Eszterhás István

BARLANGBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

 

A kollektívánkhoz csatlakozó barlangkutatók biológiai megfigyelésket és fajmeghatározásokat is végeztek. E tevékenység kötődött egy-egy barlangos táj komplex feldolgozásához. Így ilyen jellegű megfigyeléseink, meghatározásaink kapcsolódnak a Tokaji-hegység, a Kovácsi-hegy, a Geleméri-fennsík barlangjaihoz. Továbbá tanácsokkal szolgáltunk a szegedi denevérvédőknek, akik a Bakonyban végeztek denevérszámlálást és szivességből meghatároztuk a Gánti-barlangban csapdázott rovarokat.

A Tokaji-hegység barlangjaiban észlelt élőlények

növények:

-         Algák /Algae/, ezeket nem mi vizsgáltuk, hanem Kol Erzsébet, aki a Telkibányai-jeges-üregben több alkalommal tett észrevételeit és megállapításait az „Algológiai vizsgála­tok a Sátorhegység jeges barlangjában” /Bot.Közl. 1958. XLVII. köt. 1-4.füz. Bp. p. 43-50/ és a „Kriobiológiai vizsgálatok a Magyar Középhegységben - Bükk- és Sátor-hegységben” /Hidr. Közl. 1962. 42. évf. 5.sz. Bp. p. 434-438/ című tanulmányaiban adta közre.

-         Gombák /Fungi/ fehér penészbevonatot tapasztaltunk a Gönc-pataki-barlang nedves falán.

-         Mohák /Bryophyta/ a Telkibányai-jeges-üreg moháival Győrffy István foglalkozott, melyekről „A Sátorhegység jeges barlangja és környékének mohái” /Ann. Hist-nat. Mus. Nation. Hung. 1957/ és ennek német nyelvű változatában adott hírt.

-         Erdei pajzsika /Dryopteris filix-mas/ a Kis-Péter-menny­kő Páfrányos-barlangjának előterében él.

-         Kocsánytalan tölgy /Cuercus petraea/ gyökerei belógnak a Rózsa Sándor-barlangba, ugyanitt egy lapátnyélni vastag­ságú gyökér is kúszik a barlangoldal lejtős falán; to­vábbá névadója a nagy-szarvas-kői Gyökeres-barlangnak, ahol a barlang aljának felszínén kúszik végig egy karvastagságú gyökér, kijelölve az üreg tengelyét.

-         Hárs /Tilia hibrid/ a bagoly-kői Hárs-barlangból három hárstörzs hajlik ki, az üreg belsejének alján pedig combvastagságú gyökér kúszik végig.

állatok:

-         Erdei ganéjtúró bogár /Geotrupes stercorosus/ került elő a nagy-oldal-tetői Mikkam-barlangban.

-         Legyek /Brachycera/, meg nem határozott fajú egyedek soka­ságát tapasztalták a nagy-oldal-tetői Qulan-barlangban.

-         Dalos szúnyog /Culex pipiens/ fordult elő a sárkány-törés-völgyi Róka-lyukban.

-         Kutyabenge araszoló /Triphosa dubitata/ barlangkedvelő lepkét találtunk a Kis-barlangban, a Rózsa Sándor-barlangban, a Póklakban, a Galériás-hasadákbarlangban és a Róka-lyukban.

-         Vörös csipkésbagoly-pillét /Scoliopterys libatrix/ fordult elő a Rózsa Sándor-barlangban.

-         Nappali pávaszem /Inochis io/ szintén barlangkedvelő, találkoztunk példányaival a Kis-barlangban és a Rózsa Sán­dor-barlangban.

-         Barlangi keresztespók /Meta menardi/ egyedeit tapasztaltuk a Rózsa Sándor-barlangban, a Gönc-pataki-barlangban, a Póklakban, a Nehéz-átjáróbarlangban, a Galériás-hasa­dékbarlangban, a Mikkam-barlangban, a Minaleső-barlang-­ban és a Róka-lyukban.

-         Sárgahasú unka /Bambina variegata/ tömegesen fordult elő a megyer-hegyi Béka-barlangban.

-         Barna varangy /Bufo bufo/ szintén a Béka-barlangban volt.

-         Kis patkósorrú denevér /Rhinolophus hipposideros/ jelenlétét a Rózsa Sándor-barlangban és a Guanós-barlangban tapasztaltuk.

-         Bagoly /Strigidae/, meg nem határozott faj köpetét, ill. a madár láttáról szóló beszámoló erősíti meg, hogy a sárospataki Mandulás Felső-barlangját olykor baglyok lakják.

-         Vörös róka /Vulpes vulpes/ jelenléte, illetve nyomai tapasztalhatók a Döglött róka-barlangbon, a Rókás-álbarlangban és a Róka-lyukban.

-         Őz /Capreolus capreolus/ rendszeresen vackol az Őz-ereszben és a Forrás-ereszben.

-         ismeretlen kisemlős ürüléke található a Rózsa Sándor-barlangban.

A Kovácsi-hegy barlangjaiban észlelt élőlények

növények:

- Leptodon smidtii moha a bazaltutcai barlangok előterében él.

állatok:

-         Orsócsiga /Lacinaria sp./ egyedeit a Vadlány-likban láttuk.

-         Korongcsiga /Aegopis verticillus/, e ritka csigafaj főként a Kovácsi-hegyen él, itt viszont szinte mindegyik barlangban elő is fordul.

-         Éticsiga /Helix pomatia/ alkalmi vendég a barlangokban, így a Vadlány-likban is.

-         Orobainosoma hungaricum, ritka bogár a Vadlány-likból.

-         Hungarosoma bokori szinten kevésbé ismert bogár a Vadlány-likban is előfordul.

-         Tegzes /Stenophylax permistus/ a Vadlány-likban is előfordul.

-         Dalos szúnyog /Culex pipiens/-ot a Görbői-hasadékbarlang­ban találtunk.

-         Iszapszúnyog /Limonia nubeculosa/ szinte mindegyik bazaltutcai barlangban előfordul, bizonyára a fennsíki láptavak közelsége miatt.

-         Vörös csipkésbagoly-pille /Scoliopterys libatrix/ jelen­léte a Vadlány-likban, a Lepkés-barlangban, a Kőajtós-barlangban néha tömeges.

-         Barlangi keresztespók /Meta menardi/ valamennyi bazaltutcai üregben él.

-         Kaszáspók /Nelima sempronii/ a Bazaltutcai-kőfülkében volt.

-         Hegyesorrú denevér /Myotis blithi oxignathus/ a Vadlány-likban fordul elő rendszeresen.

 

A Kádártai-forrásbarlang élőlényei

 

növények

-         Fürtös zöldmoszat /Pleurococcus vulgaris/

-         Lápi ligetmoha /Mnium seligeri/

-         Érmoha /Philontis culcarea/

állatok:

-         Közönséges bolharák /Gammarus fossarum/

-         Karimás ikerszelvényes /Polydesmus complantus/

-         Gyötrő szúnyog /Aedes vexanus/

-         Dalos szúnyog /Culex pipiens/

-         Gombaszúnyog /Mycetophilia sp, /

-         Árvaszúnyog /Chironomus sp./

-         Közönséges állaspók /Tentragantha extensa/

-         Hegyi zugpók /Tegenaria ferruginea/

 

A Gánti-barlangban csapdázott anyag fajai

-         Ugróvillás /Folsomia candida/ 1 drb.

-         pecebogár /Choleva spedicea/ 39 drb

-         /fehete/ pecebogár /Choleva sp./ 2 drb

-         /nagyobb/ holyva /Coprophilus sp./ 2 drb

-         /kisebb/ holyva /Philonthus sp./ 1 drb

-         árnyéklégy /Sciara thome/ 13 drb

-         Erdei szúnyog /Aedes cantanus/ 4 drb

-         Púposlégy /Metopina sp./ 6 drb