VÉRTES LÁSZLÓ

1914 – 1968

 

 

Augusztus 7-én a Várbarlang labirintusát járta szakemberek egy csoportjával és lelkesen tervezgetett: hol és hogyan alakítsuk ki ott az új barlangtani kiállítást. Vállalta, hogy egy külön teremben bemutatja a barlanglakó ősember életét, eszközeit. Hazafelé útban pedig terveiről beszélt: a vértesszőllősi leletek monográfiájáról és arról, hogyan Fogja megszólaltatni elektronikus számítógépek segítségével . a paleolitokat, az előember eszközeit, hogy azok az emberréválás nagy titkairól valljanak.

És 1968. augusztus 20-án, 54 éves korában elhunyt dr. Vértes László ősrégész, a történettudományok doktora, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat vezetőségi tagja.

Nehéz elhinni, hogy örökre eltávozott tőlünk, hogy nincs többé Vértes Laci, a hevesen vitatkozó, sokszor csípősen gúnyoros, mindig harcos, mindig segítőkész, csillogó szemű, csupa élet örök kamasz, a lelkes, szívós, fáradhatatlan, szellemes ötletekből kifogyhatatlan kutató, aki mindig szívügyének érezte a magyar barlangkutatást, részt vállalt gondjainkból és együtt örült sikereinknek.

A természet kutatására irányuló érdeklődése vezette a barlangkutatók közé. 1936-37-ben kapcsolódott be a Természetbarátok Turista Egyesületének barlangkutató csoportjába, velük kutatott a Legény- és Leány-barlangban. 1939-ben Kadic Ottokár vezetésével a Solymári-barlang ásatásán dolgozik. Sorban megismerkedik az ország jóformán minden számottevő barlangjával. 1941-ben az Istállóskői-barlangban ás, de akkor még komolyabb tervszerűség nélkül. 1943-ban ismét a Solymári­barlang ásatásán találjuk, ekkor már a Magyar Nemzeti Múzeum alkalmazásában. Az ásatás vezetője, Tasnádi-Kubacska András így emlékezik erre: „Tíz méteres mélység fölött, egy szál kötélen Függve faragta ki feje fölött a szívós vörös agyagból a hófehér ősállati csontokat. Ha a mészkőhegy végeláthatatlan hasadékában az évezredes törmelék meglazul, menthetetlenül maga alá temeti a bányalámpa fényénél vesződő gyűjtőt. Egymagában dolgozott, a halálraszántak bátorságával." Munkáját a háború félbeszakította és őt távoli vidékekre sodorta.

A felszabadító csapatokkal tért vissza Budapestre és útja a Nemzeti Múzeumba vezetett, ahol a Múzeum keretében szervezett Barlang Felügyelőség vezetését hízták rá. Belevetette magát a barlangi kutatómunkába. 1946 tavaszán folytatja a háború megszakította solymári ásatást; nyáron a Magyar Barlangkutató Társulat és a Természetbarátok Turista Egyesületének közös expedíciójával a Mecsekben találjuk a Mély-völgyi-kőfülke és néhány más barlang ásatásánál; ősszel pedig a Pilissszántói II-kőfülke kitöltésében kutat. Ezekről a munkáiról később sorban jelennek meg dolgozatai. Érdeklődése közben az őslénytan felől egyre inkább az ősrégészet fele fordul.

1947-ben kutató expedíciót szervez a Bükkbe és megkezdi az Istállóskői-barlang ásatását. „Ez volt életem első szakszerű ásatása, - írja erről később. ­Ez volt az első igazi nagy kaland, a felfedező út egy új és eddig ismeretlen világba . . ." A barlangban kiássa és Budapestre a Múzeumba szállítja az ősember tűzhelyét. A következő évben is az Istállóskői-barlang ásatásán dolgozik; majd az Upponyi-kőfülkékben ásat és Istállóskőhöz csak túrák során jut el. Azután újból visszatér és 1950-51-ben ásatások sorát bonyolítja le az Istállóskői-barlangban. Eredményeiről utóbb dolgozatokban számol be és megfrja az ötéves ásatás izgalmasan érdekes történetét is, a Medveemberek krónikáját.

1951-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Őskőkori Gyűjteményének vezetője lett. Korszerű módszerekkel új ásatásokat vezet ezután a klasszikus paleolitos lelőhelyekre: a Subalyukba, a Szeleta-, Peskő-, Lambrecht Kálmán-, Szelim-, Jankovich-, Bivak- és Kis- kevélyi-barlangokba, hogy csak néhány példát ragadjak ki a sok közül. Ás a Baradlában és részt vesz a Béke-barlang feltárásában. Rengeteg munkát fektet a-tatai lelőhely új ásatásába. Sorban jelennek meg dolgozatai, értekezései, tatai monográfiája és kitűnő ismeretterjesztő írásai.

É(ete legnagyobb eredményét vértesszőllősi ásatása hozza meg, ahol 1963-ban feltárja az előembernek az ősi karsztforrások által évszázezredek alatt lerakott mésztufarétegeibe ágyazott, közel félmillió éves települését. Két év múlva ugyanitt sikerül kiásnia a Sinanthropus-szal egyidős vértesszőllősi előember tarkócsontmaradványát, végül egy páratlan tudományos értékű lábnyomos felületet tárt itt fel. Élete utolsó öt esztendejének minden energiaíját Vértesszőllősre összpontosította. Az egész tudományos világot lázba hozó leletek feltárásán túl

sikerűlt elérnie, hogy a vértesszőllősi lelőhelyet, az előember feltárt telepét, konzerválva, védett területként bemutathatóvá tették. Ezernyi munkája közepette megírta Kavicsösvény címen a vértesszőllősi feltárás öt esztendejének izgalmas eseménytörténetét. De a tervezett nagy munkát, a vértesszőllősi telep komplex monográfiáját már nem tudta befejezni. És nem tudta betáplálni a komputerba a több éves munkával már elkészített sokezernyi adatkártyát, hogy választ kapjon az emberréválás nagy kérdéseire.

Húsz esztendőt töltött az őskőkorszak kutatásával. Kezdetben a paleolitok tipológiája érdekelte; később a matematikai statisztika régészeti módszerei felé fordult és dolgozataiban egyre inkább a számok, indexek, arányok ítéletére támaszkodott. Utóbb a munkaeszköz megszületésének és fejlődésének történeti alakulása, s ennek törvényszerűségei vonták magukra figyelmét és hogy e nagy kérdések megoldásához a legkorszerűbb eszközöket, az elektronikus számítógépeket, a komputereket is felhasználhassa, ötvenéves fejjel a magasabb matematikába is beledolgozta magát. „Rájött -- írja róla Kretzói Miklós - hogy az indexek, mutatók, számok mögött ott rejtőzik a létért való szakadatlan küzdelemben legősibb munkaeszközeit alakítgató emberelőd első botladozó ötlete, gondolata, fogalomalakítása is. Vizsgálatai megszakadtak; sokáig nem fogunk választ kapni azokra a kérdésekre, melyeknek megoldása közelében járt már. Ezért veszített Vértes Lászlóban az ősrégészet tudományterülete sokkal többet, mint egy kiváló régészt, - az emberréválás alapproblémáinak avatott interpretálóját veszítette el benne; tudományterülete új távlataiba hatoló tudós kezéből hullott ki idő előtt az alkotó toll".

Társulatunk megalakulásának időszakában (1910) a magyar barlangkutatás fő tudományterülete az ősrégészet, az ősemberkutatás volt. Ennek a nagy hagyományokkal rendelkező barlangi tudománynak nemzetközi tekintélyű művelőjét veszítettük e1 Vértes Lászlóban. Alig több mint három évtized alatt az amatőrből a világ tudományos életének élvonalába küzdötte fel magát, ahol önálló frontszakaszt vívott ki magának. Új utakat tört tudományterületén; mert és tudott új módon, új szemlélettel , új eredményeket feltárni az ősrégészet tudománya és az egész gondolkodó emberiség számára.

Nagyszerű életműve - még befejezetlenül is ­a magyar barlangkutatás legnagyobb alakjai közé emeli.

 

Dr. Dénes György