkőben lévő járat mélypontját erősen Co2-os levegő és időnként állóvíz tölti ki.

 

A Keszthelyi-hegység 100 barlangja közül a legnagyobb a Csodabogyós-barlang, amelynek monumentális, -112 m szintkülönbségű ősi omladékos hasadékrendszerét a felfedezés, 1991 óta már 4 km hosszúságban sikerült feltárni. A kutatás mellett folyamatosan készült a barlang térképe is, amiből kiderült, hogy a járatok a szomszédos 340 m hosszú, -50 m mély Szél-lik barlangjáratait, 25 méternyire közelítik meg és közös légáramlási rendszert képeznek. Télen a külszíni hideg levegő az alacsonyabb szinten nyíló Szél-likon áramlik be és a Csodabogyós bejáratán át távozik, messziről látható gőzoszlopot alkotva. A fennsíkon még mintegy 15 barlang és számos víznyelő található, melyek közül említést érdemel még a 80 m hosszú, -45 m mély Nagy (Somos)-nyelő, valamint Vaddisznós- (150 m/-50 m), November 7- (100 m/-25 m), és a Horda-barlang (68 m/-17 m). A hegylábánál feltárt Döme-barlang (330m/-108m) nagyrészt bontott felső részén állati és emberi csontok, valamint új kőkori eszközök kerültek elő különleges gyökérsztalagmitok környezetében, az időszakosan szén-dioxidos alsó függőleges aknás részét, egy freatikus vízszintes zóna tagolja.

 

A Keszthelyi-hegységtől délnyugatra található Cserszegtomaj, ahol a temető kútásása során -51 m mélységben 1930-ban megnyílt Cserszegtomaji-kútbarlang, amit a triász-dolomit és a vízzáró pannon homokkő réteghatárán oldott ki az egykor feltörő meleg víz. A barlang 2,4 km-es, dolomitporral kitöltött, vízszintes labirintusa voltaképpen az ősi karsztos dolomitfelszín homokkő-negatívját őrizte meg számunkra. Hasonló genetikájú a szintén kútból nyíló, de alaprajzában eltérő Acheron-kútbarlang 200 m hosszú egyenes kuszodája. A hajdani melegforrások mai feltörési pontja a hegység lábánál lévő, s gyógyhatásánál fogva nemzetközi hírű Hévízi-tó -40 m-es vízmélységben nyíló Forrás-barlangja. A homokkőben kialakult, közel szabályos gömb alakú forrásteremben közvetlenül tapasztalható a termális és a hideg karsztvizek keveredése: a terem alját alkotó iszapnyereg nyugati oldalán 40 Co-os keleti oldalán 17 Co-os vizek törnek fel.

 

A három hegységrész közé ékelődő Tapolcai-medence szarmata mészkövében a feltörő langyos, meleg és a hideg karsztvizek keveredése labirintusszerű, horizontális járatrendszerek kialakulását eredményezte. Az idegenforgalom számára részben kiépített, csónakázható Tapolcai Tavas-barlang ismert hossza 3370m. A nagyrészt a víz alatt húzódó járatrendszer zöme - az innen mintegy 25 km távolságban évtizedeken át folyó bauxitbányászat vízkiemelése miatti jelentős karsztvízszint csökkenés következtében – egy időre szárazra került, fellendítve a feltárókutatást, majd a bányászat leállása után mára ismét elöntötte a 18 fokos víz. A barlang É-i végpontjától immár csupán 60 méter távolságra húzódik a városi kórház alatt elhelyezkedő, évtizedek óta asztmás betegek gyógykezelésére használt Kórház-barlang labirintusa, amelynek hossza az elmúlt évek sikeres feltárásainak eredményeként 2850 m. Különlegesnek számít a benne megismert 26 m átmérőjű -20 m mély csaknem gömb alakú vízzel kitöltött Búvárok-terme, aminek az aljában források törnek fel. Régóta sejthető dolog, hogy talán az egész város alatt kiterjedt üregrendszer húzódhat. Ezt a feltevést tovább erősítette 2002-ben, egy a sportpálya helyén folyó építkezés geofizikai vizsgálata. Az egyik 15-20 m mélységben kimutatott üregre a kutat fúrtak, ami 200 m-t meghaladó vízszintes járat rendszer eredményezett (Berger Károly-barlang).

 

 

A Mecsek 50 km2-nyi, zömmel triászból származó karsztterületein több mint 210 barlang található. A karsztot nyolc nagyobb karsztforrás vízgyűjtőterületére lehet felosztani melyeknek nagy szerepük, van a környék vízellátásában is, ezek: a Tettye-, Vízfő-, Kőlyuk-, Paplika (Abaligeti-), Kispaplika-forrás, illetve a Mélyvölgyi-, a Mészégető-, és a Melegmányi-forráscsoport.

A hegység legnagyobb barlangja már a XIX. században látogatott és kutatott Abaligeti-barlang. Teljes hossza 1750 m, amiből a patakos Fő-ág fél kilométeres szakasza az idegenforgalom számára is nyitva áll, a kapcsolódó mellékágak viszont csak a barlangkutatók számára látogathatók. A közelmúlt intenzív kutatásainak eredménye a lépcsőzetesen mélyülő és fokozatosan egyre tágabb szelvényeket mutató Szuadó-barlang (185m/-52m), és a Trió-barlang (230m/-55m), amelyek a Szuadó-völgyben lévő időszakosan aktív víznyelőkből kiindulva a Vízfő-forrás rendszerének hidrológiai részét képezik.

A Mecsek legmélyebb barlangja a nemrégiben feltárt közel 400 m hosszú Spirál-víznyelő, ami eddig –101 m mélységig vált ismerté, ahol eléri a karsztvízszinten húzódó keskeny patakos Fő-ágat. Ezen kívül számos -10-30 m mély víznyelő, illetve zsomboly jellemzi a karsztfennsíkot. Köztük csak alig néhány nagyobb található: Achiles-víznyelőbarlang (100m/-47m), Jószerencsét-aknabarlang (65m/-52m), Remény-zsomboly (100m/-70m). A hegylábszintet jelző forrásokban ismerté váltak az aktív vizes forrásbarlangok hosszabb-rövidebb szakaszai is: Mészégető-források-barlangja (330m), Orfűi Vízfő- (150m/-21m, +15m), Kispaplika- (40m), Mély-völgyi Kőfülke vizes-barlangja (61m/-2m, +10m), Melegmányi-vízfolyás barlangja (57m/-9m), melyek még eddig feltáratlan szifonokkal zárulnak le. Igazi ritkaság a területen megismert konglomerátumban képződött 110 m hosszú Törökpince-víznyelőbarlang.

 

Az ország legdélebbi hegyvonulata zömmel triász-dolomitból, jura és kréta mészkövek elkülönült pikkelyeiből felépülő Villányi-hegység, 20 db kataszterezett objektuma közül a legértékesebb barlangjai a fő vonulat előterében emelkedő Beremendi-rög meleg vizes eredetű, s részben ma is langyos karsztvízzel kitöltött üregei, valamint azok a kis villányi hasadékbarlangok, melyeknek üledékeiből korhatározó jelentőségű gerinces maradványok kerültek elő. A hegység legnagyobb barlangja, a Beremendi-kristálybarlang 1984-ben tárult fel a kőbányászat során. A 700 m összhosszúságú (-35 m mély), szövevényes térlabirintus sajátos formaelemeivel, 20 C fokos barlangi tavával, ritka ásványokat is tartalmazó, gazdag kristályképződményeivel és őslénytani leleteivel egyaránt előkelő helyet foglal el Magyarország barlangjai között. A szintén kőbányászat során feltárult Nagyharsányi-barlang (600 m/-60 m) képződményei, ásványkiválásai és őslénytani leletei alapján méltán lehetne párja. A 1995-ös feltárása óta a felszínen bányászati védőpillér benne pedig a felső vízszintes szakaszában 150 m-es kiépített járófelület biztosítja a védelmét és teremt lehetőséget a mostanában meginduló tudományos vizsgálataihoz.

 

 

Az 1977-ben nyilvántartott 1314 barlanghoz képest a jelenleg ismert több mint 3700 mintegy 280%-os növekedésnek felel meg. Ez részben a szisztematikus területi feldolgozások, részben a feltáró kutatások eredménye. Az elmúlt harminc év alatt felfedezett új járatszakaszok és új barlangok - köztük, mint láttuk, több száz, néhol több ezer m-es rendszerek - együttes hossza megközelíti a 80 km-t. Mindezek arra vallanak, hogy barlangjainkat - melyek kivétel nélkül védett természeti értékeink közé tartoznak - még korántsem ismerjük teljes számban és terjedelemben.

 

 

Budapest, 2004 január.

 

Nyerges Attila — Takácsné Bolner Katalin

KvVM TvH Barlangtani és Földtani Osztály

 

 

MAGYARORSZÁG LEGMÉLYEBB BARLANGJAI

 

 

A barlang neve

Hegység

Kat. sz.

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1987

1977

1

István-lápai-barlang

Bükk

5372/6

253

253

253

253

253

253

253

250

243

2

Vecsembükki-zsomboly

Alsó-hegy

5452/4

236

236

236

236

236

236

236

245

245

3

Alba-Regia-barlang

Bakony

4422/1

200

200

200

200

200

200

200

200

210

4

Jáspis-barlang

Bükk

5372/100

190

190

190

190

190

190

190

 

5

Fekete-barlang

Bükk

5372/8

174

174

174

174

174

174

174

163

140

6

Naszályi-víznyelőbarlang

Naszályi-rög

5221/1

171

171

171

171

171

171

171

171

60

7

Diabáz-barlang

Bükk

5331/9

161

161

161

161

161

161

161

153

153

8

Szepesi-Láner-barlangrendszer

Bükk

5372/3

158

158

158

158

158

158

158

166

166

9

Szabó-pallagi-zsomboly (Baglyok)

Alsó-hegy

5452/3

151

151

151

151

151

151

151

120

130

10

Hajnóczy-barlang

Bükk

5382/2

150

135

135

135

135

135

117

117

117

11

Pénz-pataki-víznyelőbarlang

Bükk

5381/2

146

146

146

146

140

140

140

128

128

12

Csengő-zsomboly

Bakony

4422/4

134

134

134

134

134

134

134

134

50

13

Meteor-barlang

Alsó-hegy

5452/1

127

127

127

127

127

127

127

131

132

14

Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer

Bükk

5372/4, 5

125

125

125

125

125

125

125

125

80

15

Jubileum-zsomboly

Bakony

4422/5

121

121

121

121

121

121

121

121

 

16

Dorogi 1.sz. kaverna

Gerecse

4662/12

120

120

120

120

120

120

120

120

120

17

Pál-völgyi-Mátyás-hegyi-barlang

Budai-hegység

4762/2

120

120

120

120

111

111

104

104

 

18

Kopaszgaly-oldali 2.sz. vnybg.

Alsó-hegy

5452/5

118

118

116

116

116

116

116

110

110

19

Kis-kőháti-zsomboly

Bükk

5343/3

117

117

117

117

117

114

114

114

110

20

Baradla-Domica-bgrendszer

Aggteleki-karszt

5430/1

116

116

116

116

116

116

116

116

116

21

Keselő-hegyi-barlang

Gerecse

4610/1

115

115

115

115

115

115

115

115

115

22

Csodabogyós-barlang

Keszthelyi-hg.

4440/4

112

112

112

112

112

112

112

 

23

Döme-barlang

Keszthelyi-hg

4440/5

108

108

108

108

16

13

13

 

24

Háromkürtő-zsomboly

Bakony

4422/2

105

105

105

105

105

105

105

105

105

25

Leány-Legény-barlangrendszer

Pilis

4840/1

104

104

104

104

104

88

85

63

 

26

József-hegyi-barlang

Budai-hegység

4762/6

103

103

103

103

103

103

103

103

 

27

Borókás-tebri 4.sz. vnybg.

Bükk

5372/57

102

102

102

102

102

102

102

102

102

28

Vár-tetői-barlang

Bükk

5391/56

102

102

102

90

90

90

90

90

90

29

Spirál-víznyelő barlangja

Mecsek

4120/7

101

101

101

101

96

96

96

 

30

Almási-zsomboly

Alsó-hegy

5452/2

100

100

100

100

100

100

100

93

93

31

Nagykőmázsa-völgyi-vnybg.

Bükk

5392/3

98

98

98

98

98

98

98

94

94

32

Béke-barlang

Aggteleki-karszt

5430/3

97

97

97

97

97

97

59

50

50

33

Borókás-tebri 2.sz. vnybg.

Bükk

5372/7

95

95

95

95

95

110

110

100

110

34

Balekina-barlang

Bükk

5372/95

90

90

90

90

90

90

90

89

 

35

Létrási-vizesbarlang

Bükk

5372/2

90

90

90

90

90

90

90

90

85

36

Bányász-barlang

Bükk

5372/31

89

89

89

89

89

89

89

130

130

37

Speizi 1.sz. víznyelőbarlang

Bükk

5372/47

87

87

87

87

96

96

96

96

96

38

Baradla-tetői-zsomboly

Aggteleki-karszt

5430/6

87

87

87

87

87

87

87

87

 

39

Szeleta-zsomboly

Bükk

5363/51

87

87

87

87

87

87

87

87

110

40

Ferenc-hegyi-barlang

Budai-hegység

4762/4

85

85

42

42

42

42

42

42

42

41

Hármaskúti-víznyelőbarlang

Bükk

5332/15

80

80

80

80

80

80

80

62

 

42

Tektonik-zsomboly

Alsó-hegy

5452/10

80

80

80

80

80

80

80

76

76

43

Molnár János-barlang

Budai-hegység

4762/5

80

63

52

52

52

52

52

52

 

44

Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang

Bükk

5392/37

79

79

79

79

79

79

79

80

80

45

Tábla-völgyi-barlang

Bakony

4422/6

78

78

78

78

78

73

73

73

78

46

Solymári-ördöglyuk

Budai-hegység

4773/1

78

78

78

75

65

65

65

50

50

47

Amfiteátrum 1.sz. barlang

Pilis

4810/2

77

77

77

77

77

77

77

 

48

Rákóczi 1.sz. barlang

Aggteleki-karszt

5412/2

75

75

75

75

75

75

75

79

87

49

Csipkés-zsomboly

Bakony

4422/7

73

73

73

73

73

73

73

73

75

50

Nincs kegyelem-aknabarlang

Naszály

5221/

73

73

73

 

51

Remény-zsomboly

Mecsek

4120/5

70

70

70

70

70

70

70

70

70

52

Lengyel-barlang

Gerecse

4630/22

70

70

70

70

70

70

70

73

73

53

Buda-barlang

Budai-hegység

4762/8

69

69

69

69

69

69

69

 

54

Keselő-hegyi 11.sz. barlang

Gerecse

4610/10

69

69

69

69

69

69

69

70

 

55

Rejtek-zsomboly

Alsó-hegy

5452/6

67

67

67

67

74

74

74

74

74

56

Papp Ferenc-barlang

Pilis

4820/3

66

66

66

66

66

66

66

60

60

57

Károlyházi-zsomboly

Bakony

4423/1

65

65

65

65

65

85

85

 

58

Keselő-hegyi 4.sz. barlang

Gerecse

4610/3

65

65

65

65

65

50

50

50

 

59

Kalapács-kői-barlang

Bükk

5363/13

63

63

63

63

63

63

63

63

63

60

Vértes László-barlang

Gerecse

4630/27

62

62

62

62

62

62

62

56

56

61

Szirén-barlang

Bükk

5372/16

61

61

61

50

50

50

50

50

50

62

Borókás-tebri 3.sz. vnybg.

Bükk

5372/56

60

60

60

60

60

60

60

60

55

63

Útmenti-víznyelőbarlang

Bükk

5372/35

60

60

60

60

60

60

60

60

60

64

László bányamester barlangja

Bükk

5341/19

60

60

60

60

60

60

60

 

65

Nézsai-víznyelőbarlang

Csehát

5222/6

60

60

60

60

 

66

Nagyharsányi-barlang

Villányi-hgys.

4150/4

60

60

60

60

59

59

59

 

67

Kossuth-barlang

Aggteleki-karszt

5440/1

57

57

57

57

57

57

57

54

54

68

Keselő-hegyi 2.sz. barlang

Gerecse

4610/2

56

56

56

56

56

56

56

56

 

69

Czévi-szirti Indikáció

Pilis

4840/6

55

55

55

55

55

 

70

Achilles-víznyelőbarlang

Mecsek

4120/8

55

55

55

55

55

55

55

55

55

71

Honvéd-barlang

Bükk

5362/54

55

55

55

55

55

55

55

55

55

73

Öreg-köves-víznyelőbarlang

Bakony

4430/2

55

55

55

55

27

27

 

74

Szent Özséb-barlang

Pilis

4840/208

55

55

0

0

0

0

0

0

0

75

Trió-barlang (Szuadó-völgyi 3. sz. viznyelőbarlang)

Mecsek

4120/

55

55

54

54

10

10

5

 

76

Beremendi-kristálybarlang

Villányi-hgys.

4150/1

53

53

53

53

53

53

53

53

 

77

Rákóczi 2.sz. bg. (Surrantós)

Aggteleki-karszt

5412/3

53

53

53

53

53

53

53

53

 

78

Nagy-Somlyó-hegyi-barlang

Pilis

4840/6

53

53

51

51

51

51

51

 

79

Jura-zsomboly

Gerecse

4621/42

52

52

52

52

52

52

52

52

52

80

Jószerencsét-aknabarlang

Mecsek

4120/6

52

52

52

52

52

52

52

52

52

81

Szarvasetetői-víznyelőbarlang

Bükk

5381/106

52

52

52

52

52

52

52

52

 

82

Döbbenet-barlang

Gerecse

4630/56

52

52

52

52

52

52

51

 

83

Cserszegtomaji-kútbarlang

Keszthelyi-hg.

4440/2

52

52

52

52

52

52

52

52

52

84

Galuzsnya-oldali-zsomboly

Bükk

5393/10

52

52

52

52

52

52

52

 

85

Szivárvány-barlang

Bükk

5372/23

52

52

52

52

52

52

52

52

 

86

Szuadó-barlang

Mecsek

4120/

52

52

52

52

48

 

87

Széki-zsomboly

Alsó-hegy

5452/9

52

52

52

52

52

52

50

50

50

88

Pócsakői-víznyelőbarlang

Alsó-hegy

5452/12

51

51

51

51

51

51

51

51

51

89

Moszkítós-barlang

Aggteleki-karszt

5452/11

51

51

51

51

51

51

 

90

Futó-macskás-víznyelőbarlang

Bakony

4413/

51

51

51

51

45

45

45

 

91

Szemlő-hegyi-barlang

Budai-hegység

4762/3

50

50

50

50

50

50

50

50

 

92

Balatonedericsi-barlang (Szél-lik)

Keszthelyi-hg.

4440/5

50

50

50

50

50

50

50

50

 

93

Szent István-barlang

Bükk

5372/1

50

50

50

50

50

50

50

 

94

Pipa-zsomboly

Bakony

4423/1

50

50

50

50

50

 

 

95

Vaddisznós-barlang

Keszthelyi-hg.

4440/6

50

50

50

50

50

 

96

Peskő-katlani-víznyelőbarlang

Bükk

5343/7

50

50

50

50

50

50

50

 

97

Kovácskői-barlang

Bükk

5363/9

50

50

50

50

50