5. DOKUMENTÁCIÓS MUNKÁK


Eszterhás István

MAGYARORSZÁG NEMKARSZTOS BARLANGJAINAK LAJSTROMA

/Az 1993. év végéig ismertté vált barlangok/

Az 1985-ben beindult „Nemkarsztos barlangok vizsgálatának” programja egyik feladatának tekintjük a hazai karsztidegen barlangok számbavételét. Az irodalmi említések rendezése és saját terepbejárásaink alapján állítottuk össze a bemu­tatandó lajstromot, amely 520 objektumot említ.

BERTALAN Károly: „Magyarország nem karsztos barlangjai” címmel 1958-ban /Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató/ megjelent munkája 51 nemkarsztos barlangot tartalmaz. KORDOS László: „Magyarország barlangjai” című 1984-ben megjelent könyvének függelékében 119 nemkarsztos barlangot sorol fel. Tevékenységünk során mi ezeknél lényegesen több barlangról szereztünk tudomást, ami arra késztet, hogy ismereteinket megosszuk az érdeklődőkkel. Terepbejárásaink során eddig a Bakony, a Cserhát, a Mátra, a Medves-Ajnácskői-hegység és a Tokaji-hegység területét vizsgáltuk át alaposabban. Az e hegységekből felsorolt nemkarsztos barlangok döntő többségében jártunk, azokat kataszterileg fel is dolgoztuk. A többi hegység barlangjai közül csak néhányat volt szerencsénk ezidáig bejárni, így a felsorolást főleg irodalmi említésekre alapoztuk.

A felsorolásban említett 520 objektumból 478 a természetes barlang, 42 a mesterséges üreg, melyeket a turisztikai irodalom barlangoknak említ és a turistatérképek is barlangnak jelölnek. Az összeállításba felvettük az egykor létezett, de napjainkra megsemmisült barlangokat is - ezek száma mintegy 50 körül van.

A barlangok száma kőzetféleségekként

Vulkánikus kőzetekben:

                             kvarcit                                                        3  barlang

                             gránit                                                          2 

                             andezit                                                   178 

                             andezitbreccsa                                          12    

                             andezitagglomerátum                                53

                             andezittufa                                                  8     

                             riolit                                                         37     

                             riolittufa                                                     7     

                             riodácit                                                      9      

                             riodácittufa                                               22      

                             riolitos perlit                                               5      

                             diabáz                                                        1      

                             bazalt                                                       49      

                             bazalttufa                                                    3      

                             bazalttufit                                                  13      

Üledékes kőzetekben:                                                                

                            csillámpala                                                   7 

                           homokkő                                                   28  

                            Ca-kötésű konglomerátum                         32     

                           Si-kötésű konglomerátum                             5     

                           gejzirit                                                        40     

                            lösz                                                             2

Ismeretlen kőzetben:                                                                4      

 

ÖSSZESEN:                                                                      520  barlang

                                                                                                  /illetve barlangnak tartott mesterséges üreg

 

A nemkarsztos barlangok hegységenkénti megoszlása:

                                    Kőszegi-hegység     7                            barlang -           mesterséges

                                                                                                       üreg

                                                  Mecsek          2                                   -          

                                                  Bakony          123                               8         

                                           Velencei-hg.          4                                   1         

                                                 Gerecse          1                                   -          

                                                        Pilis          5                                   -          

                                               Budai-hg.          1                                   -          

                                          Visegrádi-hg.          33                                 5         

                                                Börzsöny          12                                 2         

                                                  Cserhát          10                                 3         

                                                     Mátra          58                            10

                           Medves-Ajnácskői-hg.          9                                   2         

                              Karancs-Sátoros-hg.          1                                   -          

                                                      Bükk          9                                   3         

                                              Tokaji-hg.          203                               8         

                                          ÖSSZESEN:     478                    barlang       42      mesterséges

                                                                                                       üreg

                                  EGGYÜTTESEN:  520                       nemkarsztos         objektum

 

A továbbiakban nyugatról kelet felé haladva hegységen­ként, ezen belül ABC-rendben említett helységek neve után /a barlangkataszteri terület számának közlésével/ folyamato­san sorszámozva soroljuk fel a barlangokat. A barlangok nevét követően esetleges egyéb elnevezésüket, befoglaló kőzetük anya­gát, megjegyzéseinket, végül méretüket közöljük.

 

KŐSZEGI-HEGYSÉG

Bozsok /2890/

1. Seybald-kőfejtői-barlang, 2890/13 /mészcsillámpala/ ?

­2. Kurta-völgyi-barlang, 2890/14 /mészcsillámpala/ ?­

3. Kalapos-kői-barlang, 2890/15 /mészcsillámpala/ 20/?

Kőszeg /2890/

4. Kőszegi-barlang /mészcsillámpala/ ?­

5. Szikla-forrási-rókalyuk /mészcsillámpala/ ?

­6. Petrich-hegyi-barlang /mészcsillámpala/ ?

Velem /2890/

7. Hosszú-völgyi-rókalyuk /mészcsillámpala/ ?

MECSEK

Kővágószőlős /4120/

8. Jakab-hegyi keleti kőfülke /homokkő/ 5/+1,5

9. Jakab-hegyi nyugati kőfülke /homokkő/ 2,5/+1, 5

BAKONY

Ábrahámhegy /4461/

10. Sós Pista barlangja, Őrsi-hegyi-bg /homokkő/ 3,7/+1,5

Ajkarendek /4430/

11. Északi-barlang /konglomerátum/ 6/-1,7

12. Nyugati-barlang /konglomerátum/ 3x10/-1

13. Déli-barlang /konglomerátum/ 2x8/-1

Badacsonytomaj /4450

14. Badacsonytomaji bazaltbánya barlangja /bazalt/ 3/+1,5

Badacsonytördemic /4450/

15. Rodostó-barlang /bazalt/ 4/+1

Bakonyjákó /4412/

16. Bakonyjákói-sziklaüreg /konglomerátum/ 3x4/+1,7

Balatonfüred /4462/

17. Koloska-völgyi-gejzírüreg /gejzirit/ beomlott

Celldömölk /4412/

18. Vas Pál lyuka /bazalt/ lebányászták

Cserszegtomaj /4440/

19. Dobogó-tetői bánya barlangja /homokkő/

Devecser /4412/

20. Kolontári 1.sz. sziklaeresz /konglomerátum/ ?

21. Kolontári 2.sz. sziklaeresz /konglomerátum/ ?

Hegyesd /4450/

22. Ördög-lik /bazalt/ léte kétséges

23. Ágó-fennsíki-barlang /bazalt/ 5,5/-3,5

Herend /4412/

24. Szőlőmáli 1.sz. sziklahasadék /konglomerátum/ 5/+3

25. Szőlőmáli 2.sz. sziklahasadék /konglomerátum/ 3/+2

26. Szőlőmáli 3.sz. sziklahasadék /konglomerátum/ beomlott

27. Szőlőmáli 4.sz. sziklahasadék /konglomerátum/ beomlott

Kapolcs /4430 és 4461/

28. Pokol-lik /bazalt/ 51/+4

29. Kecske-hegyi-sziklaüreg /bazalt/ betömve

30. Király-kő barlangja /bazalt/ 3,5/+4,5

Kislőd /4412 és 4430/

31. Csurgó-kúti-forrásbarlang /konglomerátum/ 5/+3

32. Vashámori 1.sz. barlang /konglomerátum/ 4,3/+2

33. Vashámori 2.sz.barlang /konglomerátum/ 4,8/+1

34. Vashámori 3.sz. barlang /konglomerátum/ 3,6/+2

35. Várhámori 4.sz. barlang /konglomerátum/ 6,5/+1,5

36. Vashámori 5.sz. barlang /konglomerátum/ 3,8/+3

37. Vashámori 6.sz. barlang /konglomerátum/ 3,4/+2

38. Vashámori 7.sz. barlang /konglomerátum/ 3,6/+3

Köveskál /4461/

39. Gyöngy-tavi-barlang /bazalt/ 2,6/+1,5

40. Gyöngy-tavi-álbarlang /bazalt/ 4/+1

Magyarpolány /4412/

41. Ősember barlangja /konglomerátum/ 3x8/+2,5

Nagygörbő /4440/

42. Kovácsi-hegy bazaltbányájának hasadékbarlangja /bazalt/ lebányászták

43. Szádok-barlang /bazalt/ 5,2/-1

44. Kéményes-üreg /bazalt/ 3/+l

45. Lepkés-barlang /bazalt/ 5,1/-2,5

46. Görbői-hasadékbarlang /bazalt/ 5/+4,5

47. Vadlány-lik /bazalt/ 24,3/-4,2

48. Lyukas-oldalú-barlang /bazalt/ 6,5/+1

49. Kőajtós-barlang /bazalt/ 6,5/-1

50. Kőkamra /bazalt/ 12/+4

51. Bazaltutcai-kőfülke /bazalt/ 7,3/-2

52. Kétlyukú-barlang /bazalt/ 4,5/-1

Nagyvázsony /4430/

53. Négyszög-akna /bazalt/ mesterségesen bővítve 2,6/-3,5

54. Halász Árpád-barlang /bazalt/ alakított, víz alatt van 72/-6

Padragkút-Ajka /4430/

55. Dobozgyári-sziklaeresz /konglomerátum/ 7/+2

56. Küfői-sziklaeresz /konglomerátum/ 2/+2

57. Küfői-hasadékbarlang /komglomerátum/ 8/-3

58. Küfői-sziklahasadék /konglomerátum/ 2,9/+2,5

59. Fekete-hegyi l.sz. sziklaüreg /konglomerátum/ 3,3/+1

60. Fekete-hegyi 2.sz. sziklaüreg /konglomerátum/ 4,4/+1

61. Bódéi kőfejtő barlangja /konglomerátum/ 4/+3

Pula /4430 és 4461/

62. Pulai-bazaltbarlang /bazalt/ 151/-22

63. Pulai-bazalttufabarlang /bazalttufa/ 10/-2

Pusztamiske /4430/

64. Kolontári 3.sz. sziklaeresz /konglomerátum/ 2x4/+2

65. Kígyós-patak-völgyi-kőfülke /konglomerátum/ 3/+2

Somlóvásárhely /4412/

6. Sziklakonyha /bazalt/ 8,2/+4,5

Szentbékkálla /4461/

67. Kő-hegyi-barlang /homokkő/ 3,2/+0,7

68. Kő-hegyi-üreg /homokkő/ 7/-2

69. Kő-hegyi-átjáró /homokkő/ 3/+1,5

Szentgál /4412/

70. Köves-tetői-kőfülke /konglomerátum/ 5x4/+2,5

71. Köves-tetői-sziklaüreg /konglomerátum/ 3,5/+1

72. Köves-tetői-barlang /konglomerátum/ 9x8/+3

73. Köves-tetői-hasadékbarlang /konglomerátum/ 3/+1,5

Szigliget /4450/

74. Szigligeti Vár-hegy Explóziós ürege /bazalt/ 2/+0,6

75. Szigligeti Vár-hegy elpusztult Explóziós ürege /bazalt/ lebontva

Tapolca /4450/

76. Sárkány-barlang /bazalt/ dinamikus jegesbarlang 2,5/-1,3

77. Szentgyörgy-hegyi-barlang /bazalt/ ?

Tihany /4463/

78. Gödrösi Explóziós-barlang /bazalttufit/ 15,8/-6,5

79. Kiss-barlang /bazalttufit/ elpusztult ?­

80. Csimár-barlang /bazalttufit/, elpusztult ?

81. Diósi Seres-barlang /bazalttufit/ elpusztult ?

82. Óvári-barlang /bazalttufit/ 2,5/+1,5

83. Nyereg-hegyi-eresz /bazalttufit+gejzirit/ 22x3/+3,6

84. Forrás-barlang, 4463/1 /gejzirit/ 14/+2,2

85. Nyársas-hegyi-barlang /gejzirit/ 3/+0,6

86. Nyársas-hegyi-üreg /gejzirit/ 3/+0,7

87. Akasztó-hegyi-sziklaeresz /gejzirit/ 2,4/+1,5

88. Fehér-parti 1.sz. barlang /gejzirit/ 10/+0,7

89. Fehér-parti 2.sz. barlang /gejzirit/ 2,1/+0,5

90. Fehér-parti 3.sz. barlang /gejzirit/ 3,5/+0,3

91. Akasztó-hegyi-üreg /gejzirit/ 2,8/+0,3

92. Róka-lyuk /gejzirit/ lefejtve ?

93. Tihanyi-cseppkőbarlang /gejzirit/ lefejtve ?

­94. Aranyház felső ürege /gejzirit/ 2,5/+3,

95. Aranyház alsó ürege /gejzirit/ 2/+1

96. Aranyház beomlott sziklaürege /gejzirit/ eltömve ?

97. Kőfejő gejzírürege /gejzirit/ lefejtve ?­

98. Betömött-barlang /gejzirit/ betömve ?­

99. Hármas-hegyi-gejzírüreg /gejzirit/ lerobbantva ?

100. Hármas-hegyi-eresz /gejzirit/ torzó 2/+1

101. Hármas-hegyi-rombarlang /gejzirit/ lerobbantva ?

102. Hármas-hegyi-átjáróbarlang /gejzirit/ 6,5/+1,5

103. Hármas-hegyi-opálos-üreg /gejzirit/ szétbontva ?

104. Hármas-hegyi-keleti-rombarlang /gejzirit/ szétbontva

105. Kerék-hegyi-gejzírüreg /gejzirit/ szétbontva

106. Kerék-hegyi-üreg /gejzirit/ szétbontva

107. Kerék-hegyi-lyuk /gejzirit/ szétbontva

108. Cser-hegyi-barlang /gejzirit/ betömve ?­

109. Cser-hegyi-rombarlang /gejzirit/ lefejtve ?

110. Szarkád-tetői-barlang /gejzirit/ torzó 2,5/+2,2

111. Szarkádi-üreg /gejzirit/ 2,5/+0,7

112. Szarkádi-sziklaeresz /gejzirit/ 2/+1,7

113. Szarkádi-gejzírbarlang /gejzirit/ 3/+0,6

114. Szarkádi III.kúp 2.ürege /gejzirit/ torzó 4/0,6

115. Szarkádi II. kúp 1.rombarlangja /gejzirit/ szétbontva

116. Szarkádi II. kúp 2.rombarlangja /gejzirit/ szétbontva

117. Hosszú-mezői 1.sz üreg /gejzirit/ lefejtve

118. Hosszú-mezői 2.sz üreg /gejzirit/ lefejtve

119. Hosszú-mező rombarlangja /gejzirit/ lefejtve

120. Csúcs-hegyi-forrásbarlang /gejzirit/ 3/+5

121. Csúcs-hegyi-üreg /gejzirit/ 5/0,8

122. Csúcs-hegyi-alsó-üreg /gejzirit/ torzó 3/+0,7

Vörösberény-Balatonalmádi /4462/

123. Öreg-hegyi-barlang /vörös homokkő ?

Zalahaláp /4450/

124. Halápi-bazaltlyuk /bazalt/ lebányászták ?­

125. Halápi bánya ürege /bazalt/ lebányászták ?

Zalaszántó /4440/

126. Remete-barlang /bazalt/ 39,2/+-20,4

127. Tátikai-hasadékbarlang /bazalt/ 2,5/+3,5

128. Fekete-oszlopos-barlang /bazalt/ 4,3/+-2,8

129. Mágneses-barlang /bazalt/ 3/-1,5

130. Kőudvar felső barlangja /bazalt/ 4/+1

131. Kőudvar alsó barlangja /bazalt/ 5,1/+1

132. Vaskapui-barlang /bazalt/ 2,8/+1

VELENCEI-HEGYSÉG

Nadap /4510/

133. Likas-kő /kvarcit/ ?­

Pákozd /4510/

134. Pogány-kői Kis-barlang /gránit/ ?

Pázmánd /4510/

135. Pázmándi-sziklahasadék /kvarcit/ ?

136. Zsivány-barlang /gránit/ ?

GERECSE

Tata /4630/

137. Angyal-forrási-barlang /homokkő + konglomerát/ 15x17/+5

PILIS

Pilisborosjenő /4820/

138. Ezüst-hegyi-alsó-barlang /homokkő + márga/ ?

139. Szafoklész-barlang /homokkő/ ?­

140. Papp Ferenc-barlang /homokkő/ 400/-60

141. Ezüst-hegyi 4.sz barlang /homokkő/ ?

142. Ezüst-hegyi 5.sz. barlang /homokkő/ ?

BUDAI-HEGYSÉG

Solymár /4772/

143. Budaligeti-bazaltos-barlang /bazalt + mészkő/ kb.10/+-1

VISEGRÁDI-HEGYSÉG

Dömös /4900/

144. Sáros-bükki 1.sz. üreg /andezit/ 2,5/+1

145. Sáros-bükki 2.sz. üreg /andezit/ 3/+1

 

Dunabogdány /4900/

146. Csódi-hegyi-üreg /andezit/ 4x2/+1

 

Esztergom /4900/

147. Loggia-barlang /andezitagglom./ ?

 

Pilisszentkereszt /4900/

148. Hideg-lyuk, Zsivány-zsomb./andezit/ 20/-10

149. Varga-lyuk, Kakas-hegyi-ür./andezitbreccsa/ 10/-10

150. Zsivány-barlang /andezitbreccsa/ megsemmisült ?

151. Remete-lyuk /andezit/ 2/+1,8

152. Őrszem 1.sz. ürege /andezitagglom./ ?­

153. Őrszem 2.sz. ürege /andezitagglom./ ?­

154. Pokol-kői-sziklaüreg /andezitbreccsa/ 4/+3

155. Kamilla-barlang /andezitbreccsa/ 4/+2

156. Kakas-hegyi-üreg /andezitbreccsa/ 2/+2

 

Pilisszentlélek /4840/

157. Hadiút-barlang /andezitagglom./ 5/-3,7

158. Kis-szopláki-sziklaodú /andezitagglom./ ?­

 

Pomáz /4900/

159. Vasas-szakadék I.sz. barlang /andezitbreccsa/ 15/-15

160. Vasas-szakadék II.sz. barlang /andezitbreccsa/ 20/-15

161. Vasas-szakadék III.sz. barlang /andezitbrecesa/ 23/-15

162. Vasas-szakadék IV.sz. barlang /andezitbreccsa/ 15/-15

163. Vasas-szakadék melletti barlang /andezitbreccsa/ 15/-10

164. Kő-hegyi-barlang /andezittufa/ 6/+1,5

165. Kő-hegyi-átjáró /andezittufa/ 3/+2

166. Kis-Kő-hegyi-kőfülke /andezittuta/ ?

167. Kecske-lyuk /andezitbreccsa/ 2,5/+2

168. Vízesési-barlang /andezitbreecsa/ 2,5/+1

169. Domini-barlang /andezit/ 10/+2

170. Robi-lyuk /andezitagglom./ 2/+2

171. Kolevkai-sziklaüreg /andezittufa/ 15/-8

172. Karolina-árok alsó barlangja /andezitagglom./ 7/-5

173. Karolina-árok felső barlangja /andezitagglom./ 6/+2,5

174. Karolina-odú /andezitagglomerátum/ 3x7/+1

 

Szentendre /4900/

175. Sas-kői-barlang /andezit + and.tufa/ 48,3/+1,5

176. Apát-kút-völgyi-barlang /andezit + and.tufa/ 40/+0,5

 

BÖRZSÖNY

Diósjenő /5210/

177. Kámori-odú /andezitagglom./ 12/?

178. Kámori-sziklahasadék /andezitagglom/ 2/-5

179. Kámori-eresz /andezitagglom./ 4/+6

 

Drégelypalánk /5210/

180. Sárkánytörési-sziklaüreg /andezit/ ?

 

Nagybörzsöny /5210/

181. Medve-barlang /andezit/ ?­

182. Rózsabánya andezit ürege /andezit/ 10/+6

 

Nagymaros /5210/

183. Szentmihály-hegyi Remete-barlang /andezitagglom. / ?

 

Perőcsény /5210/

184. Godóvári 1.sz. üreg /andezitagglom./ ?

185. Godóvári 2.sz üreg /andezitagglom./ ?­

 

Szokolya /5210/

186. Haramia-lyuk /andezitagglom./ ?/-3

187. Oltárkő sziklarepedése /andezit/ ?

 

Zebegény /5210/

188. Malom-hegyi kőfejtő sziklahasadéka /andezit/ ?

 

CSERHÁT

Bercel /5223/

189. Berceli-hegyi-üreg /homokkő + andezit/ feltöltődött

 

Buják /5223/

190. Pappenheim-barlang /homokkő/ 11,5 /+2,5

 

Ecseg /5223/

191. Sárkányfürdő-barlang /andezit/ 2/+1,5

192. Nagy Boldogasszony-forrásbarlang /andezit?/ eltömődött

 

Kishartyán /5223/

193. Kőlyuk /homokkő/ mesterségesen tágítva 22/+2

194. Szőlő-hegyi-eresz /homokkő/ 3x12/+2

 

Mátraszőlős /5223/

195. Függő-kői-barlang /andezit/ 3,5/+-3

 

Sámsonháza /5223/

196. Dupla-üreg /andezit/ 3,5/+0,5

197. Sámsonházi-hólyagbarlang /andezit/ lebányászták 3/?

198. Csapás-tetői-barlang / ? / ?

 

MÁTRA

Abasár /5230/

199. Kis-kői-hasadék /andezitagglom./ 4,5/+2,2

200. Kis-kői-sziklaeresz /andezit + and.agglom/ 1,8x4,7/+1,1

201. Tekeres-kői 1-es eresz /andezitagglom./ 2,3/+1,8

202. Tekeres-kői-barlang /andezitagglom./ 3,2/+0,6

203. Torony-alatti-barlang /andezitagglom/ 2x3,6/+0,5

204. Tekeres-kői 2-es eresz /andezitagglom./ 1,7x4/+1,6

205. Tekeres-kői 3-as eresz /andezitagglom./ 3,3x5,4/+1,9

206. Tekeres-kői 4-es eresz /andezitagglom./ 2,2x4,5/+1,8

207. Tekeres-kői-átjáró /andezitagglom./ 5,7/+2,5

208. Tekeres-kői-hasadékbarlang /and.agglom./ 3,4/+4,8

209. Tekeres-kői-lyukas-barlang /and.agglom./ 4,2/+4,8

210. Rónya-kői-barlang /andezitagglomerátum/ 2,6x4,5/+1,7

211. Holló-kői-hasadékbarlang /andezitagglom./ 4,1/+2,9

212. Holló-kői Ypszilon-barlang /andezitagglom/ 5,2/+3

213. Hajnács-kői-eresz /andezitagglom./ 2,5x3,3/+2,8

214. Hajnács-kői-barlang /andezitagglom./ 3,2/+1,5

 

Bátonyterenye /5230/

215. Medve-barlang /nem azonosított, ismeretlen méretű

 

Domoszló /5230/

216. Oroszlán-vári-barlang /nem azonosított, ismeretlen méretű

 

Gyöngyös - Mátraháza /5230/

217. Remete-barlang /andezit + and.agglom./ 6,3x7,9/+2,4

 

Gyöngyösoroszi /5230/

218. Ércbánya 250 m-es szintjének ferde barlangja /trachitandezit/ kb.12 /+?

219. Ércbánya 100 m-es szintjének ürege /trachitandezit/ ismeretlen méretű

220. Ércbánya 200 m-es szintjének ürege /trachitandezit/ ?­

221. Ércbánya 400 m-es szintjének ürege /trachitandezit/ ?

 

Gyöngyössolymos /5230/

222. Csák-kői-riolithasadék /riolit/ 3,2/+3,5

223. Csák-kői-álbarlang /riolit/ 5,1/+0,3

224. Csák-kői Nagy-barlang /riolit/ 133/+-14,5

225. Pádár-barlang /andezit/ betemetve kb. 8-10 m

226. Asztag-kői-üreg /kvarcit/ ?

 

Mátrakeresztes /5230/

227. Vidróczki-barlang / andezit/ 5,1/+1,5

228. Ülés-pataki-barlang /andezitagglom./ 2x3,8/+1,8

229. Ülés-pataki-sziklakapu /andezitagglom./ 1,5x3,2/+1,7

230. Ülés-pataki-sziklaeresz /andezittufa/ 2x5,6/+1,8

231. Vörös-kő-bérci-barlang /andezit/ 4,8/+2,5

232. Szézám-barlang /andezit/ 2,8/+0,8

233. Vörös-kő-bérci-hasadék /andezit/ 5/+0,6

234. Vörös-kő-bérci-odú /andezit/ 2,1/+1,6

 

Mátraszentimre /5230/

235. Csörgő-lyuk /riodácittufa/ 370/-30

236. Dózer-útmenti-barlang /andezitagglom./ 5/+1

237. Kékútmenti-barlang /andezit/ 9,7/+2,5

238. Ágasvári-huzatos-üreg /riodácittufa/ ?

239. Gyula-barlang /andezit/ 3,6 /+2,7

240. Kis Gyula-barlang /andezit/ 2/+1

241. Csörgő-pataki-álbarlang /andezit/ 9,5/+1,2

242. Bárány-kői 1-es barlang /andezit/ 4/+0,5

243. Bárány-kői 2-es barlang, Orosz Mihály barlangja /andezit/ 3,5/+1,6

244. Bárány-kői 3-as barlang /andezit/ 2,4/+0,5

245. Bárány-kői 4-es barlang /andezit/ 3,3/+1

246. Bárány-kői 5-ös barlang /andezit/ 2/+1,7

247. Bárány-kői 6-os barlang /andezit/ 2/+2

 

Parád /5230/

248. Sárkány-lyuk /andezitodácit/ 4,4/-1,6

 

Parádsasvár /5230/

249. Csillám-eresz /csillámos homokkő/ 4x14/+3

250. Patakparti-barlang /homokkő + konglom./ 8x10/+1

251. Déli-homokkőeresz /homokkő + konglom./ 4,5x6/+2

252. Északi-homokkőeresz /homokkő + konglom./ 4,5x5/+2

253. Vasalótalp-eresz /homokkő + konglom./ 4,6x13/+3

254. Mókus bácsi barlangja /konglomerátum/ 14,6/+0,8

255. Kis Mókus-eresz /homokkő + konglom./ 2/+1,1

 

Szuha /5230/

256. Sárkány-gödör /homokkő/ 2x6,7/+2,5

 

MEDVES - AJNÁCSKŐI-HEGYSÉG

Salgótarján /5223/ ­

257. Baglyas-kői-bazaltüreg /bazalt/ 3 részből áll 12/+1

258. Pécs-kői-barlang /bazalt/ lebányászták

 

Salgótarján - Rónabánya /5230/

259. Jansen-barlang /bazalt/ 20,2/-5,8

260. Kis-Szilvás-kői-hasadék /bazalt/ 17,3/-11

261. Sárkánytorok-barlang /bazalt/ statikus jegesbg. 28,4/14

262. Szilvás-kői-barlang /bazalt/ 68/-13,5

263. Vabot-barlang /bazalt/ 8,2/-4,7

 

Szilaspogony /5230/

264. Kis-kői-álbarlang /bazalt/ 2/+0,4

265. Kis-kői-bazaltbarlang, Bárnai-bg. /bazalt/ 30,2/-13,9

 

KARANCS - SÁTOROS

Salgótarján /5223/

266. Farkas-lyuk /andezit/ megsemmisült ?­

 

BÜKK

Bánhorváti /5320/

267. Bánhorváti 1.sz. barlang /andezitagglom./ ?

268. Bánhorváti 2.sz. barlang /andezitagglom./ ?­

 

Egerbakta /5310/

269. Egerbaktai-sziklaodú, Keselyű-lyuk /diabáz/ 4/?

 

Ivád /5310/

270. Nagy-Kőlyuk /homokkő/ ?

 

Nagyvisnyó /5320/

271. Nagyvisnyói-sziklaodú /homokkő/ 6,5/?

272. Nagyvisnyói-kőfülke /homokkő/ ?

 

Tarnalelesz /5310/

273. Szarvaskői-kőlyuk /homokkő/ 10x2/+1

274. Farkaslyuki-kőlyuk /homokkő/ 3x20/+2

275. Debronya-lyuk /homokkő/ ?

 

TOKAJI-HEGYSÉG

Arka /5500/

276. Ravasz-lyuk /riolittufa/ beomlott ?

 

Boldogkőváralja /5500/

277. Boldogkővári-üreg /kovásodott riolittufa/ 5/+1,4

 

Erdőbénye /5500/

278. Erdőbényei-forrásüreg /riolittufa/ ?

279. Arany-barlang /riolittufa/ részben mesterséges 50/+2,2

 

Fony /5500/

280. Lyukas-barlang /andezit/ 3,3/+1,3

281. Odvas-hasadék /andezit/ 2,6/+1,6

282. Omladék-lyuk /andezit/ 2,1/+1,6

283. Fekete-barlang /andezit/ 3,2/+4,2

284. Alacsony-eresz /andezit/ 3,9/+1,6

285. Kis-hasadék /andezit/ 2,2/+1,3

286. Lépcsős-hasadék /andezit/ 2,9/+2,8

287. Fiók-fülke /andezit/ 2/+1,3

288. Kétszobás-barlang /andezit/ 3,8/+1,7

289. Rejtett-eresz /andezit/ 4,5/+0,3

290. Kilátós-barlang /andezit/ 2,7/+1,2

291. Véletlen-barlang /andezit/ 2,7/+1

292. Kutyaház-barlang /andezit/ 2,2/+0,6

293. Kőhotel /andezit/ 3,4/+2,4

294. Sólyom-kői-átjáró /andezit/ 4,3/+1

295. Sólyom-kői-kislyuk /andezit/ 4,3/+0,8

296. Tölgyfás-barlang /andezit/ 4,8/+1,9

297. Sólyom-kői-akna /andezit/ 3,5/-1,8

298. Ülő-fülke /andezit/ 2/+1

299. Őz-eresz /riodácit/ 3,1/+1,6

300. Kajla-barláng /riodácit/ 6,2/+0,8

301. Hameta-barlang /riodácit/ 2,2/+1,4

302. Hárs-barlang /riodácit/ 6,3/+2,1

303. Kecske-barlang /riodácit/ 4,7/+0,8

304. Anda-barlang /riodácit/ 4,3/+0,8

305. Kőgombás-lyuk /andezit/ 2,4/+2,1

306. Kőkapui-sziklaeresz /andezit/ 2,1/+2,1

307. Zsebes-barlang /andezit/ 3,5/+3,5

308. Zsebes-feljáró /andezit/ 6,2/+3,3

309. Zsebes-bivak /andezit/ 2,8/+1,1

310. Kőfedeles-hasadék /andezit/ 2/+2,8

311. Kőkapui-átjáró /andezit/ 16,3/+3,7

312. Ülőke-barlang /andezit/ 3/+3,5

313. Baba-barlang /andezit/ 2,4/+1,5

374. Maldito-barlang /andezit/ 2,3/+2,5

315. Amadé-sziklaeresz /andezit/ 3,2/+1,1

316. Kőszirti-átjáró /andezit/ 2,4/+1,7

317. Y-fülke /andezit/ 2,5/+2,1

318. Guillotine-barlang /andezit/ 3,3/+2,5

319. Mogyorós-barlang /andezit/ 3/+2,7

320. Kürtős-hasadék /andezit/ 4,8/+3,6

321. Teraszos fülke /andezit/ 3,1/+1,5

322. Rókavár-barlang /andezit/ 10,2/+1,3

323. Darazsas-barlang /andezit/ 2,2/+1,3

324. Cseresznyés-barlang /andezit/ 4,7/+2,7

325. Gradual-barlang /andezit/ 32,4/+-5,9

326. Sárkány-lyuk /riolit/ 3,2/+2,9

327. Átjárós-hasadék /riolit/ 2,2/+2,2

328. Lejtős-lyuk /riolit/ 2/+1,4

329. Róka-lyuk /riolit/ 5,8/+1,3

330. Kis-Sárkány-lyuk /riolit/ 2/+1,3

331. Bükkös-eresz /riolit/ 2,5/+3,2

332. Gergely-hegyi-barlang /andezit/

 

Háromhuta /5500/

333. Hasadék-barlang /andezit/ 3,6/+2,2

334. Bodzafás-barlang /andezit/ 3,5/+3,3

335. Nagy-Bivak-barlang /andezit/ 4,8/+3,5

336. Kőfolyás-hasadék /andezit/ 1,5/+1,9

337. Lyukas tetejű barlang /andezit/ 5,1/+1,8

338. Darázsfészek-barlang /andezit/ 2,5/+2,7

339. Erkélyes-barlang /andezit/ 3,5/+3,5

340. Kanyón-barlang /andezit/ 5/+4,3

341. Szépfás-barlang /andezit/ 2,6/+2,8

342. Kis-átjáróbarlang /andezit/ 2,5/+0,5

343. Ablakos-barlang /andezit/ 3/+5,5

344. Rejtett-barlang /andezit/ 7,1/+0,7

345. Párkányos-barlang /andezit/ 2,4/+2,4

346. Északnyugati-átjáró /andezit/ 3,4/+2,4

347. Forrás-sziklaeresz /andezit/ 1,5x3/+2,5

348. Bekecs-hegyi-kőfülke /andezit/ 2,3/+1

349. Bekecs-hegyi-sziklaeresz /andezit/ 3,4/+1

350. Kétablakos-barlang /andezit/ 3/+1,9

351. Déli-barlang /andezit/ 3,2/+1,2

352. Póklak /andezit/ 2,2/+1,9

353. Nehéz-átjáróbarlang /andezit/ 31,5/±5,9

354. Lapos-barlang /andezit/ 4,8/+0,5

355. Macska-lyuk /andezit/ 4/+2,3

356. Lejtős-kőfülke /andezit/ 2,5/+2,4

357. Galériás-barlang /andezit/ 11,3/+5,5

358. Vékony-hasadékbarlang /andezit/ 7,7/+3

359. Kuckós-barlang /andezit/ 2,5/+1,2

360. Tető-barlang /andezit/ 3,7/+0,8

361. Keskeny-hasadékbarlang /andezit/ 2,5/+2,5

362. Magas-hasadék /andezit/ 1,8/+4,8

363. Átbújós-hasadék /andezit/ 2,7/+1,4

364. Rövid-hasadék /andezit/ 1,8/+1,4

365. Első-barlang /andezit/ 6,5/+1

366. Axis-barlang /andezit/ 2/+1,2

367. Szállás-barlang /andezit/ 5/+0,3

368. Szép-barlang /andezit/ 6/+0,7

369. Pengő-eresz /andezit/ 2,8/+1

370. Kéményes-barlang /andezit/ 4/+0,7

371. Háromszög-barlang /andezit/ 8,2/+1,7

372. Kis-fenyő-sziklarepedés /riolit/ 2,2/+1,7

373. Mikufüsz-barlang /andezit/ 2,1/+1,6

374. Mimás-barlang /andezit/ 7,3/+0,6

375. Mikkam-barlang /andezít/ 7/+0,5

376. Minaleső-barlang /andezit/ 3/+0,6

377. Qulan-barlang /andezit/ 3,5/+3.6

378. Alaplap-barlang /riodácit/ 2,5/+2,5

379. Debibi-barlang /riodácit/ 3/+1

380. Háromtörzsű-fa-barlang /riodácit/ 8,7/+1

381. Sírbolt-barlang /riodácit/ 2,7/+1,7

382. Tokár-fülke /andezit/

383. Tokár-körbarlang /andezit/

384. Tokár-tetői-barlang /andezit

 

Kishuta /5500/

385. Kastély alatti-sziklaeresz /riolit/ 2,4/+0,6

386. Kastély alatti-kőfülke /riolit/ 2,4/+0,6

387. ÉPFU-sziklaüreg /riolit/ 1,6/+1,8

388. ÉPFU-sziklaeresz /riolit/ 1,4x3,9/+0,4

389. Avar-barlang /riolitos perlit/ 2,5/+0,8

390. Nagykő-barlang /riolitos perlit/ 2,6/+1

391. Lackó-barlang /riolitos perlit/ 2,4/+3

 

Komlóska /5500/

392. Döglött róka barlang /andezit/ 5/+1

393. Labirintus-barlang /andezit/ 7,5/+1

 

Legyesbénye /5500/

394. Nagy-barlang /riolittufa/ 24,5/+3,3

395. Kis-barlang /riolittufa/ 12,5/+2,6

396. Felső-barlang /riolittufa/ 9,5/+3

397. Fuló-hegyi-odú /riolittufa/ 2,7/+0,5

398. Fuló-hegyi-fülke /riolittufa/ 2,2/+1,3

399. Nagy-szirti-hasadék /riolittufa/ 3,4/+0,7

400. Kormos-fülke /riolittufa/ 2,6/+1,2

401. Törmelékes hasadékbarlang /riolittufa/ 4/+2,6

402. Ferde-hasadékbarlang /riolittufa / 3/+1,5

403. Kis-szirti-hasadék /riolittufa/ 1/+2

 

Mikóháza /5500/

404. Mikóházi jeges üregek /riolitos perlit/ beomlottak

 

Monok /5500/

405. Béla-barlang /riolit/

 

Nagybózsva /5500/

406. Bózsvai-sziklahasadék /riolit/ 3/+1,2

407. Háromlyukú-barlang /riolittufa/ 7,5/+0,8

408. Emberkő-barlang /riolittufa/ 3,9/+2,1

409. Timpanon-barlang /riolittufa/ 2,8/+0,6

410. Szuhai-kőeresz /riolittufa/ 2,3/+0,7

 

Nagyhuta /5500/

411. Dusán-barlang /riolitos perlit/ 2,6/+1,7

412. Calzón-lyuk /riolitos perlit/ 2/+0,7

 

Regéc /5500/

413. Csúcs alatti barlang /andezit/ 2,5/+1,1

414. Esőbeálló-barlang /andezit/ 3,1/+1,8

415. Ablakos-üreg /andezit/ 2,5/+0,7

416. RV-barlang /andezit/ 2,9/+1

417. Nagygambis-barlang /andezit/ 5,6/+3

418. Megtört-hasadék /andezit/ 11,3/+8

419. Átjáró-hasadék /andezit/ 4,8/+3,2

420. Beállós-barlang /andezit/ 5,6/+5,8

421. Átmenő-barlang /ancdezit/ 2/+1

422. Beülős-barlang /andezit/ 2/+2

423. Völgyrenéző-barlang /andezit/ 2/+0,6

424. Zivataros-barlang /andezit/ 3,2/+0,9

425. Kis-hasadék /andezit/ 1,9/+2,1

426. Nagy-hasadék /andezit/ 5,4/+4,6

427. Rózsa Sándor-barlang /andezit/ 45,6/±13,9

428. Páfrányos-barlang /andezit/ 4,5/+0,8

429. Bivak-barlang /andezit/ 7,5/+1,4

430. Kocka-barlang /andezit/ 3,1/+1,3

431. Hasadék-barlang /andezit/ 10,2/-1,3

432. Kis-hasadékbarlang /andezit/ 4,2/+1,1

433. Lenti-barlang /andezit/ 3,4/+1,2

434. Rókás-álbarlang /andezit/ 21,2/+-3,6

435. Átjárós-álbarlang /andezit/ 3/+1,4

436. Lyukacsos-álbarlang /andezit/ 5,8/+2,5

437. Oldalköves-álbarlang /andezit/ 2/+0,8

438. Ferde-barlang /andezit/ 3/+4, 5

439. Ereszes-barlang /andezit/ 8,4/+4,4

440. Guanós-barlang /andezit/ 6,9/+3,9

441. Gyökeres-barlang /andezit/ 3/+1,5

442. Smirgli-barlang /riolit/ 8,8/+2,7

443. Hasalós-barlang /riolit/ 3,5/-0,7

444. Napkelte-eresz /riolit/ 3x9/+3

445. Napnyugta-eresz /riolit/ 2x3/+3

446. Regéci vár barlangja /riodácit/ 40/+6,5

447. Aranybánya-barlang  /andezit/ 4,7/+2,9

448. Lépcsőház-barlang /andezit/ 3,5/+1,7

449. Befele-barlang /andezit/ 2/1,7

450. Szivárgó-barlang /andezit/ 3,2/+1,8

451. Oldal-barlang /anddezit/ 3/+1,8

452. Hétszázas-barlang /andezit/ 5,3/+2,3

453. Szár-kő-barlang /andezit/ 3,1/+1,3

454. Ördög-barlang /riolit/ 2,5/1,9

455. Málnás-barlang /riolit/ 3,4/+1,4

456. Erdészeti pont-barlang /riolit/ 3,8/+1,8

457. Viszhang-lik /riolit/ 2,6/+0,9

458. Gumimaci-barlang /riolit/ 4,4/0,5

459. Bicska-lik /riolit/ 2,8/+0,8

460. Vadember-barlang /andezit/ 3,2/+3,2

461. Omladékos-barlang /andezit/ 2,2/+2,2

462. Kávéfőző-barlang /andezit/ 3,10/+2,6

463. Magas-barlang /andezit/ 3,40/+5,0

464. Omlett-barlang /andezit/ 4,3/+3,5

465. Atlasz-barlang /andezit/ 4,5/+5,1

466. Esős-barlang /andezit/ 4,8/+2,3

467. Forrás-barlang /andezit/ 4/+1,2

468. Balkonos-barlang /andezit/ 4,5/+1,3

469. Elágazó-barlang /andezit/ 4,2/+1,3

470. Kecskedarázs-barlang /andezit/ 3,2/+1,8

 

Sárospatak /5500/

471. Alsó-barlang /andezit/ 3,3/+0,7

472. Felső-barlang /andezit/ 4,4/+0,4

473. Végardói 27-es fúrás üregei ?

 

Telkibánya /5500/

474. Gönc-pataki-barlang /riolit/ 4,5/+2,9

475. Rom-barlang /andezit/ 3,5/+1,6

476. Nagy-kő-barlang /andezit/ 6,5/+1,9

477. Lepke-barlang /andezit/ 6,4/+2,1

478. Kunyhó-barlang /andezit/ 3,1/+-1,4

 

A nem karsztosodó kőzetekben levő barlangnak nevezett mester­séges üregek:

 

Abasár

479. Aba Sámuel sírürege /andezittufa 3/+1

480. Csepje-tetői-akol /andezitagglomerátum/ 14/+2

 

Balassagyarmat

481. Márton-lyuk /homokkő/ ?

 

Bátonyterenye /Kisterenye/

482. Kisterenyei felhagyott tárók (riolittufa + kőszén/ ?

 

Bodony

483. Sóscseri Kerékvár üregei /nem azonosított ?­

 

Celldömölk

484. Robbantó-barlang /bazalt/ 3x5/+1,5

 

Dömös

485. Vizes-barlang /andezitagglom./ 250/+1,5

 

Drégelypalánk

486. Drégelyvár alatti barlang /andezit/ ?

 

Ecseg

487. Takács-pince, Remete-bg. /andezittufa/ 6/+2

 

Egerszalók

488. Egerszalóki-pásztorkunyhó / ? / ?

 

Erdőbénye

489. Ligetmajori-táró /andezitagglomerátum/ 6,5/+-2

 

Gyöngyössolymos

490. Malomköves-csarnok /riolit/ 19,5/+3,5

491. Nyugati-vakablak /riolit/ 3,3/+2,2

492. Déli-vakablak /riolit/ 3,3/+1,6

 

Hasznos

493. Almássy-pince /andezit/ kb.80-100 m

 

Kishuta - Kőkapu

494. Patakparti-pince /riolit/ 6,8/+2,5

495. Tóparti-kőfülke /riolit/ 2,3/+2,5

 

Nógrád

496. Nógrádi vár barlangja /andezit/ ?­

 

Pákozd

497. Báracházi-barlang /lösz/ 20/+1

 

Parád

498. Vörös-vári-táró /andezittufa/ 39,5/+-7

 

Pomáz

499. Vízesés alatti barlang /andezitagglom./ 15/+15

500. Y-ágú-barlang /andezitagglomerátum/ kb. 40/+1.5

501. Weislich-barlang /andezitagglom./ 47/+-17,5

 

Regéc

502. Aranybánya-táró /andezit/ 7/+1,7

 

Sárospatak

503. Lakóház-barlang /riolittufa/ 12/+3,7

504. Ablak-barlang /riolittufa/ 4,3/+2,1

505. Béka-barlang /riolittufa/ 3,5/+2,4

 

Sirok

506. Siroki 1.sz. barlanglakás /riolittufa/ ?

­507. Siroki n.sz. barlanglakás /riolittufa/ ?

Szentendre

508. Dömötör-kapui-barlang / ? / 10/+1,5

Szentkút

509. Remete-barlang /homokos agyagmárga/ 7 üreg kb. 40m

Szilaspogony

510. Kis-kő felső tárója /homokkő + bazalttufa/ 13/+1,8

511. Kis-kő alsó tárója /bazalttufa/ 8/+1,8

Szurdokpüspöki

512. Remete-lik /riolittufa/ 3,8/+1,5

Telkibánya

513. Telkibányai-jeges-üreg, Telkibányai-jégbarlang /riodácit/ 30,8/+1,9

 

Tihany

514. 1.sz. Barátlakás /bazalttufit/ 4x3/+2

515. 2.sz. Barátlakás /bazalttufit/ 9x4/+3

516. 3.sz. Barátlakás /bazalttufit/ 8x5/+2

517. 4.sz. Barátlakás /bazalttufit/ 10x4/+3

518. 5.sz. Barátlakás /bazalttufit/ 8x8/+2

519. 1.sz. Leánylakás /bazalttufit/ 4x3/+

520. 2.sz. Leánylakás /bazalttufit/ 4x3/+2