MKBT - Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

MKBT - Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

Juhász Márton - A Gerecse kutatója

E-mail Nyomtatás PDF

(1954 - 2015)

JUHÁSZ MÁRTON 1954. január 7-én született Tatabányán. Szülőhelye ősidők óta lakott terület, a Gerecse és a Vértes közötti völgyben fekszik a Tatai-árokban. A XVIII. század végén fedezték fel a környéki szénmezőket, 1896 karácsonyán hozták fel az első csille szenet. A bánya körüli kolónia 1902-ben Alsógalla bányatelep néven önálló községgé válik, majd 1903-tól Tatabánya nevet kapja. A bányászat nagyon fontos pozitív hozadéka, hogy a föld mélyének titkai felkeltették sok lelkes fiatal érdeklődését, így a tatabányai barlangkutatás elindult, és vált a ’90-es évekre az ország egyik legjelentősebb központjává.

A Gerecse hegység a Dunántúli-középhegység 400-600m magasságú tagja, a Dunazug-hegyvidék legnyugatibb háromszöge. Tömegét főleg triász karbonátos kőzetek alkotják, fő kőzete felső triász vastagpados dachsteini mészkő. A hegységképződés során több ízben is munkálkodtak különböző karsztos hatások. A leszálló hidegvizes, a termálkarsztos valamint a keveredési korróziós üregképző folyamatok változatos formakincsű barlangok keletkezését eredményezték. A barlangok nagy része napjainkban már inaktív. Ennek oka részben a hegység utólagos kiemelkedése, részben pedig az erózióbázis süllyedése az évszázados szénbányászat következtében.

A kutatómunkák előfutárának a Dr. Gerber Pál vezette expedíció tekinthető, melyet Tatabányai Szénbányák szakembereivel bonyolított le.  A Lengyel-barlang feltárását, felső szakaszainak térképezését, valamint több víznyelő nyilvántartásba vételét köszönhetjük ennek az akciónak. 1968-ban kezdik el a terület szervezett bejárását, és 1969-ben hivatalos szervezetté alakulnak Tatabányai Szénbányák Barlangkutató Csoport néven, amely ugyan ebben az évben felvételt nyert a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat szervezetébe. A bontások során sorra tárulnak fel a víznyelők, és kapnak méltó nevet: Vértes László-barlang (1970), Hófehérke-barlang(1969), Morgó-barlang(1970), Tatabánya Bányász-barlang(1971), Kisréti-víznyelő-barlang(1972)……

A barlangok születése, növekedése mellett a kutató csoport is átesik több átalakuláson. Tagok jönnek-mennek, fáradnak el, kapnak új erőre. Ez nagyban befolyásolja a csoportok munkáját, annak irányát és intenzitását. Juhász Márton barlangok iránti érdeklődése hosszú évekre ad lendületet a területen folyó kutatómunkának.

19 évesen, 1973-ban csatlakozik a csoporthoz. Ebben az évben kezdődik el a Szelim-barlang feltáró kutatása. A feltárásokon dolgozó, egyre nagyobb számú fiatal és az inaktívabb alapító tagok eltávolodása következtében 1974-ben az ifjak Tatabányai Barlangkutató Csoport néven önálló munkába kezdenek. Dolgoznak a Tükör-forrás kiszáradt medrében, majd figyelmük a Kis-Gerecsére összpontosul. A törésvonalak mentén, illetve a metszéspontjaikban kialakult berogyásokat kezdik bontani. Szinte minden hétvégén dolgoznak. Az eredmény nem marad, nagyon sikeres évet zárnak. Kutatótáboruk alkalmával feltárul előttük a Tűzköves-barlang, majd a Kis-nyelő és Nagy-nyelő közötti összekötő feltárásával a Gerecse legnagyobb zsomboly jellegű barlangja születik meg, a Jura-zsomboly.


Bővebben...
 

Az MKBT Tájékoztató november-decemberi száma megjelent

E-mail Nyomtatás PDF

Az MKBT Tájékoztató 2015. november-decemberi száma megjelent.
Letölthető a Dokumentumtárból, ide kattintva.

 

XXII. Lakatos + Mikolovits Vera K___ (Alsó-hegy)

E-mail Nyomtatás PDF


Eredménylista 


Hely

Csapatnév

Pont   

1

TBE Titans

877

2

Kilómiliméter

797

3

Kötélkommandó

725

4

Gyorsabban, messzebbre, mélyebbre   

599

5

Nyilván

591

6

Jöttünk, láttunk, visszamennénk

432

7

Kaluputu

411

8

Első női csapat

403

9

Arany alkony

384

10

Gőte sokk

319

11

Egri sánták

244

12

Szakad az overall

237

13

Nevetek

55

14

Busz csapat

49

15

Csak a Baglyak

30

Moha&MAFC 10ek háza

 

Előadás "Falenyomat-üregek, kristálykamrák és orgonaközök - A hazai nemkarsztos barlangok csodái" címmel

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Barlangászok!

2015.09.25-én a Kutatók Éjszakája rendezvény keretében előadást tartok a hazai nemkarsztos barlangokról "Falenyomat-üregek, kristálykamrák és orgonaközök - A hazai nemkarsztos barlangok csodái" címmel.
Az előadás helyszíne és időpontja: 2015.09.25. 20-21 óra között, Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, 8000, Székesfehérvár, Budai út 45., K-épület, Kandó Kálmán-terem.

Szeretettel várok minden érdeklődőt

Dr. Tarsoly Péter
OE-AMK, adjunktus
Magyar Karszt-és Barlangkutató Társulat Vulkánszpeleológiai Kollektíva

 

Alapszabály módosítási javaslat

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Tagság!

Kicsit később, mint ígértük, de szombatig remélhetőleg még elég időt adva az átnézésre ezúton tesszük közzé a Társulat alapszabály módosítására vonatkozó javaslatunkat (a letöltéshez kattints ide), amelyről május 9-én a küldöttközgyűlésen szavaznunk kell. A hatályos alapszabályhoz képest történt változásokat korrektúrával emeltük ki (akit zavar, a Wordben a Korrektúra/Nyomon követés alatt a legördülő menüben a 'Végleges szöveg' lehetőséget választva kikapcsolhatja a korrektúra megjelenítését).

Emlékeztetőül, a mostani módosítás céljai:
- jogszabályváltozásoknak való megfelelés (pl. közhasznú tevékenységek részletezése, tagság / vezetői megbízatás megszűnésének részletezése, jogorvoslati lehetőségek, összeférhetetlenségi szabályok, Elnökségi ülések nyilvánossága, határozathozatal és -nyilvántartás szabályai, nyilvánosság szabályai, vezető tisztségviselők név szerinti felsorolása)
- küldöttközgyűlési rendszerről közgyűlési rendszerre való áttérés az Elnökség, a Választmány és az online közvéleménykutatásban részt vevők akaratával összhangban
- nyilvánvaló logikátlanságok, ellentmondások kigyomlálása.

Ezen kívül még az alábbi főbb módosításokat javasoltuk:
- éves tagdíj fizetésének határidejét előre hoztuk március 31-re (a májusi közgyűlés előtt jó tudni, hány szavazóval számolhatunk adott évben),
- 30 éves tagság utáni tagdíjmentességet kivettük, de NEM visszamenőleges hatállyal (aki már jogosult rá, attól nem szeretnénk elvenni ezt a kedvezményt),
- területi szervezeteket töröltük, mert gyakorlatilag nem léteznek,
- a korszellemnek megfelelően belevettük az elektronikus értesítést az írásbeli  tájékoztatással kapcsolatos szabályokba.

Az egyéb, szervezeti változások (Választmány esetleges megszűnése, elnökség létszámának csökkentése, kedvezmény rendszer átalakítása) az őszi tisztújító közgyűlésen kerülnek az napirendre, hogy addig kellően széles körben megvitathassuk a változások tartalmát. Ezért az ilyen jellegű módosítások most SZÁNDÉKOSAN maradtak ki. A most közzétett javaslatot még a Fővárosi Törvényszéken előzetesen át fogják nézni, ezért előfordulhatnak még kisebb módosítások szombatig.

Kérjük a tagokat, csoportvezetőket és főleg a küldötteket, hogy a küldöttközgyűlés előtt nézzék át a javaslatot és (a fentieket figyelembe vevő!) kérdéseiket, javaslataikat, ellenvetéseiket lehetőleg küldjék el nekem emailben ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) vagy munkaidő után hívjanak (20/9350050), hogy a lehető legtöbb kérdést tisztázzuk előzetesen és a küldöttközgyűlésen gyorsabban végezzünk az alapszabály-módosítás vitájával.

Köszönettel az alapszabály-módosítást előkészítők nevében:
Kosztra Barbara

 

Elhunyt dr. Dénes György, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat alapítója

E-mail Nyomtatás PDF

Őszinte fájdalommal vettük tudomásul, hogy

Dr. Dénes György

dr. Dénes György 2a magyar barlangkutatás korelnöke, a 20. századi  barlangkutatás kimagasló egyénisége,
a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat tiszteletbeli elnöke,
a Magyar Barlangi Mentőszolgálat megalapítója és örökös tiszteletbeli elnöke,
a barlangi mentők nemzetközi szervezetének tiszteletbeli elnöke,2015. április 30-án reggel 3 órakor, 92 éves korában, örökre eltávozott.

Dr. Dénes György 1923. szeptember 3-án, Orosházán született. Egyetemi tanulmányait Pécsett végezte, ahol jogi doktorátust szerzett. Részt vett a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1958. évi újjászervezésében, melynek először titkára, később főtitkára, majd tiszteletbeli elnöke lett. 1961-ben megalapította a ma is eredményesen tevékenykedő Barlangi Mentőszolgálatot. Irányítása alatt számtalan ember életét sikerült megmenteni. Aktivitását mutatja, hogy elnökségi tagja volt a Magyar Földrajzi Társaságnak, a Magyar Természetbarátok Szövetségének, elnöke az MTSZ Barlangbizottságának, a Meteor Természetbarátok Turista Egyesületének is.
1957-ben Ő szervezte meg a kimagasló eredményeket elérő, ugyancsak máig működő Vörös Meteor Barlangkutató Szakosztályt. Nevéhez főződik – többek között - a Meteor-barlang 1961. évi feltárása, a Baradla Raisz-ágának és esztramosi, nemzetközi jelentőségű őslénytani lelőhelyek felfedezése. Megszámlálhatatlan barlang kutatásának volt irányítója, részese, az ország különböző karsztvidékén, bár kedvenc területe az Aggteleki-karszt volt.
Tudományos munkássága kiterjedt a karszthidrológiától a történelmen át a nyelvészetig. Klasszikus műveltsége lehetőséget biztosított számára, hogy a ma már ritkaságnak számító oklevélkutatásaival ismeretlen adatokat hozzon az érdeklődők tudomására. Pontosan, érthetően, hitelesen fogalmazott, és élvezetes előadásokon osztotta meg tudását. Magyarországon és külföldön megjelent publikációinak száma több mint 300.
Életében mindvégig élvezhette a barlangkutató társadalom megbecsülését, de a társadalmi és állami szervek is elismerve tevékenysége jelentőségét nagyszámú kitüntetésben részesítették.
Emlékét nemcsak mi, élők őrizzük, de munkássága eredményeit az utókor is nagy becsben fogja tartani. Búcsúztatásáról később adunk tájékoztatást. A föld legyen könnyű felette, nyugodjon békével.

 

Meghívó az MKBT területi küldöttállító gyűléseire

E-mail Nyomtatás PDF

Kedves Tagság!

Mint arról korábban értesülhettetek, május 9-én lesz az MKBT következő küldöttközgyűlése, ahol a beszámolók elfogadása mellett az alapszabály módosításáról is döntünk majd (ennek fő pontja a küldöttgyűlési rendszerről közgyűlési rendszerre való átállás lesz).
A választmányi ülés döntése alapján a tagság öt főnként jelölhet meg és küldhet egy küldöttet.  (Bővebben: http://www.barlang.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=447:beszamolo-az-mkbt-valasztmanyi-ueleserl&catid=2:vezetsegi-uelesek&Itemid=18)
A 10 főnél több MKBT tagot számláló csoportok maguk közül nevezhetnek meg küldötteket. Ennek módjáról a csoportok vezetőinek külön tájékoztatót küldünk. (A csoportok listáját és a nyilvántartott tagok számát a mellékelt táblázatban találjátok.)
Az egyéni tagok és a 10 főnél kevesebb MKBT tagot számláló csoportok tagjai az alábbi területi küldöttállító gyűlések valamelyikén választják meg küldötteiket (zárójelben a lebonyolításért felelős személy és elérhetősége):
- április 28. 17:30, Miskolc, Miskolci Egyetem, Főépület, földszint 40-es szoba (Lénárt László, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )
- április 28. 18:00, Budapest, a Szemlőhegyi-barlang vetítőterme (Kosztra Barbara, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )
- április 28. 18:00, Szeged, Tabán u. 22. 4/10. (Muladi Beáta, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )
- április 29. 18:00, Veszprém, Baláca sor 1/b. (Meiczinger Máté, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Tekintettel a most következő küldöttközgyűlés fontosságára, kérjük, tegyétek magatokat szabaddá a küldöttállító gyűlések valamelyikére. A három vidéki gyűlés résztvevői április 27-ig lehetőleg jelezzék részvételi szándékukat a fent megnevezett szervezőknek, hogy tudják, hány fő részvételére számíthatnak. A küldöttválasztásban azon tagok vehetnek részt, akiknek nincs tagdíjelmaradása. Küldöttnek természetesen azok jelentkezzenek majd (a helyszínen), akik május 9-én részt tudnak venni a küldöttközgyűlésen.
A fentieket kérjük, minél többféle csatornán (csoportlisták, csoport honlapok / FB oldalak) terjesszétek, hogy biztosan elérjen mindenkit.
A küldöttállítással kapcsolatos kérdésekkel keressétek a Titkárságot ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , +36 1/346-04-95) vagy engem ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , +36 20/935-00-50 – telefonon munkaidőn kívül).

Melléklet: MKBT taglétszám kimutatás - 2015. április

Üdvözlettel:
Az Elnökség nevében, Kosztra Barbara

 

Karszt és Barlang Alapítvány Pályázati felhívása

E-mail Nyomtatás PDF

Barlangászok, Kutatótársak!

Karszt és Barlang Alapítvány Pályázati felhívása 2015

A Karszt és Barlang Alapítvány pályázatot hirdet a hazai barlangkutatás elősegítése érdekében a 2015. évi tevékenységek támogatására. Bár erőforrásaink szűkösek, de szeretnénk ha az Alapítvány támogatása hatékonyan tudna hozzájárulni a hazai kutatásokhoz, és minél szélesebb körben hasznosulna, ezért a korábbi szokásainktól eltérő módon, egy összegű 100 000 HUF, vissza nem térítendő támogatásra írunk ki pályázatot. Úgy gondoljuk, hogy egy széles összefogással megvalósuló, több csoportot, ill. sok barlangkutatót megmozgató kutatásban, vagy táborban hasznosulna leghatékonyabban az Alapítvány támogatása. Ezért a pályázat elbírálásakor előnyt élveznek az alábbi szempontok:

  • nyílt kutatótáborok lebonyolítása,
  • több kutatócsoport együttes munkája,
  • hazai feltáró kutatás.

Pályázni kizárólag a megadott űrlapon (Letölthető innen), a megkívánt mellékletek csatolásával lehet. Minden pályázathoz csatolni kell egy, a pályázandó tevékenységről szóló, max. 2 oldalas összefoglalót, és a költségvetést. A pályázat feltétele, hogy a pályázó a kutatandó barlangra, ill. tevékenységre érvényes kutatási engedéllyel rendelkezzen, melynek számát fel kell tüntetni a pályázati űrlapon. A Kuratórium döntésének értelmében az egy nyertes pályázó a pályázaton elnyert összeg maximum 20%-át fordíthatja üzemanyagköltségre, a többit tárgyi eszközök vásárlására kell fordítani. Ezt kérjük figyelembe venni a pályázatok benyújtásakor, ellenkező esetben nem áll módunkban pozitívan elbírálni a pályázatot.
A pályázatot elnyerő tevékenységről, a Karszt és Barlang Alapítvány felé, a kutatóknak szükségeltetik max. 2 oldalas jelentést leadniuk az elvégzett tevékenységről és elért eredményről a pénzügyi elszámolóval együtt. Továbbá a kutatóknak szükségeltetik a 2015 vagy 2016-os MKBT Szakmai Napokon előadást tartani az elért tevékenységről, melyben a Kaszt és Barlang Alapítvány támogatását megemlítik.A pályázatokat kérjük, hogy elektronikus formában jutassák el a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre (world dokumentumként a pályázathoz szükséges dokumentumokat, ill. aláírt, scannelt formájait is). Tárgy rovatban kérjük feltüntetni "KBA Pályázat".

A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.május 9.
A nyertes pályázat bejelentése az MKBT közgyűlésen lesz, ezt követően az MKBT Tájékoztatóban, és az Alapítvány honlapján (http://www.karsztesbarlang.hu/) hozzuk nyilvánosságra.
Pályázat lebonyolításának határideje: 2015. december 31.
Az elnyert összeg elszámolásának határideje: 2016. január 31.

Érdeklődni Hajnal Ágnesnél:

a 30/300-2420-as telefonszámon, vagy a


Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen lehet.


a Karszt és Barlang Alapítvány

Kuratóriuma


 

Beszámoló az MKBT Választmányi üléséről

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Választmány/Tagság!

Mint arról korábban értesülhettetek, 2015. március 17-én az MKBT Választmánya ülést tartott. Az ülésen két határozati javaslat került megvitatásra, majd szavazásra:

1. A Választmány elvi hozzájárulását adja a küldöttközgyűlési rendszerről közgyűlési rendszerre való átállásra és megbízza az elnökséget az ehhez szükséges alapszabály-módosítások kidolgozásával a május 9-i küldöttközgyűlésig.

2.  5 fő állít 1 küldöttet, azaz a tagság maximum 90 küldöttet állít.

A Választmány mindkét javaslatot megvitatta és ellenszavazat nélkül elfogadta. A döntések hátteréről a Választmányi ülés honlapra feltöltött munkaanyagában és jegyzőkönyvében tudhattok meg többet.

Bővebben...
 

Adó 1%

E-mail Nyomtatás PDF

Kedves Barlangkutató Társaink!

Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tevékenységét hazánk föld alatti természeti értékeinek védelme érdekében.
Adószámunk: 19815802-1-41

Köszönjük.

 

Az osztrák barlangos biztosítás új feltételei

E-mail Nyomtatás PDF

KOLLEKTÍV BALESETBIZTOSÍTÁS

Az Osztrák Barlangkutatók Egyesülete (VÖH) tagjai számára megújította a kollektív balesetbiztosítást az Allianz-Elementar Biztosítónál az alábbi feltételekkel.

Általános feltételek
Biztosított személy:
a VÖH által bejelentett tagok (haláleset esetén kedvezményezett a törvényes örökös).

Biztosítási összegek: érvényes 2015. 01. 01-től.
Tartós rokkantság: 20 000 €  (100%-nál; szolgáltatás 25%-onként)
Haláleset: 2500 €
Baleseti költségek: 40 000 € (kivéve magánklinikai, magánrendelői költségek)
Keresési és mentési költségek: 40 000 €

Részletes feltételek
A biztosítási védettség érvényes minden szabadidős balesetre, kivéve az ausztriai lakó- és háztartási környezetet.  Nem érvényes a biztosítás légi sportokra és gépkocsibalesetekre. Ér-vényes azonban alapszabálynak megfelelő egyesületi tevékenységhez használt közlekedési eszközök (magán gk. is) balesete esetén. A biztosítás az egész Földre érvényes. A biztosítási összeg együtt érvényes a mentési és szállítási költségekre, és kiegészítik az esetlegesen meg-lévő egyéb biztosításokat (bankkártyabiztosítást is).
Tartós rokkantság. A szolgáltatás 25%-os rokkantsági foknál kezdődik.

A baleset fogalma: Baleset akkor áll fenn, ha a biztosított személy hirtelen kívülről a testére ható esemény (baleseti esemény) következtében önkéntelen egészségkárosodást szenved.  Balesetnek számítanak az alábbi események is: végtagok ficama, végtagok és a csigolya menti izmok, inak, szalagok rándulása, szakadása, valamint meniszkuszsérülések.

Baleseti költségek: Az itt megadott biztosítási összegekből a baleseti költségek megtérítésre kerülnek, amennyiben ezek a baleset napjától számított 2 éven belül keletkeznek. A baleset következményeinek megszüntetését célzó, orvosi előírás szerint szükséges gyógykezelések költségei ugyancsak baleseti költségnek számítanak. Ide számítanak a betegszállítás szüksé-ges költségei is.

Kizáró okok: kizáró okok többek között az alkohol, kábítószer vagy gyógyszer általi befolyásoltság. Ugyancsak kizáró ok a részvétel versenyeken (repülés, ejtőernyőugrás, motor-sportrendezvények és háborús események).

Minden személy (nem osztrák állampolgár is), aki tagja egy osztrák barlangos egyesületnek, biztosítva van. Előfeltétel az egyesületi tagság és a tagdíj megfizetése. A  magyarok biztosítása a Bécsi és Alsó-Ausztriai Barlangkutató Egyesület tagságán keresztül működik.

A tagsági igazolvány (a biztosítás mellett) Ausztria területén található menedékházak zömében 50%-ig terjedhető szálláskedvezményre, kiépített szurdokok, esetenként felvonók kedvezményes látogatására, használatára is jogosít.

Kapcsolattartó: (baleset esetén azonnal értesíteni):
Thomas Exel Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.   
Tel.: 0699/18 21 91 17

 

Ritka ponfelhő felvétele 3d felületmodellhez

E-mail Nyomtatás PDF

avagy,
Szegény ember lézerszkennere

Dis barátom tett egy kis utalást arra a múltkor, hogy egy kis csapat Gáti Attila vezetésével fejleszt nálunk egy új, világszínvonalú térképezési módszert. Ennek a segítségével a hagyományos nézetrajzoknál nagyságrendekkel informatívabb 3D-s térképeket lehet alkotni lézerszkenner nélkül.
A DISTO-X térképező műszerre alapozva poligonpontonként ~ 200 megfelelően elhelyezett mérésből rekonstruálható a járat kiterjedése olyan helyeken is ahol a hagyományos lézerszkennert esélyünk sem lenne használni (szűk járatok, kötéltechnikás szakaszok, erős csepegés alatt, stb...)
Eddig több száz métert mértünk fel a módszerrel a Bányászban (https://www.youtube.com/watch?v=lif9-eer9qE) és más bükki barlangokban, aminek során kialakult egy viszonylag stabil algoritmus. Most azért fordulunk hozzátok, mert ahhoz hogy erre alapozva egy felhasználóbarát programot tudjunk alkotni egy nagyságrenddel több tesztadatra van szükségünk.
Olyan emberek, egyesületek jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek saját DISTO-X1 vagy X2 műszerrel és hajlandóak tesztelőként segíteni a munkánkat!

Ez azt jelenti, hogy részt tudnak venni a felméréseinken, vagy 2 hónapon belül fel tudják mérni egy-egy jelentősebb ~100m-es nagyságrendű barlang, barlangszakasz pontfelhőjét, amit visszakapnának feldolgozva, mi pedig tesztelnénk rajta a programot.

Bővebben...
 

A Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat Oktatási Szakosztályának 2014-éves beszámolója

E-mail Nyomtatás PDF

Ez évben folytattuk az előző évben (2013-ban) megkezdett, új rendszerű Kutatásvezetői tanfolyamot, amelyben a gyakorlati képzésre helyeztük a hangsúlyt. Az elméleti és gyakorlati képzéssel a gyakorlatvezetők több alkalommal, kis csoportokban foglalkoztak, amelynek logisztikai szervezése az interneten történt. A képzés, Polacsek Zsolt vezetésével, sikeres szakmai kirándulásokkal lett kiegészítve.

A barlangi kutatásvezetői záróvizsgát márciusban 13 személynek sikerült letennie.

A 2014-es évben tavasszal és ősszel, megszokott terv szerint, Technikai 2.-es tanfolyamot szerveztünk. A két tanfolyamon 20 fő kapott egyhetes képzést Szögligeten a beszerelés-technika fortélyairól.

Tavasszal hosszas egyeztetés után elkészítettük az Oktatási Módszertani alapelveket és a Vizsga szabályzatot, amellyel világossá tettük mindenki számára, hogy mik az elvárások az oktatás és a vizsgák alkalmával. Ezzel is az objektív elbírálást kívántuk előmozdítani és erősíteni. A Központi vizsgát megelőzően ezeket közzétettük, amelynek eredményeként a központi vizsgát követően minimálisra csökkentek az észrevételek és a reklamációk. A szabályzatokat az észrevételek alapján az idei évben tovább módosítjuk.

Június végén- megtartottuk a Központi vizsgát, ahol 52 személy vizsgázott két nap alatt Alapfokú és Technikai 1. barlangjáró elméletből és gyakorlatból.

Az őszi időszakban meghirdettük és megszerveztük, a barlangi túravezetői tanfolyamot, amelyre a túljelentkezés miatt, a technikai alkalmasság elbírálása mellett, elméleti tesztvizsgát is be kellett vezetnünk. Mindezek ellenére az induló létszám 45 főben maradt.
Ez jelentős terhet jelent az Osz. számára, azonban a feladatot fel kellett vállalnunk, ha figyelembe akarjuk venni a növekvő igényeket.
Ezt a problémát a gyakoribb tanfolyamok rendezésével lehetne orvosolni, amelyek jövendő terveink részét alkotják.

A Szakmai Napokon a tanfolyam összes résztvevője és az oktatók jelentős létszámban (51 fővel) jelen voltak. Az Osz. részéről fórumot teremtettük a felmerülő problémák orvoslására a nyilvánosság részvételével.

Jegyzeteket és kiadványok: A jegyzetek egységesítése céljából új sorozatot indítottunk, amelynek első darabja a kutatásvezetői jegyzet volt. Ezzel egyidejűleg kiadásra került újra a barlangtérképezés és a technikai jegyzet, amelyeket hozzáférhetővé tettünk mások számára is.
Népszerűségüket mutatja, hogy egy év után az újranyomtatásuk aktuálissá vált.
Folyamatban van az Alapfokú barlangjáró és a Barlangi túravezetői jegyzet módosított kiadása, amelyeket 2015 év első félévében fogunk megjelentetni. A sorozat gondozásáért ezúton is, Dolgos Miklósnak jár köszönet.

A felszereléseinket folyamatosan karbantartjuk, és új beszerzésekkel bővítjük.
Ezekből részben kölcsönzéssel, másrészt állandó jelleggel kiemelkedő kutatásokat támogatunk.

Gazdálkodásunkban, a 2014-es évben jelentősen növekedtek bevételeink a tanfolyamoknak köszönhetően. Tevékenységünket továbbra is társadalmi munkában végezzük. A szakosztály tagjai semmilyen anyagi juttatásban nem részesültek elvégzett munkájukért.
Állami vagy egyéb támogatást nem vettünk igénybe.

Pilisborosjenő, 2015. március 1.                            

Börcsök Péter
Az Osz. vezetője

 

Felkerült a világhálóra Dr Komlóssy Attila: Fertőzésveszély barlangkutatás közben című előadása

E-mail Nyomtatás PDF

Sziasztok!

Felkerült a világhálóra a múlt szerdai MKBT előadás (Dr Komlóssy Attila: Fertőzésveszély barlangkutatás közben) felvétele a youtube-on e célra létrehozott csatornára:
https://www.youtube.com/channel/UC3VLZ32LeKr71H7PW-pR7Ug?spfreload=10

Komlóssy Attila megjegyzését tolmácsolva bátorítom a biológus és/vagy denevérekkel foglalkozó barlangászokat, hogy szóljanak hozzá, egészítsék ki (vagy ahol véleményük szerint szükséges) pontosítsák az elhangzottakat, akár a youtube-on hozzászólás vagy itt lista-levél formájában.
Rövidesen az előző heti felvétel is felkerül és a jövőben is ezen a weboldalon találjátok majd a szerdai előadásokat. Köszönet mindenkinek, aki a közzétételben eddig segédkezett.
Akinek van a további előadásokra mások érdeklődésére számot tartó témajavaslata (egész pontosan előadnivalója ), az ne habozzon ezt tudomásunkra hozni. Örömmel hallanánk pl. feltáró kutatásról, tudományos munkáról, expedíciókról, konferenciákról szóló beszámolókat.

Üdv:
Barbara

 

Magyar barlangkutatás története idővonalon

E-mail Nyomtatás PDF

Sziasztok!

Szeretnék egy kis meglepetéssel szolgálni mindeninek :-)
A túravezetői tanfolyam kapcsán tanulás közben nagyon zavart, hogy a könyvben lévő információk elszórva vannak (mikor fedeztek fel egy barlangot, mikor úszták át a szifont...) és nincs egy globális kép, amin fel lenne tüntetve, hogy mikor, mely barlangokkal mi történt. Akkor eldöntöttem, hogy ha lesz egy kis időm, akkor a könyv alapján (Székely Kinga: Magyarország fokozottan védett barlangjai) készítek egy idővonalat, amelyen pontosan láthatóak a hazai barlangok fontos és izgalmas eseményei.
Szerencsére volt egy kis időm és a könyv alapján elkészült az idővonal első változata. Vegyétek figyelembe, hogy az idővonal adatbázisa a TV vizsgára készített jegyzetből/összefoglalóból készült, amiben a fogalmazás helyenként pontatlan, rövidítéseket tartalmaz, furcsa megfogalmazású!
Használjátok nyugodtan és írjátok meg a véleményeteket vagy új ötleteiteket! Tovább is küldhetitek bárkinek!

A tutorialt az elején lécci nyomkodjátok végig.
Az idővonal itt található: http://cave.load.hu/
Véleményeket/javaslatot/ötletet a joe.meszaros (kukac) gmail.com címre küldjetek lécci.

Hajrá
Mészáros József (Joe)

 

Az MKBT 2013. évi Közhasznúsági beszámolója és mérlege

E-mail Nyomtatás PDF

Letölthető és megtekinthető a Dokumentumtárból, innen.

 
1. oldal / 6