MKBT - Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

MKBT - Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

A Budapesti Barlangkutatók Természetvédő Egyesülete alapfokú barlangász tanfolyamot indít

E-mail Nyomtatás PDF


 

Előzetes tájékoztató az MKBT Közgyűléséről

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Barlangász Társaink!

Mint tudjátok, 2016. május 21-én, szombaton került sor az MKBT 2016. évi rendes (egyben tisztújító) Közgyűlésére. A Közgyűlés jegyzőkönyvét néhány napon belül közzétesszük, ezért most csak röviden számolunk be a történtekről.
A megnyitón 51 szavazati joggal rendelkező MKBT-tag jelent meg, ők összesen 97 szabályszerűen kitöltött meghatalmazást hoztak. Ebédszünet után, a szavazásoknál (ezt Dr. Csepregi István vezette le abszolút szabályszerűen, támadhatatlan precizitással) az szavazók száma együttesen is alig haladta meg a 130-at

Érmek és kitüntetések:

 • Tiszteletbeli elnök: Hazslinszky Tamás
 • Kadić érem: Dr. Surányi Gergely
 • Herman Ottó érem: Szilvay Péter
 • Vass Imre érem: Dr. Nagy Gergely Domonkos
 • Papp Ferenc érem: Dr. Leél-Őssy Szabolcs
 • Mikolovits Veronika érem: Katzer-Sölétormos István
 • Tiszteleti tagok: Dr. Böcker Tivadar (posztumusz), Dr. Kleb Béla, Magyari Gábor, Dr. Sárváry István, Sohár István

Alapszabály módosítás:

Az Alapszabály módosítási javaslatokat (köztük a Választmány, mint testület megszüntetését) a Közgyűlés elfogadta, az előzetesen közzétett javaslathoz képest az alábbi fontos változtatásokkal:

 • Tiszteletbeli és tiszteleti tag elkülönítése. A tiszteleti tag az, akit a saját tagjaink közül ezzel a kinevezéssel megtiszteltünk, szavazati és választhatósági joga van. Tiszteletbeli tag "külső" személy, akinek szavazati és választhatósági joga nincs. Az Alapszabály módosítással egyidejűleg hozott határozattal az eddigi tiszteletbeli tagjainkat e két tagsági formába soroltuk.
 • Hosszas vitát követően az Elnökségi tisztségek közül a Társelnöki funkció kikerült. Az Elnökség Elnökből, Főtitkárból és 7 elnökségi tagból áll.
 • A kutatócsoport, mint szervezeti forma nem került ki az Alapszabályból.
 • Szervezeti és Működési Szabályzat nem került előterjesztésre.

Tisztújítás:

 • Elnök: Dr. Leél-Őssy Szabolcs
 • Főtitkár: Kosztra Barbara
 • Elnökség tagjai: Dr. Ambrus Gergely, Csépe-Muladi Beáta, Füredi Zoltán, Huber Kilián, Laufer Csaba, Sári Attila, Szilágyi Zsolt
 • Felügyelőbizottság elnöke: Csepreghy Ferenc József
 • Felügyelőbizottság tagjai: Szilvay Péter, Tényi-Varga Gusztáv és Thieme András (póttag)
 • Érembizottság elnöke: Takácsné Bolner Katalin
 • Érembizottság tagjai: Hegedűs András, Dr Lénárt László, Dr Szunyogh Gábor, Zihné Perényi Katalin

Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriuma:

 • Kuratórium elnöke: Hegedűs Gyula
 • Kuratórium tagjai: Borzsák Sarolta, Hajnal Ágnes, Dr. Végh Zsolt, Zentay Zoltán

Minden tagunknak köszönet, aki részt vett a maratoni Közgyűlésen, annak előkészítésében segédkezett vagy meghatalmazást adott.

Leél-Őssy Szabolcs

 

CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT

E-mail Nyomtatás PDF

CHOLNOKY JENŐ

KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT

A Földművelésügyi Minisztérium támogatásával, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat ismét meghirdeti a Cholnoky pályázatot. E pályázat első kiírására éppen 40 esztendővel ezelőtt, 1976-ban került sor, és mindmáig Társulatunk egyetlen lehetősége arra, hogy tagjainak kiemelkedő kutató tevékenységét ne csak erkölcsi, de szerény anyagi elismerésben is részesítse. A pályázati feltételek értelemszerűen sokat módosultak az eltelt évtizedek alatt, de a cél kezdettől fogva változatlan: a kutató-munka szakszerű dokumentálásának ösztönzésével, a hazánk karsztterületeiről és barlangjairól mindannyiunk számára hozzáférhető információk gyarapítása.
A jelen pályázat – mivel kiírására tavaly nem volt lehetőség – a 2014. és 2015. évi eredmények bemutatására irányul. A témakörök további bővítésével minden kutató megtalálhatja a számára legkedvezőbb pályázati formát; így hozzájárulhat a Társulat adattárának, illetve az FM Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztálya által vezetett közhiteles barlang-, víznyelő- és forrás-nyilvántartás fejlesztéséhez.

Bővebben...
 

60. BARLANGNAP

E-mail Nyomtatás PDF

2016. június 23–26. Klastrompuszta

Az idei Barlangnap a Csévi-szirteken, az Ariadne-barlangrendszerben 2016. június 23–26. (csütörtök–vasárnap) között kerül megrendezésre.
A rendezvény központja a Klastrompusztán található nagy rét lesz. Összesen 14 változatos barlangtúrára lesz lehetőség jelentkezni. Az 1–2 órás könnyű barlanglátogatástól az egész napon át tartó, 6 barlangon átvezető átmenőtúráig mindenki megtalálhatja a számára leginkább megfelelőt. Ezt a barlangnapot igazán családbarátra tervezzük. Kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt külön barlangos és felszíni programokkal készülünk. A barlangtúrákra csak a helyszínen lehet jelentkezni, előzetes regisztráció nem lesz. A barlangtúrákon csak elektromos lámpa használata engedélyezett. Szombaton megrendezésre kerül a hagyományos Marcel Loubens Kupáért folyó barlangverseny is. Az elmélet kedvelőinek pedig ott lesz a Kessler Kupa. Az esti jó hangulatot az Adrenalin Tourist Rock Band szolgáltatja.
A barlangokról és a rendezvényről bővebb információt az ariadneegyesulet.hu honlapon, illetve a facebook-on találhattok.
Szállás saját sátorban a klastrompusztai réten.
Részvételi díj, mely magában foglalja a rendezvényen és a barlangtúrákon való részvételt, a sátrazási lehetőséget, mobil WC-használatot, zuhanyzót, a szombat esti vacsorát, MKBT tagoknak: 3000 Ft, nem MKBT tagoknak: 4000 Ft. 14 év alatt ingyenes.

Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület

 

Az MKBT Tájékoztató május-júniusi száma megjelent

E-mail Nyomtatás PDF

Az MKBT Tájékoztató 2016. május-júniusi száma megjelent.
Letölthető a Dokumentumtárból, ide kattintva.

 

Barlangi mentőgyakorlat az erdélyi Királyerdőn a NEA finanszírozásával

E-mail Nyomtatás PDF

Királyerdő nemzetközi gyakorlat 1A BMSZ széles nemzetközi kapcsolatrendszerének része a környező országok hasonló szolgálataival kialakított együttműködés. Ennek keretében került sor 2015. október 16-18. között a romániai Királyerdő térségében található Páfrányos-barlangban (Pestera cu Ferigi) egy közös mentőgyakorlatra a Serviciul Judetean Salvamont - Salvaspeo Bihor és a Magyar Barlangi Mentőszolgálat barlangi mentőinek részvételével.

A Bakonyi Barlangi Mentőszolgálatot 2 fő, és a Barlangi Mentők Észak –Magyarországi Egyesületét 1 fő képviselte, a hagyományokhoz híven mindkét szervezet meghívást kapott az eseményre. A gyakorlatot, mint projektet, a Nemzeti Együttműködési Alap 2015-ös szakmai program pályázata finanszírozta.

Egyes esetekben tényleges baleset bekövetkezésekor szükségessé váló éles mentésekkor az élet olyan feladat elé állítja az egyes barlangi mentőszolgálatokat, amelyek nemzetközi együttműködést tesznek szükségessé.

Bővebben...
 

Az MKBT Tájékoztató március-áprilisi száma megjelent

E-mail Nyomtatás PDF

Az MKBT Tájékoztató 2016. március-áprilisi száma megjelent.
Letölthető a Dokumentumtárból, ide kattintva.

 

Fontos változások az MKBT Alapszabályában

E-mail Nyomtatás PDF

2016. február 6-án sikeresen lezajlott a Társulat rendkívüli küldöttközgyűlése. Ezen, és a korábbi, 2015. májusi küldöttközgyűlésen elfogadott módosításokkal több ponton megváltozott a Társulat Alapszabálya. A változtatások jelentős része - így a közgyűlési rendszerre történő áttérés és a tagdíjfizetés rendjének változtatása - a tagság döntése alapján történt, másokra a jogszabályváltozások és a Fővárosi Törvényszék hiánypótlási felszólítása alapján kellett sort kerítenünk. Az új Alapszabály szövegét, valamint a két küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a társulat honlapján valamint a Társulat Titkárságán találjátok, az alábbiakban csak a legfontosabb és legtöbb tagot érintő változásokat soroljuk fel:

- A tagság számos fórumon kifejezett akaratának megfelelően a Társulat legfőbb döntéshozó szerve mostantól a Közgyűlés, ahol minden szavazásra jogosult tag személyesen vagy meghatalmazott útján szavazhat és ezáltal dönthet a Társulat fejlődésének irányáról. A következő közgyűlést az Elnökség 2016. május 21-re hívta össze (lásd az erről szóló külön hírt).

- 2016-tól az éves tagdíj fizetése a tárgyév március 31-ig esedékes. A tagdíj megfizetése a döntéshozatalban való részvétel (szavazási jogosultság) és tisztségre választhatóság feltétele. Az Elnökség 2016. március 3-i döntése értelmében a rendes tagsági jogviszony felújítása a legutóbbi fizetés óta felhalmozott tagdíjhátralék megfizetése nélkül is lehetséges (visszamenőlegesen nem kell kifizetni a tagdíjat, csak új belépési nyilatkozatot kell kitölteni, elsősorban adategyeztetési célból), ez azonban nem eredményez folyamatos tagsági jogviszonyt.

- Tekintettel a Társulat anyagi helyzetére, 2016-tól megszűnik a 30 éves tagsági jogviszonnyal rendelkezők tagdíjmentessége. Az érintett tagok szavazati joga és tisztségre választhatósága fenntartásának előfeltétele a tagdíjfizetés, azonban az Elnökség döntése alapján a Tájékoztató enélkül is kiküldésre kerül számukra. Az érintetteket külön levélben is értesítjük.

- Mostantól írásbeli értesítésnek minősül az elektronikus levél is, legalább 24 óra időkülönbséggel történő kétszeri küldéssel. Költségtakarékossági okból, valamint a gyorsabb kommunikáció érdekében törekszünk arra, hogy minél több tagot elektronikusan érjünk el. Ezért március folyamán egyeztetjük tagjaink nálunk nyilvántartásban lévő e-mailcímét, többszöri küldési kísérlettel. Kérjük továbbá azokat a tagjainkat, akiket eddig csak postai úton értünk el, hogy ha tehetik, e-mailcímük megadásával ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre) járuljanak hozzá az elektronikus értesítéshez.

Ha szükséges, további információval a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen és a + 36 20 935 0050 számon tudok szolgálni.

Köszönettel, az elnökség nevében:
Kosztra Barbara

 

Az MKBT YouTube csatornája és Facebook oldala

E-mail Nyomtatás PDF

Sziasztok,

Az MKBT YouTube csatornája és Facebook oldala is megtalálható immáron a Hasznos információk menüpont alatt.

üdv,
Füredi Zoltán

 

Új társulati telefonszám és megújult naptár

E-mail Nyomtatás PDF

Költségtakarékosság és a jobb elérhetőség érdekében a Társulat Titkársága, így Fleck Nóra ügyvezető titkár a mai naptól új telefonszámon érhető el: +36 70 8811477 . Ez mobil szám, így a társulat hétköznapokon reggel 8-tól este hétig elérhetővé vált, akár külföldi tanulmány utak alkalmával is. Akinek drága a mobiltelefonálás, az sms-ben vagy e-mail-ben ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) kérhet visszahívást. A régi telefonszámok még elérhetőek lesznek egy darabig.

További újdonság, hogy a barlang.hu-n található naptárat folyamatosan frissítjük, próbálunk folyamatosan feltölteni minden közérdekű időpontot, pl. társulati rendezvények, központi vizsgák, versenyek, Montenegró expedíció. Ha tudtok olyan tanfolyamról, nyílt túráról, expedícióról, szélesebb kört érdeklő eseményről vagy rendezvényről, ami nincs benne, kérlek küldjétek el a társulat új e-mail címére: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Aki szeretné a naptárat a saját Google naptárjához hozzáadni, az ezzel a linkkel teheti meg: https://calendar.google.com/calendar/render?cid=mkbtiroda%40gmail.com#main_7.

Kérjük, minden lehetséges fórumon és levelezőlistán terjesszétek a fenti híreket.

Mindkét újdonság bevezetésében köszönjük Katzer István aktív közreműködését.

Üdvözlettel: a Titkárság

 

A Társulati könyvtár rendezés értékelése

E-mail Nyomtatás PDF

Kik és mit segítettek

Kik voltak ott: az előzetesen jelzett 88 résztvevőt kicsit elhamarkodva küldtem ki, az még nem volt pontos, a teljes létszám tehát 96 fő volt.

Ebből 40 fő MKBT tag, és a 40 főből csupán 3 MKBT elnökségi tag. A nem MKBT tagok száma 56.

Akiknek külön szeretném megköszönni a segítségét:

Adamoczky-Belme Dóra, a könyvtáros, Ács-Kovács Milán, aki rengeteget segített az Excel rendezésében, de tényleg rengeteget, sokszor hajnalban még ott voltunk a  Szemlőben és dolgoztunk, Matuszka Fanni és Csurka Mária, akik szintén több éjjelt és nappalt töltöttek a könyvtárban, rendszeresen hajnalban is még pörögtek és csinálták a feladatokat. Várkonyi Andrea, aki minden munkafolyamatból kivette a részét, az adatbeviteltől kezdve a virágültetésig. Fleck Nóra, aki tényleg mindenben a segítségünkre volt és segített minket, nem egyszer este kilenckor kellett haza zavarni.  Hegedűs András, Balázs Andrea, akik helyettesítettek  a munkahelyemen, és rajtuk kívül természetesen mindenkinek, aki ott volt, és csinálta, amit kellett.
Remélhetőleg ez most már a teljes névsor a ledolgozott munkaórák szerint, a munka órákat pedig beszoroztam a jelenlegi végzettség nélküli minimálbérrel, és ebben se éjszakai, se túlóra, se egyéb pótlék nem szerepel:

Bővebben...
 

X. Fotóposzter pályázat a Vízről

E-mail Nyomtatás PDF
A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete (MHT BTSz) és a

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar (ME MFK) közös pályázati felhívása a

2016. évi Víz Világnapi Fotóposzter Pályázatra

felhívás letölthető ITT.

jelentkezési lap letölthető ITT.

http://www.hidrotanszek.hu/wp-content/uploads/2016/02/vizvilagnap.jpg

 

Ötletek páramentesítésre barlangban

E-mail Nyomtatás PDF

Sziasztok!

Nemrég feltettem egy kérdést, hogy ki hogyan tart szárazon érzékeny cuccokat a barlangban. Tök jó ötleteket kaptam, és köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Kis összefoglaló:

Bővebben...
 

Adatok SZJA 1% felajánláshoz

E-mail Nyomtatás PDF

Kedves Barlangkutató Társaink!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadótok 1 %-ával támogassátok a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tevékenységét hazánk föld alatti természeti értékeinek védelme érdekében.
Adószámunk: 19815802-1-41

Köszönjük.

 

A Bányász-barlang 3D modellje

E-mail Nyomtatás PDF

Sziasztok!

http://cave3d.org/cmssimple/index.php?page=banyasz-cave

A Bányász-barlang legfrissebb 3D modellje Gáti Attilától, még a mélyponti részek, és a Körte-kürtő nélkül.
A megjelenítési módot a jobbra lent lévő kis kockára kattintva állíthatjátok be. A modell mozgatását a szem ikonra kattintva (érdemes megnézni a helpet).

Szifon

 

Az MKBT Tájékoztató január-februári száma megjelent

E-mail Nyomtatás PDF

Az MKBT Tájékoztató 2016. január-februári száma megjelent.
Letölthető a Dokumentumtárból, ide kattintva.

 
1. oldal / 7