MKBT - Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

MKBT - Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

Az osztrák barlangos biztosítás új feltételei

E-mail Nyomtatás PDF

KOLLEKTÍV BALESETBIZTOSÍTÁS

Az Osztrák Barlangkutatók Egyesülete (VÖH) tagjai számára megújította a kollektív balesetbiztosítást az Allianz-Elementar Biztosítónál az alábbi feltételekkel.

Általános feltételek
Biztosított személy:
a VÖH által bejelentett tagok (haláleset esetén kedvezményezett a törvényes örökös).

Biztosítási összegek: érvényes 2015. 01. 01-től.
Tartós rokkantság: 20 000 €  (100%-nál; szolgáltatás 25%-onként)
Haláleset: 2500 €
Baleseti költségek: 40 000 € (kivéve magánklinikai, magánrendelői költségek)
Keresési és mentési költségek: 40 000 €

Részletes feltételek
A biztosítási védettség érvényes minden szabadidős balesetre, kivéve az ausztriai lakó- és háztartási környezetet.  Nem érvényes a biztosítás légi sportokra és gépkocsibalesetekre. Ér-vényes azonban alapszabálynak megfelelő egyesületi tevékenységhez használt közlekedési eszközök (magán gk. is) balesete esetén. A biztosítás az egész Földre érvényes. A biztosítási összeg együtt érvényes a mentési és szállítási költségekre, és kiegészítik az esetlegesen meg-lévő egyéb biztosításokat (bankkártyabiztosítást is).
Tartós rokkantság. A szolgáltatás 25%-os rokkantsági foknál kezdődik.

A baleset fogalma: Baleset akkor áll fenn, ha a biztosított személy hirtelen kívülről a testére ható esemény (baleseti esemény) következtében önkéntelen egészségkárosodást szenved.  Balesetnek számítanak az alábbi események is: végtagok ficama, végtagok és a csigolya menti izmok, inak, szalagok rándulása, szakadása, valamint meniszkuszsérülések.

Baleseti költségek: Az itt megadott biztosítási összegekből a baleseti költségek megtérítésre kerülnek, amennyiben ezek a baleset napjától számított 2 éven belül keletkeznek. A baleset következményeinek megszüntetését célzó, orvosi előírás szerint szükséges gyógykezelések költségei ugyancsak baleseti költségnek számítanak. Ide számítanak a betegszállítás szüksé-ges költségei is.

Kizáró okok: kizáró okok többek között az alkohol, kábítószer vagy gyógyszer általi befolyásoltság. Ugyancsak kizáró ok a részvétel versenyeken (repülés, ejtőernyőugrás, motor-sportrendezvények és háborús események).

Minden személy (nem osztrák állampolgár is), aki tagja egy osztrák barlangos egyesületnek, biztosítva van. Előfeltétel az egyesületi tagság és a tagdíj megfizetése. A  magyarok biztosítása a Bécsi és Alsó-Ausztriai Barlangkutató Egyesület tagságán keresztül működik.

A tagsági igazolvány (a biztosítás mellett) Ausztria területén található menedékházak zömében 50%-ig terjedhető szálláskedvezményre, kiépített szurdokok, esetenként felvonók kedvezményes látogatására, használatára is jogosít.

Kapcsolattartó: (baleset esetén azonnal értesíteni):
Thomas Exel Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.   
Tel.: 0699/18 21 91 17

 

Adó 1%

E-mail Nyomtatás PDF

Kedves Barlangkutató Társaink!

Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tevékenységét hazánk föld alatti természeti értékeinek védelme érdekében.
Adószámunk: 19815802-1-41


Köszönjük.

 

Közvélemény kutat ás

E-mail Nyomtatás PDF

Kedves Társulati Tagság és már/még NemTagság!

Hogy az új alapszabályunk (Társulatunk) ne csak a bíróságnak, de nektek is tetsszen, kérem, minél többen szánjatok egy percet arra, hogy véleményt nyilvánítotok ebben a kérdésben itt: http://www.poll-maker.com/poll265138xD1D24917-10 . A terjedelmesebb „egyéb” válaszok jöhetnek hozzám e-mailben ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) vagy az MKBT Facebook profiljára is. Kérlek, segítsetek ezzel (is) jobb MKBT-t faragni.

Bővebben...
 

Ritka ponfelhő felvétele 3d felületmodellhez

E-mail Nyomtatás PDF

avagy,
Szegény ember lézerszkennere

Dis barátom tett egy kis utalást arra a múltkor, hogy egy kis csapat Gáti Attila vezetésével fejleszt nálunk egy új, világszínvonalú térképezési módszert. Ennek a segítségével a hagyományos nézetrajzoknál nagyságrendekkel informatívabb 3D-s térképeket lehet alkotni lézerszkenner nélkül.
A DISTO-X térképező műszerre alapozva poligonpontonként ~ 200 megfelelően elhelyezett mérésből rekonstruálható a járat kiterjedése olyan helyeken is ahol a hagyományos lézerszkennert esélyünk sem lenne használni (szűk járatok, kötéltechnikás szakaszok, erős csepegés alatt, stb...)
Eddig több száz métert mértünk fel a módszerrel a Bányászban (https://www.youtube.com/watch?v=lif9-eer9qE) és más bükki barlangokban, aminek során kialakult egy viszonylag stabil algoritmus. Most azért fordulunk hozzátok, mert ahhoz hogy erre alapozva egy felhasználóbarát programot tudjunk alkotni egy nagyságrenddel több tesztadatra van szükségünk.
Olyan emberek, egyesületek jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek saját DISTO-X1 vagy X2 műszerrel és hajlandóak tesztelőként segíteni a munkánkat!

Ez azt jelenti, hogy részt tudnak venni a felméréseinken, vagy 2 hónapon belül fel tudják mérni egy-egy jelentősebb ~100m-es nagyságrendű barlang, barlangszakasz pontfelhőjét, amit visszakapnának feldolgozva, mi pedig tesztelnénk rajta a programot.

Bővebben...
 

ÉLETBEVÁGÓAN FONTOS MKBT KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

E-mail Nyomtatás PDF

2015. május 9-én lesz az MKBT küldöttközgyűlése. A jogszabályok megváltozása miatt ezen a küldöttközgyűlésen sort kell kerítenünk az MKBT Alapszabály módosítására, ami  lehetőséget nyújt a Társulat működésének új alapokra helyezésére is. Az Alapszabály változásai miatt a tisztújítást csak az új Alapszabály bírósági elfogadása után célszerű véghezvinni, ezért arra egy később tartandó (küldött)közgyűlésen kerül sor.

A május 9-i küldöttközgyűlés napirendi pontjai: 2014-es beszámoló és 2015-ös munkaterv elfogadása, tájékoztatás az Alapítvány munkájáról, alapszabály módosítás, elnökség mandátumának meghosszabbítása az új Alapszabály bíróság általi el-fogadásáig. A május 9-i küldöttközgyűlés csak szervezeti alkalom lesz, az éremosztás és egyéb méltatások egy későbbi alkalommal kerülnek sorra. A közgyűlésen megvitatandó javaslatok tartalmát a gyűlés előtt időben ismertetjük a tagsággal.
Az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban az egyéni tagok részére (területi) küldöttállító gyűléseket hívunk össze a választmány által meghatározandó helyeken és időpontokban. Ezt előkészítendő 2015. március 17-én 18 órára választmányi ülést hívunk össze a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületébe.
A fenti szoros menetrendet az indokolja, hogy a jogszabályok megváltozása miatt az alapszabályt módosítani kell, ha ezt elmulasztjuk, a bíróság megszün-tetheti a Társulatot. Ezért szükséges, hogy minél nagyobb létszámban vegyetek részt az összes döntéshozó szerv munkájában. Kérjük, a fentieket minden le-hetséges fórumon továbbítsátok a tagság felé, és kísérjétek figyelemmel az ez-zel kapcsolatos tájékoztatást a levelezőlistákon, a www.barlang.hu honlapon és az MKBT Facebook profilján.

 

Az MKBT Tájékoztató március-áprilisi száma megjelent

E-mail Nyomtatás PDF

Az MKBT Tájékoztató 2015. március-áprilisi száma megjelent.
Letölthető a Dokumentumtárból, ide kattintva.

 

A Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat Oktatási Szakosztályának 2014-éves beszámolója

E-mail Nyomtatás PDF

Ez évben folytattuk az előző évben (2013-ban) megkezdett, új rendszerű Kutatásvezetői tanfolyamot, amelyben a gyakorlati képzésre helyeztük a hangsúlyt. Az elméleti és gyakorlati képzéssel a gyakorlatvezetők több alkalommal, kis csoportokban foglalkoztak, amelynek logisztikai szervezése az interneten történt. A képzés, Polacsek Zsolt vezetésével, sikeres szakmai kirándulásokkal lett kiegészítve.

A barlangi kutatásvezetői záróvizsgát márciusban 13 személynek sikerült letennie.

A 2014-es évben tavasszal és ősszel, megszokott terv szerint, Technikai 2.-es tanfolyamot szerveztünk. A két tanfolyamon 20 fő kapott egyhetes képzést Szögligeten a beszerelés-technika fortélyairól.

Tavasszal hosszas egyeztetés után elkészítettük az Oktatási Módszertani alapelveket és a Vizsga szabályzatot, amellyel világossá tettük mindenki számára, hogy mik az elvárások az oktatás és a vizsgák alkalmával. Ezzel is az objektív elbírálást kívántuk előmozdítani és erősíteni. A Központi vizsgát megelőzően ezeket közzétettük, amelynek eredményeként a központi vizsgát követően minimálisra csökkentek az észrevételek és a reklamációk. A szabályzatokat az észrevételek alapján az idei évben tovább módosítjuk.

Június végén- megtartottuk a Központi vizsgát, ahol 52 személy vizsgázott két nap alatt Alapfokú és Technikai 1. barlangjáró elméletből és gyakorlatból.

Az őszi időszakban meghirdettük és megszerveztük, a barlangi túravezetői tanfolyamot, amelyre a túljelentkezés miatt, a technikai alkalmasság elbírálása mellett, elméleti tesztvizsgát is be kellett vezetnünk. Mindezek ellenére az induló létszám 45 főben maradt.
Ez jelentős terhet jelent az Osz. számára, azonban a feladatot fel kellett vállalnunk, ha figyelembe akarjuk venni a növekvő igényeket.
Ezt a problémát a gyakoribb tanfolyamok rendezésével lehetne orvosolni, amelyek jövendő terveink részét alkotják.

A Szakmai Napokon a tanfolyam összes résztvevője és az oktatók jelentős létszámban (51 fővel) jelen voltak. Az Osz. részéről fórumot teremtettük a felmerülő problémák orvoslására a nyilvánosság részvételével.

Jegyzeteket és kiadványok: A jegyzetek egységesítése céljából új sorozatot indítottunk, amelynek első darabja a kutatásvezetői jegyzet volt. Ezzel egyidejűleg kiadásra került újra a barlangtérképezés és a technikai jegyzet, amelyeket hozzáférhetővé tettünk mások számára is.
Népszerűségüket mutatja, hogy egy év után az újranyomtatásuk aktuálissá vált.
Folyamatban van az Alapfokú barlangjáró és a Barlangi túravezetői jegyzet módosított kiadása, amelyeket 2015 év első félévében fogunk megjelentetni. A sorozat gondozásáért ezúton is, Dolgos Miklósnak jár köszönet.

A felszereléseinket folyamatosan karbantartjuk, és új beszerzésekkel bővítjük.
Ezekből részben kölcsönzéssel, másrészt állandó jelleggel kiemelkedő kutatásokat támogatunk.

Gazdálkodásunkban, a 2014-es évben jelentősen növekedtek bevételeink a tanfolyamoknak köszönhetően. Tevékenységünket továbbra is társadalmi munkában végezzük. A szakosztály tagjai semmilyen anyagi juttatásban nem részesültek elvégzett munkájukért.
Állami vagy egyéb támogatást nem vettünk igénybe.

Pilisborosjenő, 2015. március 1.                            

Börcsök Péter
Az Osz. vezetője

 

MKBT küldöttgyűlés és tisztújítás - 2015.05.09.

E-mail Nyomtatás PDF

Kedves Barlangászok, MKBT-tagok és -nemtagok!

Mint  a tárgy sejteti, 2015-ben ismét napirendre kerül az Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tisztújítása, azaz vezető tisztségviselőinek megválasztása. A Társulat elnöksége múlt hét szerdai ülésén abban állapodott meg, hogy a tisztújító küldöttközgyűlésre 2015. május 9-én (szombat) kerül sor. Ezt megelőzően, 2015. április 14-én (kedd) tartanánk a választmányi ülést. A küldött- és jelöltállítással kapcsolatos tudnivalókról (kinek, meddig, mi a feladata) pár napon belül írok egy részletesebb tájékoztatót, mert gondolom nem sokunk fújja fejből az alapszabály ezirányú rendelkezéseit. No ha eddig nem fújta, most már ne is kezdjen a memorizálásába, ugyanis az idei év feladata az alapszabály felülvizsgálata és módosítása is. Ez elsősorban jogszabályváltozás (új Polgári Törvénykönyv) miatt válik szükségessé, ám ha már hozzányúlunk az Alapszabályhoz és úgyis át kell rágnunk magunkat egy sor jogszabályon és hivatalon, célszerű azon módosításokat is megejteni, amelyek ilyen vagy olyan okból aktuálissá / indokolttá váltak. Az alapszabály módosítását a Küldöttközgyűlésnek kell majd jóváhagynia, amire szintén május 9-én kerítünk sort.

Bővebben...
 

Felkerült a világhálóra Dr Komlóssy Attila: Fertőzésveszély barlangkutatás közben című előadása

E-mail Nyomtatás PDF

Sziasztok!

Felkerült a világhálóra a múlt szerdai MKBT előadás (Dr Komlóssy Attila: Fertőzésveszély barlangkutatás közben) felvétele a youtube-on e célra létrehozott csatornára:
https://www.youtube.com/channel/UC3VLZ32LeKr71H7PW-pR7Ug?spfreload=10

Komlóssy Attila megjegyzését tolmácsolva bátorítom a biológus és/vagy denevérekkel foglalkozó barlangászokat, hogy szóljanak hozzá, egészítsék ki (vagy ahol véleményük szerint szükséges) pontosítsák az elhangzottakat, akár a youtube-on hozzászólás vagy itt lista-levél formájában.
Rövidesen az előző heti felvétel is felkerül és a jövőben is ezen a weboldalon találjátok majd a szerdai előadásokat. Köszönet mindenkinek, aki a közzétételben eddig segédkezett.
Akinek van a további előadásokra mások érdeklődésére számot tartó témajavaslata (egész pontosan előadnivalója ), az ne habozzon ezt tudomásunkra hozni. Örömmel hallanánk pl. feltáró kutatásról, tudományos munkáról, expedíciókról, konferenciákról szóló beszámolókat.

Üdv:
Barbara

 

Magyar barlangkutatás története idővonalon

E-mail Nyomtatás PDF

Sziasztok!

Szeretnék egy kis meglepetéssel szolgálni mindeninek :-)
A túravezetői tanfolyam kapcsán tanulás közben nagyon zavart, hogy a könyvben lévő információk elszórva vannak (mikor fedeztek fel egy barlangot, mikor úszták át a szifont...) és nincs egy globális kép, amin fel lenne tüntetve, hogy mikor, mely barlangokkal mi történt. Akkor eldöntöttem, hogy ha lesz egy kis időm, akkor a könyv alapján (Székely Kinga: Magyarország fokozottan védett barlangjai) készítek egy idővonalat, amelyen pontosan láthatóak a hazai barlangok fontos és izgalmas eseményei.
Szerencsére volt egy kis időm és a könyv alapján elkészült az idővonal első változata. Vegyétek figyelembe, hogy az idővonal adatbázisa a TV vizsgára készített jegyzetből/összefoglalóból készült, amiben a fogalmazás helyenként pontatlan, rövidítéseket tartalmaz, furcsa megfogalmazású!
Használjátok nyugodtan és írjátok meg a véleményeteket vagy új ötleteiteket! Tovább is küldhetitek bárkinek!

A tutorialt az elején lécci nyomkodjátok végig.
Az idővonal itt található: http://cave.load.hu/
Véleményeket/javaslatot/ötletet a joe.meszaros (kukac) gmail.com címre küldjetek lécci.

Hajrá
Mészáros József (Joe)

 

Tájékoztató a 2015. évi osztrák biztosításról

E-mail Nyomtatás PDF

A tavalyi évhez hasonlóan az osztrák biztosításokhoz az érvényességi évet megelőző novemberben kell leadni a névsort, hogy a nevesített plasztikkártyákat megkapjuk.
Ennek megfelelően idén november 9-ig kell összegyűjteni az igényeket és a pénzt is. A biztosítási díj összege nem változik:

  • már biztosítással rendelkezőknek, ill. azoknak, akik megszakított tagságukat fel kívánják újítani vagy igazolványuk elveszett: 26 euro,
  • új belépőknek 31 euro (ebből 5 euró az egyszeri beiratkozási díj). Fontos 1988 után születetteknek új biztosítás kötésekor nem kell fizetni az 5 eurós beiratkozási díjat.
  • Nem MKBT tagoknak az ügyintézés a fenti összegen felül 1500 Ft.

Az árfolyamváltozás lehetősége miatt csak eurót fogadunk el.
A Barlangkutatók Szakmai Találkozója az utolsó időpont a jelentkezésre, hogy utána az összesített listát el tudjam küldeni.
Kérem, hogy az információt valamennyi csoport listájára küldjétek tovább.

Köszönöm.
Fleck Nóra

 

Az MKBT 2013. évi Közhasznúsági beszámolója és mérlege

E-mail Nyomtatás PDF

Letölthető és megtekinthető a Dokumentumtárból, innen.

 

Lednicze a sziliczei barlang

E-mail Nyomtatás PDF

A Vasárnapi Újság 1858 Június 27-i számában megjelent Sz. Gy. monogramú szerző tollából származó "Lednicze a sziliczei barlang" című írása letölthető formában felkerült a dokumentumtár Klasszikusok írásai könyvtárába. Letölthető innen.
A gyűjtésért köszönet Fábián Péternek.

 

A Bányász-barlang Hazánk legmélyebb barlangja

E-mail Nyomtatás PDF

Ma volt Felsőtárkányban a sajtótájékoztatónk, így már nem csak a "hivatal" számára tudható, hogy a Bányász-barlang Hazánk legmélyebb barlangja a maga 275 m-es mélységével és 620 m-es hosszával.

Pár adat:
A rétegzettség és dőlésviszonyok alapján 300 m körülire saccoltuk 2010/11 telén, melyet később egy közeli mélyfúrás adatai teljes mértékben alátámasztottak.
Vertikális potenciál 400 m fölött van.
Hossz potenciál: kb. 40 km.
A vízgyűjtője 5-6× nagyobb, mint Lápának a vízgyűjtője.

Pár órája szinte minden híradóban megemlítik ezt a nagy hírt....

Jó szerencsét!
Rántó András - Sűrű Péter

 

A Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat Oktatási Szakosztályának 2013-éves beszámolója

E-mail Nyomtatás PDF

Tevékenységünk:
A 2013-as évben egy tavaszi és egy őszi Technikai 2.-es tanfolyamot szerveztünk, 12-10 fő részvételével.
Nyár elején -június végén- megtartottuk az évi rendszeres Központi vizsgát, ahol 110 személy vizsgázott két nap alatt Alapfokú és Technikai 1. barlangjáró elméletből és gyakorlatból.
Ez év tavaszán elkezdtünk egy új rendszerű Kutatásvezetői tanfolyamot, amelyben a gyakorlati képzésre helyeztük a hangsúlyt. A gyakorlatvezetők több alkalommal, kis csoportokban foglalkoztak, mind az elméleti és gyakorlati képzéssel.
A tanfolyamra az előadók, gyakorlatvezetők által közreadott anyagból oktatási jegyzetet adtunk ki, amelyet a 2008-ban Dr Lénárt L.-Víd G. szerkesztette jegyzettel egészítettünk ki.
A záróvizsgáig 13 fő jutott el és vizsgázott.

Bővebben...
 

Az MKBT Oktatási Szakosztálya (MKBT Oktatás Nonprofit Kft) 2014 évi programja

E-mail Nyomtatás PDF

Az MKBT Oktatási Szakosztálya a megszokott éves programjai mellett az idei év végén Barlangi túravezetői tanfolyamot tervez.
A tanfolyam tervezett időpontja: 2014. novemberi kezdés - 2015.- őszi vizsgával.
A jelentkezés határidejét és annak módját később tesszük közzé. Tervezett max létszám 25 fő.
Előzetes jelentkezés igényfelmérés céljából már most is lehetséges.

A jelentkezés feltétele: A szögligeti technikai tanfolyam elvégezése és a T2 vizsga megléte vagy megszerzése a tanfolyam kezdetéig.
Az utolsó érvényes T2 tanfolyam, ami a túravezetői tanfolyamig elvégezhető, a most megrendezésre kerülő tavaszi T2 tanfolyam.

A Szögligeti Technikai 2 tanfolyam időpontja: 2014. május 10-18.-ig. (10-e munkanap!)
Tanfolyam létszáma: 12 fő
Tanfolyam ára: 38 000 Ft + szállás és étkezés.
Jelentkezési határidő: 2014. március 27.
Tekintettel a létszámkorlátra és a várható túljelentkezésre most is szűrővizsgán kell részt venni a jelentkezőknek.

Bővebben...
 
1. oldal / 6